HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-12-2019

Over ons

 

De Stichting Kerkgebouwen in Limburg is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Volgens de actuele wet- en regelgeving hebben wij als ANBI een publicatieplicht.

Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg
Goswijnstraat 18
6367 EB Voerendaal

Nr. KvK: 14082223

info@kerkgebouwen-in-limburg.nl

De stichting stelt zich tot doel om informatie over Limburgse kerkgebouwen te verzamelen, te digitaliseren en voor een groot publiek gratis en openbaar toegankelijk te stellen via het Internet.

Korte geschiedenis

De Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg werd opgericht op 4 oktober 2004 door Léon van Loo, die ook de databank en de website ontwierp. Hij werd daarbij geadviseerd door Jan Meuwissen en Peer Boselie, die samen met hem het eerste bestuur van de Stichting vormden, en door Coen van der Vlerk, kenner van de Hervormde en de Gereformeerde kerken in Limburg. Helaas overleed Jan Meuwissen onverwacht in september 2005, een maand voordat de site operationeel werd.

In oktober 2006 moest Peer Boselie wegens drukke werkzaamheden zijn functie als voorzitter neerleggen. Hij werd per 28-11-2006 opgevolgd door Aljo Tossaint. Op die datum naam Henk Pluijmen de taak van penningmeester op zich.

De databank en de site worden door Léon van Loo onderhouden. De meeste van de foto’s zijn ook van zijn hand. Belangrijke leveranciers van informatie en foto’s zijn verder Sander van Daal, Job van Nes, Harry Vrancken en Paul Tiellemans maar ook anderen leverden waardevolle aanvullingen in woord en beeld.

Op 14 januari 2015 overleed Aljo Tossaint.

Op 26 maart 2015 werd Leo Van Loo benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting

Beleidsplan

De Stichting wil zoveel mogelijk zinvolle informatie met foto's van Limburgse kerkgebouwen, kloosters en kapellen verzamelen, digitaliseren en openbaar ter beschikking stellen. Daarbij hoort ook de informatie over architecten die de gebouwen ontworpen hebben en kunstenaars die er kunstwerken voor maakten. Daarnaast wordt waar mogelijk orgelinformatie geleverd.

De Stichting probeert met betrekking tot de software bij de tijd te blijven.

Toelichting op de jaarrekening.

De Stichting Databank kerkgebouwen heeft een zeer beperkt vermogen.

Er zijn vaste jaarlijkse uitgaven die betrekking hebben op de hosting en programmering van de website www.kerkgebouwen-in-limburg.nl . Zonder de website heeft de Stichting geen bestaansreden.

Daarnaast zijn er variabele inkomsten.

Deze bestaan uit drie categorieën

  • Kleine subsidie van een beperkt aantal gemeenten

  • Beperkt inkomen door de verkoop van foto’s en het houden van lezingen

  • Particuliere sponsoring, voornamelijk door de bestuursleden, nodig om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

Het vermogen is maar net toereikend om de komende jaren aan de verplichtingen te voldoen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Leo Van Loo

Secretaris: Léon van Loo

Penningmeester: Henk Pluijmen.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onder het tabblad Laatste wijzigingen kunt u zien welke aanvullingen er in de loop der tijd hebben plaatsgevonden.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen, wilt u een bijdrage leveren aan onze stichting, of om een andere reden contact met ons opnemen? Wij horen graag van u.