HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-04-2024

Orgels

 Het orgel maakt in vrijwel alle Limburgse kerken een wezenlijk bestanddeel uit van de inrichting. Het is daarom dat in dit databestand gegevens daaromtrent niet mogen ontbreken, geplaatst tegen de historische achtergrond van het desbetreffende kerkgebouw. Immers alles wijst erop, dat de gebieden welke thans de provincie (Nederlands) Limburg vormen, profijt hebben weten te halen uit de plaatsing van een orgel in het paleis van de Frankische vorsten te Aken begin 9e eeuw. Niettegenstaande de weerstand van de kerkelijke overheid werden weldra ook in diverse kerken in deze regio reeds vroeg orgels gesignaleerd. Algemeen wordt dan ook aangenomen, dat reeds voor 1335 de meeste kapittelkerken de beschikking hadden over een zgn. blokwerk; de toenmalige opzet van het kerkorgel, dat vrijwel uitsluitend gebruikt werd voor het intoneren en alterneren van het nog eenstemmige gezang. De mogelijkheden van dit instrument waren overigens zeer beperkt; afwisseling in klankkleur en sterkte bleek nog niet mogelijk. Dit laatste werd achterhaald toen vanaf de 16e eeuw de gebruiksmogelijkheden van het orgel aanmerkelijk werden verruimd. Naast de beide Maastrichtse kapittelkerken vond men ook in o.m. de kerken van Venlo en Venray en diverse grotere kloosterkerken weldra een of meer orgels. De Limburgse orgelcultuur ging in toenemende mate een eigen gezicht vertonen; duidelijk onder invloed van de orgelbouw in de omliggende centra van het Rijnland/Westfalen (Aken) én het Maasland (Luik). Deze tweezijdige regionale inkleuring bleef vele eeuwen lang het orgelgebeuren in Limburg kenmerken; mede mogelijk gemaakt door de rol welke het orgel tot in de 19e eeuw binnen de katholieke kerken in dit gebied zou blijven vervullen. Men hield n.l. vast aan het onbegeleid zingen, zodat het orgel overwegend gebruik kon worden voor het vertolken van instrumentale muziek, waarbij de Franse klassieke orgelmuziek als leidraad diende. Een opvatting die tot op zekere hoogte ook gedeeld werd door de Hervormden die in de 17e eeuw ook in Limburg vaste voet aan de grond kregen en die aanvankelijk het orgelgebruik tijdens de kerkdiensten afwezen als een dom en onredelijk geluyt. Toen zij nadien deze mening herzagen, kozen ook zij overwegend voor het Limburgse orgeltype als vorenbedoeld. Eerst eind 19e/begin 20ste eeuw begon het eigen karakter van het Limburgse orgel enigermate te vervagen; geheel verdwijnen deed het nooit.

Bron: G.M.I.Quaedvlieg Orgels in Limburg (Zutphen 1982) en Het historische orgel in Nederland, deel VIII, blz.24-43.

De heer Quaedvlieg is op 26 oktober 2018 op 87 jarige leeftijd overleden. Hij heeft zijn archief aan het Maastrichts Stadsarchief nagelaten.

Het is vanwege het belang van de orgels, dat er bij de kerkgebouwen, waarvan ons de orgelgegevens bekend zijn, een rubriek 'Orgel' is opgenomen met informatie over het betreffende orgel.

Voor nieuws over orgelconcerten en dergelijke klik hier.

Voor meer orgelinformatie zie ook: www.orgbase.nl/

Zie ook: http://www.kerk-en-orgel.nl/

Huispijporgels

Hieronder vindt u informatie over een aantal huispijporgels, genummerd in volgorde van binnenkomst van de informatie daarover. Deze rubriek is een initiatief van Jo Canten uit Sittard

Orgel 1

1 een frontfoto (verder foto's achter de beschrijving)

2 eigenaar: Huize Kerkeveld, Luc Ponet, Tongeren B.

