Alfabetische
plaatsnamen


ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ

Gemeenten

Dekenaat/Kerkverband

Partners
Heiligennet
Naam: Remigius
 Ga naar de site van de patroonheilige
Parochie/kerkgemeente: H. Remigius
Dekenaat/ kerkverband: Kerkrade
Plaats: Simpelveld
Gemeente: Simpelveld
Wijk:
Adres: Pastoriestraat 2
Postcode: 6369 AN
Coördinaten: x: 196876, y: 316185
Eigenaar:
Rijksmonumentennummer: 33584 Code: 6369AN-00001-00
Kadastrale gegevens: Simpelveld D 2244
Bouwpastoor/ bouwpredikant:
Architect(en): Franssen C. J. H.
Swinkels
Kunstenaar(s): Balendong, Frans
Canton, Anna
Griesenbrock, Frans
Nicolas Frans / Atelier F. Nicolas
Oidtman, Dr. H.
Weerts Jean
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

In de R.K. Kerk, die zelf niet op de lijst wordt geplaatst bevinden zich: Communiebank XIXa; preekstoel XIXb; orgelgalerij, midden XVIII, op zuilen van Naamse steen; 2 biechtstoelen, XIXb. (Datum: 16-01-1967)

Ruimtelijke context

De Remigiuskerk ligt in het hart van Simpelveld. De westkant ligt aan een pleintje, de noord-en zuidzijde aan een dorpsstraat en de oostzijde aan de doorgaande weg richting Vaals. De kerk wordt bereikt via trappen aan de westzijde met links en rechts daarvan een groenvoorziening.

Locatie

Type

De Remigiuskerk is een georiënteerde, neo-romaanse kruisvormige kerk met drie schepen, een ongelede westtoren met ingesnoerde spits en een ronde absis. De kerk dateert uit 1921 en is van de hand van Caspar Franssen. De toren werd in 1935 toegevoegd door A. Swinkels.

Bouwgeschiedenis

De Remigiusparochie in Simpelveld is al zeer oud. De geschiedenis is uitgebreid beschreven in: St.-Remigius te Simpelveld. Kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen / Luc Wolters, Simpelveld 2003. De oude kerk was al in de 19e eeuw veel te klein en uiteindelijk werd in de jaren 1921-1925 de kerk uitgebreid met een nieuw koor, een nieuwe sacristie en nieuwe, hoge transepten. Ten opzichte van deze vernieuwing staken het oude schip en de oude toren klein af. Uiteindelijk werd de uitbreiding van 1921-1925 voltooid met een verbouwing in de jaren 1935-1937. De oude toren werd afgebroken en schip en nieuwe toren werden in harmonie gebracht met koor en transepten.

Exterieur

De kerk is geheel gebouwd in regelmatige, gekapte kunradersteen van ongelijke grootte. De voegen zijn alle horizontaal of verticaal. De kerk is voorzien van rondboogvensters met mergelstenen omlijstingen. Aan de zijdzijde is een mogelijkheid geschapen om de kerk met een rolstoel te betreden. De zijbeuken zijn in de vorm van drie kapellen tegen het hoofdschip geplaatst (zie afbeelding).

Absiszijde langs de doorgaande weg naar Baneheide

Noordzijde

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: juli 2008

Zicht op de zangtribune. Foto: juli 2008

Tot de inventaris behoren een orgelgalerij op hardstenen zuilen uit ca. 1750 en een communiebank, een preekstoel en twee biechtstoelen uit de 19e eeuw.

Zie ook: http://www.rijckheyt.nl/sjablonen/rijckheyt/pagina.asp?subsite=100&pagina=364

Orgel

Orgelbalustrade uit 1854. (J.P. Ramakers, Schinnen). Foto: juli 2008

In 1834 plaatste Binvignat (Maastricht) in deze kerk een eenmanuaals orgel; de kas van dit orgel werd in 1924 gebruikt bij de bouw van een tweemanuaals orgel door Stahlhuth (Burtscheidt, D); dit orgel werd in 1967 door Gebr.Vermeulen (Weert) ingrijpend gewijzigd.

 

Hoofdwerk                           Zwelwerk                              Pedaal

Bourdon 16’                         Gemshoorn                       Subbas 16’

Prestant                            Gedekt                              Octaaf

Bourdon                            Prestant                            Gedekt

Octaaf                               Roerfluit                            Octaaf

Dwarsfluit                          Nachthoorn                       Bazuin 16’

Quint 2 2/3’                          Terts 1 3/5’

Octaaf                                Larigot 1 1/3’

Mixtuur IV-V                          Scherp III

Trompet                             Hobo

                (literatuur: Het historische orgel in Nederland, deel VI, blz.313)

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)


