HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

Over ons

 

De Stichting Kerkgebouwen in Limburg is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Volgens de actuele wet- en regelgeving hebben wij als ANBI een publicatieplicht.

Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg
Goswijnstraat 18
6367 EB Voerendaal

Nr. KvK: 14082223

RSIN: 8158. 49. 709

info@kerkgebouwen-in-limburg.nl

De stichting stelt zich tot doel om informatie over Limburgse kerkgebouwen te verzamelen, te digitaliseren en voor een groot publiek gratis en openbaar toegankelijk te stellen via het Internet.

Korte geschiedenis

De Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg werd opgericht op 4 oktober 2004 door Léon van Loo, die ook de databank en de website ontwierp. Hij werd daarbij geadviseerd door Jan Meuwissen en Peer Boselie, die samen met hem het eerste bestuur van de Stichting vormden, en door Coen van der Vlerk, kenner van de Hervormde en de Gereformeerde kerken in Limburg. Helaas overleed Jan Meuwissen onverwacht in september 2005, een maand voordat de site operationeel werd.

In oktober 2006 moest Peer Boselie wegens drukke werkzaamheden zijn functie als voorzitter neerleggen. Hij werd per 28-11-2006 opgevolgd door Aljo Tossaint. Op die datum nam Henk Pluijmen de taak van penningmeester op zich.

De Koninklijke Bibliotheek vond de website van een zodanig belang voor het Nationaal Cultureel Erfgoed dat zij onze website sinds 2007 periodiek archiveert om haar niet verloren te laten voor latere generaties, ook als onze Stichting niet meer zou bestaan.

De databank en de site worden door Léon van Loo onderhouden. De meeste van de foto’s zijn ook van zijn hand. Belangrijke leveranciers van informatie en foto’s zijn verder Sander van Daal, Job van Nes, Harry Vrancken en Paul Tiellemans maar ook anderen leverden waardevolle aanvullingen in woord en beeld.

Op 14 januari 2015 overleed Aljo Tossaint.

Op 26 maart 2015 werd Leo Van Loo benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting. Hij was sindsdien ook bezoeker en fotograaf van objecten. Op 20 juli 2021 overleed hij volkomen onverwacht. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Op 18 oktober 2021 is mevrouw Drs. M.C. (Inge) van Doorn benoemd tot nieuwe voorzitter.

Beleidsplan

De Stichting wil zoveel mogelijk zinvolle informatie met foto's van Limburgse kerkgebouwen, kloosters en kapellen verzamelen, digitaliseren en openbaar ter beschikking stellen. Daarbij hoort ook de informatie over architecten die de gebouwen ontworpen hebben en kunstenaars die er kunstwerken voor maakten. Daarnaast wordt waar mogelijk orgelinformatie geleverd.

De Stichting probeert met betrekking tot de software bij de tijd te blijven.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Belangrijkste zaak voor de Stichting is om informatie over de objecten actueel te houden en ontbrekende objecten toe te voegen. Daarvoor worden het hele jaar door objecten door de hele provincie bezocht om te zien of er veranderingen zijn opgetreden en wordt gezocht naar ontbrekende objecten. Daarmee wordt de website dan direct aangevuld.

Actueel verslag van uitgevoerde werkzaamheden

Zie tabblad Laatste Wijzigingen. Daar is per maand te zien welke objecten zijn aangevuld of toegevoegd.

Balans en staat van baten en lasten 2023

Activa (bezittingen)

Bank                                                 3683,32

Passiva (schulden)     

Begin boekjaar                                                       3048,35

Resultaat 2023                                                         634,97 

Schulden op korte termijn                                             0,0 

                                                        3683,32         3683,32   

Resultatenrekening: lasten

Kosten website                                                        393,25

Reis- en administratiekosten                                    178,00

Bankkosten                                                               158,78

Resultatenrekening: baten

Donateurs                                          958,00

Gemeente sponsors                            407,00

Opbrengsten foto's                               00,00

                                                        1365,00        730,03

Winst                                                                   634,97

                                                        1365,00       1365,00

Toelichting op de jaarrekening.

De Stichting Databank kerkgebouwen heeft een zeer beperkt vermogen.

Er zijn vaste jaarlijkse uitgaven die betrekking hebben op de hosting en programmering van de website www.kerkgebouwen-in-limburg.nl . Zonder de website heeft de Stichting geen bestaansreden.

Reiskosten zijn noodzakelijk om door heel Limburg objecten  te bezoeken en te documenteren/fotograferen.

De bankkosten zijn voor een kleine armlastige Stichting als de onze relatief hoog.

Daarnaast zijn er variabele inkomsten.

Deze bestaan uit vier categorieën

  • Kleine subsidie (1 euro per object) van een beperkt aantal gemeenten 

  • Particuliere sponsoring, ook door de bestuursleden, nodig om de continuïteit van de Stichting te waarborgen. Zonder deze sponsoring kan niet aan de verplichtingen voldaan worden.

  • Levering van foto's indien daarnaar gevraagd wordt.

Het vermogen is toereikend om de komende jaren aan de verplichtingen te voldoen.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Drs. Inge van Doorn

Secretaris: Léon van Loo

Penningmeester: Henk Pluijmen.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onder het tabblad Laatste wijzigingen kunt u zien welke aanvullingen en dus activiteiten er in de loop der tijd tot heden hebben plaatsgevonden.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen, wilt u een bijdrage leveren aan onze stichting, of om een andere reden contact met ons opnemen? Wij horen graag van u.