3 bouwer en bouwjaar: Verschueren Tongeren, 1985.

4 dispositie: manuaal I Bourdon 8 Prestant 2 manuaal II Holpijp 8 Roerfluit 4 pedaal geen eigen stemmen.

5 manuaal en pedaal omvang: manualen C t/m g*** pedaal C t/m f*

6 koppelingen: manuaal I + II pedaal + I en + II

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: a* = 440Hz  gelijkzwevend.

9 winddruk: ?

10 bijzonderheden: zie beschrijving.

Beschrijving

Huis-/studieorgel ten 'Huize Kerkeveld' (fam. Luc Ponet - Gilissen) Sint-Geertruistraat 92, B-3700 Tongeren

Gebouwd in 1985.

Pijpwerk, klavieren, windvoorziening en mechanieken zijn gemaakt door de firma Verschueren uit Tongeren, met als intonateur Karl Glockner. De orgelkast, naar een ontwerp van Luc Ponet, is gemaakt door de meubelmakers Urbain Gilissen en Lambert Claesen uit Bilzen.

Dit orgel is opgevat als een omnivalent instrument voor thuisstudie, met twee klavieren en pedaal. Met omnivalent wordt bedoeld dat het geschikt is voor het instuderen van zowel historisch, romantisch als hedendaags repertoire. Belangrijk daarbij zijn het aangename 'toucher' en de perfecte controle van de toonduur in functie van een verzorgde articulatie (attack en release). De uitgekiende toetslengte (geen zgn. pianoklavieren, maar ook geen korte toetsen naar historische modellen) en het 'Mechels pedaal' van 30 toetsen vervolledigen de gebruiksvriendelijkheid.

De dispositie (bourdon 8' en prestant 2' op het eerste klavier, holpijp 8' en roerfluit 4' op het tweede klavier) is beperkt maar multi-functioneel. De drie traditionele koppelingen zorgen voor een brede toepassing in functie van stijlen en vormen (trio, uitkomende stem, ...). Het pedaal heeft geen eigen register (cfr. twee pedaalkoppelingen). De pedaalmechaniek is wel voorzien op een eventuele toevoeging van één of meerdere pedaalregisters.

De intonatie is mild maar ook karaktervol. Er is voldoende onderscheid tussen de houten bourdon 8' en de metalen holpijp 8', waardoor beide registers in een mooie balans klinken. De roerfluit 4' klinkt als een mooi, rank, niet opdringerig maar toch present  fluitregister, zonder dat de mensurering te wijd, en de klank dus te wollig is. De prestant 2' is de feitelijke bekroning van de klankpiramide. Dit register sluit - indien gekoppeld - perfect aan met de grondspelen en geeft een frisse helderheid aan het plenum.

De toonhoogte is a' = 440 Hz. De stemming is gelijkzwevend. Aan- en uitschakelen van het orgel gebeurt aan de hand van een registerknop met de naam 'Kalkant'.

De orgelkast is uitgevoerd in massieve Franse eik. Elk paneel is eenvoudig uitneembaar, waardoor elk onderdeel van het instrument vlot bereikbaar is. De luikjes voor het front zijn er niet alleen uit esthetisch oogpunt of ter bescherming tegen stof, maar maken het mogelijk ook 's nachts te studeren, terwijl de huisgenoten slapen.

Dit huisorgel is geen complex instrument, maar een ideale 'hometrainer voor organisten', waardoor het uitermate geschikt is voor urenlange orgelstudie.

Foto's

   

 

Orgel 2

1 Meer foto's: zie https://www.orgues-thomas.com/.

2 eigenaar, en woon/standplaats: J. Jacob, Herve B.

3 bouwer en bouwjaar: Thomas, 2005.

4 dispositie: I Positief             Principal 8 D, Bourdon 8 B+D, Flute 4 B+D, Regale 8 B+D.

