HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 06-02-2018

In het zuidelijke schip:

Oostzijde: Centraal staat een kruisigingscène met Arma Christi en scènes uit het Lijden van Christus. Daaronder de Graflegging en de Verschijning na de verrijzenis. Boven aan staat Christus afgebeeld als kind in de synagoge, daaronder onder meer de Geboorte met Aanbidding door de drie wijzen. Tekst: JOS EGGEN ATELIER HEYNEN SWALMEN.

Westzijde: Onderaan is een cyclus van Petrus afgebeeld. Boven aan het Laatste oordeel, waaronder een kleine Deësis en de Eindtijd (?) Tekst: JOS EGGEN ATELIER HEYNEN SWALMEN.

Westgevel, doopkapel:

Bovenaan staat een afbeelding van de Doop van Christus, met in de zwik de Vader. Onder deze afbeeldingen zijn zes scènes afgebeeld; Genezing van een blinde; Genezing van een lamme; de Vrouw bij de put, Gesprek met Nicodemus; Mozes wordt in een biezenmandje gelegd; Mozes slaat water uit de rots. Tekst: PASTORI ROBERTO LINSSEN / XXV ANNUM SACERDOTI CELEBRANTI / DD PAROCHIANI Ao MCMXLIX.

In het noordelijke schip:

Zuidzijde: Van onder naar boven staat afgebeeld; Annunciatie; Visitatie; Geboorte; Opdracht in de tempel, Besnijdenis. Tekst: KINDEREN WIJNHOVEN / HOEVE DE HOR / 1951 D.D..

Midden: Van onder naar boven staat afgebeeld; Vlucht naar Egypte; Terugvinding in de tempel; Bruiloft te Kana; afbeelding met drie staande figuren; Calvarië; Pinksteren. Tekst: RK TOONEEL 1950 DD..

Noordzijde: Centraal staat de Kroning van Maria door de H. Drie-eenheid. Aan de onderzijde staan mensen toe te kijken (apostelen?). In de zwikken bazuinspelende engelen. Tekst: LENSSEN HERMANS / DE KOLCK12-12-50 D.D..