HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Links en literatuur


Links

Verwijzingen naar sites van individuele kerken kunt u vinden bij de desbetreffende kerk. 

http://www.kerkramenindemijnstreek.nl  Naast de presentatie en beschrijving van de glas-in-loodramen biedt de site ook uitgebreide achtergrondinformatie over de kerkgebouwen, de architecten, de kunstenaars en waar mogelijk de invloed van de mijnindustrie.

http://www.bisdom-roermond.nl/ : Bisdom Roermond

http://www.pkn.nl/ : Protestantse kerk in Nederland. Een portaal van snelkoppelingen naar alle aangesloten kerkgemeenten (uiteraard voorzover die een webplek onderhouden).

http://www.dekenaatheerlen.net/ : Gegevens over o.a. kerkdiensten in het dekenaat Heerlen

http://www.dekenaalkerkenplan.nl/ : Perspectief voor kerken in het dekenaat Heerlen

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/  : Kruisen en kapellen in Limburg

http://veldkruus.nl/: Mooie site over kruizen en kapellen

http://www.glasmalerei-ev.de/index.html: Glas-in-loodramen van vele kerken, kloosters en kapellen in Limburg

http://www.historischearchitectuur.nl/ Mooie architectuursite van Sander van Daal, o.a.  met interessante informatie over kerkgebouwen. Sander levert ook veel foto's voor onze site.

www.heiligen.net : gegevens over heiligen

http://www.studentum.nl/religie : Dit is een handig overzicht van alle opleidingen m.b.t. religie

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/ : site over bedreigde kerkgebouwen in Nederland

http://reliwiki.nl/index.php?title=Hoofdpagina: een pagina waar informatie over religieuze gebouwen in heel Nederland zijn te vinden

http://www.cuypersgenootschap.nl/. Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en in toenemende mate op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Zij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties.

http://www.meertens.knaw.nl/bol/ : Bedevaartplaatsen in Nederland

http://www.stichting-sol.nl/ : Stichting Orgelvrienden Limburg

http://www.kerk-en-orgel.nl/ : Site over kerkorgels in Nederland

Monumentenwacht Limburg

www.rijckheyt.nl : Rijckheyt: Centrum voor regionale geschiedenis met veel info over gebouwen in de regio's Heerlen, Brunssum, Nuth, Voerendaal en Simpelveld

www.lichtendekerk.nl : informatie over kerkverlichting, o.a van de kathedraal van Roermond.

www.mariakapellen.nl : verzameling van aan Maria gewijde kapellen in Nederland

http://home.deds.nl/~ton12345/ : fotoserie van Ton Reijnaerdts met o.a. afbeeldingen van de kathedraal en de Munsterkerk te Roermond.

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/ : goede site met vele mooie wandelingen door Zuid-Limburg, waarbij vaak kerken en kapellen op de route liggen.

http://www.heiligehuizenvalkenburg.nl/ : Wandeling langs kerken, kloosters, kapellen en wegkruizen in de gemeente Valkenburg

http://www.leylijnen.com/ : site over energielijnen in Nederland en België waarlangs o.a heiligdommen gelegen zouden zijn.

http://www.marypages.com/indexnl.html : uitgebreide pagina in vele talen over de H. Maria

 

Literatuur

Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945 / red. Antoine Jacobs - Leuven University Press, 2019

Kerken na 1940: Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 / Dr. A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart - Roermond: Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003

Na duisternis licht. Protestanten in Zuid-Limburg op weg naar 2000/ T.L.Korporaal - Eindhoven, Stichting Regionale Commissie voor het Zuiden,1994. ISBN 90-9007295-0. (Over de protestantse kerken in Limburg)

Ware schoonheid of louter praal: De  Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw / Jos H. Pouls - Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht, 2002. ISBN 90 5842 011 6

Monumenten in Nederland: Limburg / Ronald Stenvert c.s. - Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Zwolle: Waanders Uitgevers, z.j. ISBN 90 400 9623 6

Kerkenbouw in Limburg 1850-1914 / Volmar Deleij en Antoine Jacobs - Sittard: 60e uitgave Stichting Charles Beltjens -2000. ISBN 90-72459-50-4

De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg / geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de Gemeente Maastricht in twee delen -  's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij 1926-1953. Ongewijzigde herdruk - Arnhem 1974

De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg / geïllustreerde beschrijving. Deel V De provincie Limburg, Tweede stuk: Noord-Limburg 1937, J.H.A. Mialaret  -  's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. Ongewijzigde herdruk - Arnhem 1971

De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg / geïllustreerde beschrijving. Deel V De provincie Limburg, Derde stuk: Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht , W. Marres en J. van Agt-  's Gravenhage: Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, 1962

De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Limburg /Zuid-Limburg Derde aflevering: Margraten, Mheer en Noorbeek, A.G. Schulte - Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders Uitgevers, Zwolle, 1991. ISBN 90-6630-248-8 geb.

't Kapelke... Kapellen langs velden en wegen in Zuid-Limburg / Vera Hamers - Kempen Uitgevers, 1999. ISBN 9066571012

Heyligen Huyskens: Kapellen langs velden in (Noord- en Midden-)Limburg / Katja Boertjes & en Arjen Eissens. Eindhoven Airport - Kempen, 1999

Orgellandschap Maas - Rijn / Ton Reijnaerdts en Henk van Loo - Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg, 2003. ISBN 90-70807-72-6

De verwoeste kerken van Limburg (met 126 illustraties) / A. van Rijswijck pr. - Roermond-Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1946

Langs de oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg / Drs. Charles Genders. - Baarn: Bosch & Keuning N.V., 1974

Hugo Kolstee: Alle kathedralen en basilieken van Nederland, Berne Media Gids, 2019.