                      II Grand Orgue  Principal 8 B+D, Octave 4 B+D, Octave 2 B+D.

                      Pedale                Geen eigen stemmen.

5 manuaal en pedaal omvang: manualen I en II C t/m f***, pedaal C t/m/ d**.

6 koppelingen: manuaal koppel I en II, pedaal + I en pedaal + II.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: a*** = 440Hz , transponeerbar manuaal, stemming gemodificeerd.

9 winddruk:  ? mm Wk

10 bijzonderheden: Positief en Grand Orgue zijn van elkaar te scheiden, alle pijpen zijn van hout,

11.bronvermelding: website Manufacture d,Orgues Thomas.

Orgel 3

 

1. Foto's

2 eigenaar, en standplaats: A. Kerkhof, nu in de R.K. kerk in Lanaken B.

3 bouwer en bouwjaar: Marc Nagels B, 2018.

4 dispositie: 

Ripieno:

Principale bassi/soprani*                                   (Prestant 8’ b/d)

Ottava                                                                      (Octaaf 4’)

XV                                                                             (Octaaf 2’)

XIX                                                                            (Quint 1 1/3’)

XXII                                                                           (Octaaf 1’)

XXVI                                                                          (Quint 2/3’)

Registri di concerto:

Flauto in Selva*                                                     (Holpijp 8’)

Flauto in VIII bassi/soprani*                              (Open fluit 4’ b/d)

Flauto in XII bassi/soprani                                  (Nasard 2 2/3’ b/d)

Cornetto soprani                                                  (Terts 1 3/5 d)

Voce Umana soprani                                           (Zwevend prestant 8’ d)

Tromboncini bassi/soprani                                (Regaal 8’ b/d)

Effeti speciali:

Tamburo                                                                 (Trommel)

Zampogna                                                              (Doedelzak)

Ussignoli                                                                  (Nachtegaal)

Tremolante                                                             (Tremulant)

Gelosia Tromboncini                                            (Zwelkast regaal)

Omschakeling 390-415-440 hz

Omschakeling kort octaaf         

* Registers in het continuo-orgel

5 manuaal en pedaal omvang: manuaal C t/m f***  pedaal C t/m d**

6 koppelingen: pedaal + manuaal.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: stembaar in elke historische stemming.         transponeerbaar 440-415-390hz.

9 winddruk: 70mm

10 bijzonderheden

Eind 2018 voltooide orgelbouwer Marc Nagels uit Kozen (B) een nieuw orgel voor Arno Kerkhof. Het is een verplaatsbaar instrument in Italiaanse stijl, waarbij aansluiting is gezocht bij de 18e-eeuwse Venetiaanse bouwer Nacchini, terwijl ook de invloed van de voor Italië zo belangrijke bouwer Willem Hermans uit Thorn hoorbaar is.

Het meubel is gemaakt in massief Frans eiken.

Het instrument is niet gebouwd voor een huiskamer (alhoewel het daar wel geplaatst kan worden), maar als verplaatsbaar volwaardig orgel. Het kan midden in een orkest of koor, of naast of tegenover een al aanwezig orgel geplaatst worden, en doordat de organist niet met zijn rug naar de andere musici toe zit, is een goede samenwerking optimaal realiseerbaar.

Het instrument bestaat uit drie delen die samen een éénklaviers orgel vormen, waarbij het gedeelte met het klavier als apart continuo-orgel met drie registers gebruikt kan worden. Wanneer men de aparte toren met het laagste octaaf van de Principale niet mee neemt, spreken volgens Italiaanse traditie in het onderste octaaf de Flauto in Selva en de Flauto in VIII, waardoor de Principale zijn volledige zelfstandigheid behoudt.