Bijzondere voorwerpen en afbeeldingen
Deuren ingang (1)
Deuren ingang (2)
Foto: Wim Koops
Deuren ingang (3)
Foto: Wim Koops
Deuren ingang (4)
Deuren ingang (5): Lam Gods
Foto: Wim Koops
Deuren ingang (6)
Foto: Wim Koops
Exterieur (1)
Foto: Wim Koops
Exterieur (2)
Foto: Wim Koops
Exterieur (3)
Foto: Wim Koops
Exterieur (4)
Foto: Wim Koops
Exterieur (5): beeld H. Remigius
Foto: Wim Koops
Exterieur (6) : Mozaïek
Chi-Rho teken. Foto: Wim Koops
Exterieur (7): Mozaïek in het timpaan boven de linker zij-ingang
In dit teken zult ge overwinnen.  Foto: juli 2008
Glas-in-lood
Zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen
Glas-in-lood (01): achterzijde van de kerk, aan de zijde van de vroegere meisjeskapel

Foto: juli 2008

Glas-in-lood (02): in de devotiekapel, achter, Frans Griesenbrock
De doop van Christus. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (03): in de devotiekapel, achter in de kerk, Frans Balendong,1936
Pastoor van Ars. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (04): linker zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (04a): linker zijbeuk
De barmhartige Sameritaan. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (05): linker zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922.  Foto: juli 2008
Glas-in-lood (05a): linker zijbeuk
De geboorte van Christus in Betlehem. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (06): linker zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (06a): linker zijbeuk
De intocht in Jeruzalem. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (07): rechter zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (07a): rechter zijbeuk
Steniging van de H. Stefanus. Boven zijn hoofd houdt de engel reeds zijn kroon in de hemel gereed. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (08): rechter zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (08a): rechter zijbeuk
H. Familie.Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922.  Foto: juli 2008
Glas-in-lood (09): rechter zijbeuk
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (09a): rechter zijbeuk
Petrus na de verloochening van Christus, opschrift 'Boerenbond Simpelveld'.  Terwijl Christus achter Petrus wordt weggevoerd herinnert de haan op de voorgrond aan de waarschuwing van Christus: voor de haan heeft gekraaid zult ge me drie maal verloochend hebben. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (10): linker schip, boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (10a): linker schip, boven
St. Joseph. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922.  Foto: juli 2008
Glas-in-lood (11): linker schip, boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (11a): linker schip boven
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen metJohannes de Evangelist en paus Pius IX, die in 1854 het dogma uitsprak. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (12): linker schip, boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (12a): linker schip, boven
De evangelist Marcus met zijn symbool, de leeuw. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (13): rechter schip, boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (13a): rechter schip, boven
De evangelist Lucas met zijn symbool, de stier. Alleen Marcus en Lucas zijn in het schip afgebeeld. De beide andere evangelisten, Johannes en Mattheus, zijn samen met de andere apostelen boven in de transepten afgebeeld. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (14): rechter schip, boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (14a): rechter schip, boven
Christus met Nicodemus. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (15): rechter schip boven
Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (15a): rechter schip, boven
H. Barbara met toren en zwaard. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (16): linker transept
Kruisiginggroep 1922, Christus aan het kruis, terzijde gestaan door Maria en Johannes. Onder de kruisiging de koperen slang van Mozes, voorafschaduwing van in het Oude Testament van de kruisdood en daarmee de verlossing in het nieuwe testament. Opschrift 'Qui pro nobis crucifixus est'. Onderschrift 'Deken A.Brewers Heerlen'. Links: Het Joods Paschafeest 1889, Onderschrift "Preator J.L. van Wersch et familia A.D. 1889'. Rechts: Het Laatste Avondmaal 1889, Tekst banderol 'Franciscus Nicolaus Palm Poeschensheide A.D.1889'. De ramen van 1889 zijn misschien vervaardigd door atelier Fr. Nicolas en Zn te Roermond maar kunnen ook vervaardigd zijn door Dr. H. Oidtmann. Deze zijn in 1923 herplaatst in het transept bij de verbouwing van de kerk. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (17): rechter transept
Midden: Verrijzenis van Christus, 1922. Onder de verrijzenis wordt Jonas door de walvis weer uitgespuwd, voorafschaduwing uit het Oude Testament van de verrijzenis van Christus. Onderschrift 'De kerkmeesters 1922. Links: H.Hart verschijnt aan de H.Margaretha Maria Aloque, 1889, Onderschrift op banderol "J.H.Merckelbagh Pastor A.D.1889. Rechts: H.Remigius doopt Koning Clovis, 1889, Tekst banderol 'Remigius Plijmaekers Soureth A.D.1889'. De ramen van 1889 zijn misschien vervaardigd door atelier Fr. Nicolas en Zn te Roermond, maar wellicht ook door Dr. H. Oidtmann. Deze ramen zijn in 1923 herplaatst in het transept bij de verbouwing van de kerk.  Foto: juli 2008
