HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 20-02-2019

Glas-in-lood, XXB. Langgerekt smal raam met een voorstelling van een kelk met hostie waaruit stralen tevoorschijn schieten. In de hoeken zijn korenaren en druiventrossen afgebeeld als symbolen van de Eucharistie.

Glas-in-lood, XXB. H. Norbertus van Gennep en de H. Paulus van het Kruis. Mariakapel.

Glas-in-lood. Sint-Stephanus staat tegen een rode achtergrond, gekleed in albe met rode stool in zijn rechterhand houd hij een palmtak en met zijn linkerhand en arm omklemt hij een boek en stenen. Johannes de Doper staat tegen een donkerblauwe achtergrond en draagt een wit kleed met daarover een kamelenvacht. In zijn rechterhand houdt hij een staf vast die eindigt in een kruis en waaraan een banderol hangt met het opschrift: ECCE AGNUS DEI. In zijn linkerarm rust net van een aureool voorziene Lam Gods. Raam afkomstig uit de Norbertuskapel van de Zusters van Liefde. Deze ramen zijn eveneens op 27 maart 1986 geplaatst.