De dispositie is weloverwogen. Volgens Italiaans gebruik is de mixtuur opgedeeld in losse registers die niet alleen een grote variatie in plenum-registraties mogelijk maken maar ook allemaal hun eigen kleur geven aan solistische registraties. Naast dit prestantenkoor is er een volledig fluitenkoor, een tongwerk en de typisch Italiaanse Voce Umana. Het felle kortbekerige tongwerk Tromboncini staat in een eigen zwelkast, waardoor het als solist naar voren kan treden, maar ook kan versmelten in het ensemble. De Voce Umana is een zwevende prestant in de discant, onmisbaar voor de Italiaanse literatuur, maar ook verrassend veelzijdig in muziek van boven de Alpen.

Een unieke eigenschap van het orgel is de mogelijkheid om om te schakelen naar zgn. kort octaaf, een met name in zuidelijke landen nog steeds veel voorkomende inrichting op historische orgels, waarbij in het onderste octaaf de tonen Cis, Dis, Fis en Gis ontbreken. Het klavier lijkt dan op E te beginnen, maar op toets E spreekt dan C, op toets Fis spreekt D en op toets Gis spreekt E.  Bijna alle orgelmuziek tot aan ca. 1675 houdt rekening met deze indeling. Het Nagels-orgel is één van de zeer weinige orgels waar men dit op kan studeren.

Het orgel is niet alleen een ideaal instrument voor de vertolking van de Italiaanse orgelliteratuur van 1500 tot 1800 (zoals Frescobaldi, Gabrieli, Pasquini en Morandi), maar ook bijzonder geschikt voor muziek van o.a. Sweelinck, Hassler, Bach, Händel enz.

Orgel 4

1.Foto. Meer foto's aan het einde.

2. eigenaar: Jacques Ogg, Bunde.

3. bouwer: Winold van der Putten en Berend Veger, bouwjaar 1989. 

4. dispositie: 1x 8voet fluit. 

5. manuaal. 4 octaven C - c''', transponeerbaar a'=392/415/440/465Hz., geen pedaal.

6. koppelingen: geen

7. tractuur: mechanisch.

8. stemming: van middentoons tot gelijkzwevend, al naar gelang het repertoire dat wordt vertolkt.

9. winddruk: ???

10. Ik had in de jaren tachtig veel concerten met Concerto Palatino, vooral in Duitsland. Daarbij gebruikten we vaak een kistorgel van Junghänel: dat was ongveer 65 cm hoog. Aan het eind van een avond of een hele dag repeteren was ik dan gebocheld. Ik heb toen Winold, die ik kende omdat hij getrouwd is met een van mijn eerste studenten aan het conservatorium in Groningen, gevraagd een kistorgel te maken waaraan ik 'als een heer' kon zitten, en dat ook nog gemakkelijk transporteerbaar zou zijn. Dit is dus zijn eerste kistorgel. Bestaande uit twee delen 42cm diep/85cm breed/80cm hoog (onderkist, met motor en baspijpen 38cm hoog/bovenkist 42cm hoog). Het is sindsdien zeer veel gebruikt. Van Japan, Israël en Palestina, heel Europa van Moskou tot Lissabon. Het is te horen op CD's van o.a. Concerto Palatino, het Orkest van de 18e Eeuw. 

 

Orgel 5

1 een frontfoto en eventuele detailfoto(os): zo staat het orgel opgebouwd, na grondige schoonmaakbeurt, zie de bijlagen.

2 eigenaar en woonplaats: Marcel Konieczny, Scherpenseel - Übach-Palenberg, BRD.

3 bouwer en bouwjaar: Stephanus Schumacher, Eupen, 1970.

4 dispositie: Manuaal I: gedekte 8", Manuaal II: gedekte 4" en open 2", pedaal aangehangen.

5 manuaal en pedaal omvang: manuaal C - g***, pedaal C - f**.

6 koppelingen: manuaal I + II, pedaal + I en II.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: 440Hz gelijkzwevend.

9 winddruk: ?

10 bijzonderheden: dit orgel is na het overlijden van John Franck overgenomen.