Glas-in-lood (18a): apostelramen, boven in het transept
Petrus, Anreas en Jacobus de Meerdere. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (18b): apostelramen boven in het transept
Simon, Thaddaeus en Paulus. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (18c): apostelramen, boven in het transept
Thomas, Mattheus en Jacobus de Mindere. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (18d): apostelramen, transept boven
Johannes, Philppus en Bartholomeus. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (19): linker zijkapel, nu doopkapel
Ramen in de linker zijkapel (meisjeskoor) Links: H.Catharina van Alexandrië spreekt met keizer Maxentius. Onderschrift 'Pastoor Brewers' (schenker). Rechts: Laat de Kinderen tot Mij komen. Onderschrift 'De Meisjes der Zusterschool' (schenkers). Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (19a): linker zijkapel, nu doopkapel
H. Catharina met keizer Maxentius. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (19b): linker zijkapel, nu doopkapel
Laat de kinderen tot mij komen. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (19c): in de linker zijkapel, nu doopkapel
H. Remigius doopt Clovis. Raam gevat in hout tegen de achterwand. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (20a): op het priesterkoor
Melchisadek en Abraham. Het offer van Melchisadek is een voorafschaduwing in het Oude testament van het offer dat Christus zal brengen door zijn kruisdood in het Nieuwe Testament. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (20b): op het priesterkoor
De Emmausgangers. 'Ze herkenden hem aan het breken van het brood'. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (21a): koor, bovenzijde
Foto: juli 2008
Glas-in-lood (21a1): bovenzijde koor
H. Gerlachus. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (21b): koor, bovenzijde
Foto: juli 2008
Glas-in-lood (21b1): koor, bovenzijde
H. Servatius. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (22): rechter zijkapel (voormalige jongenskapel)
De H. Hermann Joseph biedt Maria en Kind een appel aan (links) en De H. Aloysius ontvangt de H. Communie van de H. Carolus Borromeus (rechts), geschonken door 'De Schooljongens'. Linnicher Werkstädte für Glasmalerie und Kunstverglasung Dr. H. Oidtman & Cie, 1922. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (23a): in de voormalige doopkapel, nu kapel H. Familie achter in de kerk
De doop van Christus door Johannes de Doper. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (23b): in de voormalige doopkapel, Frans Balendong, 1936
Aartsengel Michaël. Quis ut Deus, wie is als God. Opschrift 'K.J.V. Meisjes en Patronaatsjongens'. Foto: juli 2008
Glas-in-lood (23c): in de voormalige doopkapel, Frans Balendong, 1936
St. Hubertus. Opschrift 'De erven Van Wersch - Van Wersch.  Foto: juli 2008
Glas-inlood (24): achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (01): hoofdaltaar op het priesterkoor
Foto: juli 2008
Interieur (02): celebratie-altaar, Carina Canton, 2000
De pelikaan, symbool voor Christus, draagt met zijn vleugels het glazen altaarblad. Foto: juli 2008
Interieur (03): Pieta in de rechter zijkapel
Foto: juli 2008
Interieur (04): doopvont in de linker zijkapel
Foto: juli 2008
Interieur (05): preekstoel
Foto: juli 2008
Interieur (06): biechtstoel
Foto: juli 2008
Interieur (07): Maria-altaar in het linker transept
Foto: juli 2008
Interieur (08a): kruisweg, Frans Griesenbrock, 1955
Simon van Cyrene helpt Christus het kruis te dragen. Foto: juli 2008
Interieur (08b): kruisweg
Foto: juli 2008
Interieur (09): devotiekapel, links achter
Foto: juli 2008
Interieur (10): H. Familiekapel, vroeger doopkapel, rechts achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (11a): beeld van de H. Remigius, voor in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (11b): beeld van Maria en Kind, in de doopkapel
Foto: juli 2008
Interieur (11c): beeld H. Gerardus, links achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (11d): beeld H. Anna, links achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (11e): beeld H. Jacobus, rechts achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (11f): beeld H. Jozef met Kind, rechts achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (12): reliëf pater Damiaan, achter in de kerk
Foto: juli 2008
Interieur (13): reliëf boven de uitgang, Jean Weerts, 1936

De H. Remigius doopt Clovis. Foto: juli 2008

Interieur (14a): banier
Anker, teken van het geloof. Foto: juli 2008
Interieur (14b): banier
Duif met palmtak. Foto: juli 2008
Interieur (14c): banier
Lam Gods. Foto: juli 2008
Interieur (14d): banier
Lelie, symbool voor de maagdelijkheid van Maria. Foto: juli 2008
Interieur (14e): banier
Pelikaan, symbool voor Christus. Foto: juli 2008
Kerk vanuit de omgeving
Foto: Wim Koops

Vorige pagina | Print pagina | Naar boven
"Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg"
home :: contact

Mediamens

laatste update:
22 april 2014