HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 24-02-2017

O.L. Vrouw van Lourdes

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: O.L.Vrouw van Lourdes, Guliëlmus en H. Familie
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Plaats: Wittevrouwenveld
Gemeente: Maastricht
 
Adres: President Rooseveltlaan 211
Postcode: 6224 CP
Coördinaten: x: 177923, y: 318094
 
Rijksmonumentennummer: 506680 Code: 6224CP-00215-01
Kadastrale gegevens: Maastricht G 4702
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: januari 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

R.K. KERK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES gebouwd in 1937-1938, 1941, in oud-christelijke basilicavorm, in opdracht van bouwpastoor J. Jacobs van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes, naar ontwerp van architect F.P.J. Peutz te Heerlen. De bouw werd gerealiseerd door aannemersbedrijf Gebrs. Bronswaer te Maastricht. Narthex en toren werden als laatste gerealiseerd.

Omschrijving

Foto: januari 2006

Rechterzijde

Kerk in de vorm van een vroeg-christelijke basilica op kruisvormigeplattegrond, met toren, narthex en Mariakapel aan de westzijde, een sacristie in het verlengde van de zuidoostelijke kruisarm en een ronde absis. Optrek van mergel, op een basis van Kunrader steen. Kopgevels met hardstenen afdekking, hardstenen dorpels. Kerkschip onder zadeldak, verzonken achter kopgevels. Zijbeuken en narthex onder lessenaarsdaken, verzonken achter kopgevels. Asymmetrische zadeldaken met schoorstenen op de transepten. Ronde absis met samengesteld dak. Kapel aan de zuidwestzijde en sacristie aan de zuidoostzijde voorzien van gewelfde tentdaken. Holle en bolle pannen. Torenspits van koper met nokkruis. Koperen hemelwaterafvoer, waterspuwers in het muurvlak van het transept en lichtbeuken. Rondboogvormige stalen vensters, ronde stalen vensters in het schip. Rondboogvormige houten paneeldeuren met beslag en authentiek hang- en sluitwerk. Verticale dubbele vensterreeks met vier vensters in de transeptarmen, respectievelijk boven een risalerende zijingang en boven een verbindingsgang met de sacristie. Rondboogvormige galmgaten in de toren, met tussenzuilen. Kerkschip onder zadeldak, met lisenen in de buitengevels, nokkruis op de kopgevel. Asymmetrische transepten met steile, hoogoplopende steunberen in het muurvlak van het transept. Sacristie aan de zuidzijde via een bouwvolume van een laag onder plat verbonden met het zuidertransept. Aan de westzijde, tussen toren en zijkapel, bevindt zich een Mariabeeld geplaatst op de plint in de afgeschuinde hoek van de zijkapel. De kerk wordt omgeven door een erfafscheiding van Kunrader steen.

Zicht op het priesterkoor. Foto: Harry Vrancken, augustus 2010

Zicht op het oksaal. Foto: Harry Vrancken, augustus 2010

Zuidzijde met de ramen van Jos Eggen (1956). Foto: Harry Vrancken, augustus 2010

In het INTERIEUR bevinden zich vlakke houten gewelven, rustend op hardstenen consoles, in de zijbeuken enigszins hellend. Het kerkschip wordt aan elke zijde gedragen door drie bogen met grote overspanning. Zwarte hardstenen vloer. Halfrond, witmarmeren altaar. Doopkapel met koepelgewelf op de begane grond van de toren, hardstenen doopvont met koperen deksel uit 1950, geplaatst in een achthoekig verzonken bassin met traptreden. Verder zijn onder meer van belang de restanten van het oorspronkelijk meubilair in de zijbeuken, naar ontwerp van architect Peutz; de gebrandschilderde ramen van H. Schoonbrood (absis, 1960), J. Nicolas (kruisarmen, zijbeuken, 1960), Jos Eggen (zijbeuken, 1960), Eugène Laudy (doopkapel, westgevel 1960), Frans Slijpen (Mariakapel, 1960); mozaïek in de noordelijke kruisarm, Pater de Kort, 1960; eikehouten preekstoel, XIXA; houten reliëfs XIXb, met afbeeldingen van Emmausgangers, hogepriester en toonbroden; houten beeld van Maria met kind, ca. 1900; houten beeldengroep voorstellend de rozenregen van Teresia van Lisieux, 1900; houten beeld OLV van Lourdes, XX; zandstenen beeld Gemma Galgani, XX; missiekruis, 1927; sacramentsaltaar 1958; Maria-altaar, met mozaïek, 1960. Mechanisch torenuurwerk, Th. Hogen, is buiten gebruik gesteld.

Waardering

De R.K. Kerk OLV van Lourdes is van cultuurhistorisch belang als een bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Peutz, de hoogwaardige esthetische kwaliteit, het bijzondere materiaalgebruik, het vrijwel ontbreken van ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De kerk is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad en van groot belang voor het aanzien van stad en wijk. De kerk is in hoge mate gaaf gebleven en is eveneens van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt het kerkgebouw over een redelijke mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (Datum: 06-02 1997).

Orgel

Deze kerk kreeg in 1939 de beschikking over het in 1843 door Mennes en Preuninger voor de hervormde kerk te Westkapelle gebouwde orgel; sedert 1985 bevindt het zich in de kerk van O.L.Vrouw Visitatie te Velp; Verschueren (Tongeren, B) plaatste in 1982 in de kerk het in 1906 door Kerkhoff (Brussel, B) voor het tehuis “Calvarienberg” te Maastricht gebouwde orgel; het werd bij die gelegenheid uitgebreid.

                Hoofdwerk                           Positief                                  Pedaal

                Prestant 8’                            Salicionaal 8’                        Subbas 16’

                Nachthoorn 8’                       Roerfluit 8’                           Gedektbas 8’

                Octaaf 4’                               Baarpijp 4’                            Octaafbas 8’

                Fluit 4’                                   Blokfluit 2’                            Koraalbas 4’

                Octaaf 2’                               Sesquialter II-III                  Trompet 8’

                Mixtuur III-IV                        Kromhoorn 8’

                Trompet 8’

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes
O.L. Vrouw van Lourdes