Organist van de Gerardus Majella in Heerlen-Heksenberg en orgeldocent John Frank heeft dit studieorgel in 1970 bij de firma Schumacher gekocht en het is bij mijn weten minimaal 1 keer verhuisd (naar Ten Esschen, Heerlen) voordat het in 2019 naar Duitsland werd verplaatst.

Vleugel en Orgel te koop aangeboden van JOHN FRANCK.

Onderstaand  foto's van hoe het orgel te koop stond. Op die met de vleugel staat op de achtergrond het orgel.

 

Orgel 6 (Deze eigenaar bezit 3 orgels)

De zelf gebouwde 3 huisorgels van Pieter Hengeveld, 

1. Symphonisch orgel naar Cavaille-Coll

(C-mensuren)

Manuaalomvang C-g"'

Pedaalomvang C-f"'

toonhoogte a' 440 Hz

 

Manuaal I: Grand'Orgue                                                                          

Bourdon 16'

Montre 8'

Violon 8'

Flute Harmonique 8'

Cor de Nuit 8'

Prestant 4'

Cornet 2-4 rgs

Doublette 2'

Plein jeu 5 rgs (16' basis)

Trompette 8'

 

Manuaal II : Positif

Flute Ouverte 8'

Bourdon 8'

Gambe 8'

Voix Celeste 8'

Flute Octaviante4'

Salicet 4'

Quinte 3' (prestantmensuur)

Octavin 2'

Tierce 1 3/5'

(prestantmensuur)

Fourniture 4 rgs

Basson-Hautbois

Manuaal III: Recit

Salicional 8'

Flute a Cheminee 8'

Flute Traversiere 8'

Quintaton 8'

Flute Douce 4'

Nasard 3' (Flute Douce)

Quarte de Nasard 2'

Tierce 1 3/5' (Flute Douce)

Cymbale 4 rgs

Clarinette 8'

 

Speelhulpen:

Tirasses: Pedale + Grand'Orgue

Pedale + Positif

Pedale + Recit

Accouplements:

Grand'Orgue + Positif

Grand'Orgue + Recit

Positif + Recit

Positif expressif

Recit expressif

Tremolo Recit en Positif (pneumatisch)

 

 

Appel d'Anches:

Op alle manualen en pedaal zijn de labialen

vanaf 3' lengte en tongwerken                                                                                                   

programmeerbaar (4 treden )

 

2. Tafelpositief naar Manderscheidt (Neurenberg 1643) Boven-orgel

Middentoonstemming: a' 440 Hz

Manuaalomvang: C t/m c"'

Kort gebroken octaaf Subsemitonen Fis/D,Gis/E,dis/es t/m dis"/es"

Grob Gedact 8'

Octava 4'

Klein Gedact 4'

Octava 2'

Quinte 1 1/3' en Superoctava 1' beide repeterend vanaf c"

Kromhoornregaal 8' (dubbelgekropte bekers 1' lengte)

Tremulant (inliggend)

3. Kistorgel in de geest van Manderscheidt Onder-orgel

Manuaal en Pedaalklavier kunnen worden opgeborgen

Manuaalomvang: C t/m F"'

Pedaalomvang: C t/m d'

Subsemitonen dis/es t/m dis"'/es"'

 

Manuaal:

Prestant 8' ( Vool 1804)                                                                                       

Klein Gedact 8'

Violon 8'

Grob Gedact 4'

Quinte 3' (Klein Gedact)

Klein Gedact 2'

Tierce 1 3/5' (Klein Gedact)

Basson-Hobo 8' (Mueller 1760 Diaconessen Utrecht)

Bas/Discant splitsing van alle registers is voorbereid.

Manuaalklavier kan een semitoon naar links of rechts verplaatst worden.

Met een klep kan het volume geregeld worden.

Pedaal :

Gedact 8'

Octava 4'

Dulciaan 8'

Cinck 2' (beide afgeleid van hobo 8' Mueller 1747 PKN-kerk Castricum)

1e orgel, naar Cavaille-Coll:

1. front. Detail foto's vererdop.

