HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 22-01-2019

Afbeeldingen

De beschrijving begint bij de ingangspartij in de noordgevel, aan de kant van het Lambertusplein.

Gilles Franssen, ca. 1956, boven ingangspartij (noordgevel). Het offer van Abraham.

Jos ten Horn, 1954 (noordgevel) Jezus, Zoon van David, Zoon van Jesse, Zoon van Adam (boom van Jesse). Het venster werd geschonken door de Tuinbouwvereniging.

Gilles Franssen, 1957 (noordgevel). Geboorte van Jezus.

Gilles Franssen, 1958 (noordgevel). Doop van Jezus.

Gilles Franssen, 1959 (noordgevel). Bekoring van Jezus.

Jos ten Horn (westgevel). Jezus bedaart de storm op zee.

Gilles Franssen, (westgevel). Lam Gods met twaalf engelen (roosvenster)

Jos ten Horn (westgevel). Jezus als Heiland.

Gilles Franssen, 1959 (zuidgevel). Kruisdood van Jezus

Gilles Franssen, XXc. Verrijzenis.

Gilles Franssen, 1960 (zuidgevel) Zending van de H. Geest. Geschonken door De Roskam.

Gilles Franssen, 1958 (zuidgevel) De wederkomst van Christus (Laatste Oordeel). Geschonken door In ’t Groenewold.

Jos ten Horn Leeuw (Marcus)

Jos ten Horn Mensengelaat (Mattheüs)

Adelaar (Johannes) Geschonken door deken Debije.

Rund (Lucas) Geschonken door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.

Ramen in de kooromgang

Gilles Fransen Sint-Christoffel, patroon van de Roermondse kathedraal. Geschonken door de Jonge Wacht.

Sint-Lambertus, bisschop van Luik.

Ramen in de kapellen aan de noordzijde

Gilles Franssen. Sint-Remigius, bisschop van Reims.

Gilles Franssen, 1956. Sint-Monulphus en Sint-Gondulphus, bisschoppen van Maastricht. Geschonken door Wittenhorst

Gilles Franssen, XXc. Sint-Willibrord, bisschop van Utrecht, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Geschonken door de RK Bouwvakarbeiderbond.

Ramen in de kapellen aan de zuidzijde

Gilles Franssen, XXc. Sint-Norbertus van Gennep. Geschonken door E.V.

Sint-Wiro en Sint-Plechelmus Geschonken door E.V.

Sint-Servatius, bisschop van Tongeren. Geschonken Jonge Boeren en Tuinders

Sint-Hubertus, bisschop van Maastricht. Geschonken door de Studentenclub

Ramen in de Mariakapel

L. van den Berg OFM, XXc. Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)

Maria als moeder van smarten. Maria wordt door engelen ten hemel gedragen.

Doopkapel. De iconografie is gebaseerd op Paulus’ leer over het doopsel: allen die gedoopt zijn, zijn met Christus gestorven en begraven, opdat zij een nieuw leven zouden leiden met Christus, die door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.

Daan Wildschut, XXc. Kruisafname. Geschonken door de schoolkinderen van Horst.

Verrijzenis. Geschonken door de Boerinnenbond