HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kerken, kloosters en kapellen in Limburg

Deze site (met meer dan 3,54 miljoen bezoekers sinds november 2005!) is opgezet om informatie te geven over Limburgse Kerkgebouwen (alle parochiekerken, de meeste protestantse kerken, kloosters, kloosterkapellen, voormalige kerkgebouwen en een beperkter aantal andere grotere en kleinere kapelletjes), over kunstenaars die er kunstwerken voor maakten, over architecten die ze bouwden en over heiligen aan wie ze gewijd zijn. Dat laatste geschiedt via  www.heiligen-3s.nl.

Gezien de snelheid waarmee vandaag de dag kerken aan de eredienst worden onttrokken, een andere bestemming krijgen of gesloopt worden is ons werk steeds belangrijker geworden.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Onze website zal daartoe ook door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

Belangrijk: Indien u een bepaalde kerk of ander gebouw niet kunt vinden, zoek dan op gemeente. Binnen de gemeente vindt u het gebouw dan wellicht via de wijk of het stadsdeel. Voor meer zoektips zie het betreffende tabblad.

De site wordt onderhouden door de Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg. Deze stichting stelt zich tot doel om informatie over Limburgse kerkgebouwen te verzamelen, te digitaliseren en voor een groot publiek openbaar toegankelijk te stellen via het Internet. De informatie is nog lang niet volledig en wordt voortdurend aangevuld. Indien u beschikt over goede informatie van een kerkgebouw of over goede, liefst digitale afbeeldingen ervan en u wilt die belangeloos ter beschikking stellen, dan houdt de stichting zich warm aanbevolen. Ook als u onjuistheden tegenkomt zouden we het prettig vinden als u ons daarvan via mail of per post op de hoogte stelt.

Donaties voor het onderhoud van deze site zijn zeer welkom op rekeningnr. NL74 RABO 0101 3384 06 ten name van Stichting Databank Kerkgebouwen. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een culturele ANBI zijn. Het postadres van de stichting is: Goswijnstraat 18, 6367 EB Voerendaal. Voor de Limburgse gemeenten en voor andere donateurs die ons steunen zie het tabblad Donaties.

Van de kerkgebouwen, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn aangemerkt als rijksmonument is de door deze dienst geformuleerde redengevende omschrijving opgenomen. Deze omschrijving is veelal opgesteld ten tijde van de aanwijzing van het kerkgebouw als rijksmonument en hoeft derhalve niet actueel te zijn.

De informatie over de kerken, die na 1940 zijn gebouwd, is voor het overgrote deel overgenomen van:

Kerken na 1940: Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940/Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart –Roermond: Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003

Naast eigen afbeeldingen van glasschilderkunst wordt in heel veel gevallen verwezen naar http://www.glasmalerei-ev.de/index.html. Op deze pagina vindt u afbeeldingen van bijna alle glasschilderkunst in de provincie Limburg, maar ook van het aangrenzende Duitsland en van Luxemburg.

Kijk ook eens op veldkruus.nl, een site met Zuid-Limburgse veldkruisen en op de site van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.

Voor meer literatuur zie het tabblad Links en Literatuur.

De vernieuwing van onze website is mede mogelijk gemaakt door een gift van het Cultuurfonds Limburg.