2. eigenaar en woonplaats: Pieter Hengeveld, Heythuysen.

3. bouwer en bouwjaar: Pieter Hengeveld, 2008-2017.

4. dispositie: zie bijlage. 31 echte registers!! Voor pedaal: 6 transmissies uit G.O. en 5 transmissies uit Positief, deze laatst groep in zwelkast.

5. manuaal en pedaal omvang: 3 manualen C t/m g***, pedaal C t/m f**

6 koppelingen: zie bijlagen!

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: a* 440 Hz. evenredig zwevend.

9 winddruk: 70 mm Wk.

10 bijzonderheden: ALLES! zie bijlage en fotoos.

het alla Cavaille-Coll

 Cavaille-Coll     Positif           =  Manuaal II

Cavaille-Coll     Recit              =    Manuaal      III 

2e orgel,  Tafelpositief naar Manderscheidt, boven-orgel:

1. front. Detail foto's verderop.

2. eigenaar en woonplaats; Pieter Hengeveld, Heythuysen.

3. bouwer en bouwjaar: Pieter Hengeveld, 1989-1996.

4. dispositie: zie bijlage. 7 registers.

5. manuaal omvang: C t/m c*** met kort gebroken octaaf. Subsemitonen Fis/D/Gis/E, dis/es t/m dis**/es**

6. koppelingen: n.v.t.

7. tractuur: mechanisch.

8. stemming: middentoon a* 440Hz.

9. winddruk:  55 mm Wk.

10. bijzonderheden: ALLES! zie bijlage: Appel d, Anches en fotoos.

 

boven- en onderorgel op elkaar

3e orgel, Kistorgel in de geest van Manderscheidt, onder-orgel:

1. front. Detail fotos verderop.

2. eigenaar en woonplaats: Pieter Hengeveld, Heythuysen.

3. Bouwer en bouwjaar: Pieter Hengeveld, 1997-2006.

4. dispositie: zie bijlage. manuaal 8 registers, alle in Bas en Discant, pedaal 4 registers.

5. manuaal en pedaal omvang: manuaal C t/m/  f*** pedaal C t/m d**, Subsemitonen dis/es t/m/ dis***/es***.

6. koppelingen: n.v.t.

7: tractuur: mechanisch.

8. stemming: middentoon.

9. winddruk: 55 mm Wk.

10. bijzonderheden: ALLES! zie bijlage over manuaal verschuiving mogelijk en volume klep, en foto's.

 

 alla Cavaille-Coll.

 

  

Manderscheidt Bovenorgel

Manderscheidt Onderorgel 

Manderscheidt Onderorgel -pedaal = 3 

 

 

Orgel 7

1. een frontfoto

2 eigenaar en woonplaats: Jo Spit, Klimmen; orgel is na zijn verscheiden naar Italië verplaatst in 2019?

3 bouwer en bouwjaar: zelfbouw! door Jo Spit, van .. tot .. ?

4 dispositie: Gedekt 8, Fluit 4, Octaaf 2, Quintfluit 2 2/3 D.

5 manuaal en pedaal omvang: manuaal C t/m g*** , geen pedaal.

6 koppelingen: n.v.t.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: ?

9 winddruk:  ?

10. bijzonderheden: kas, zonder pedaal/bank afm.: 150cmB X 190cmH X 60cmD, waarschijnlijk alle pijpen van hout. Jo noemde het ORGANET.

Heeft over de bouw meerdere jaren gedaan, was organist in Heerlen, Stein en Bemelen.

Orgel 8

Gegevens huisorgel Hans Maes:

1 een frontfoto. Meer foto's verderop.

2 eigenaar, woonplaats: H. Maes, Geistingen B.

3 bouwer en bouwjaar: Verschueren Heythuysen, tussen 1960 en 1970.

4 dispositie: 

Man. I

   prestant 8

   bourdon 8

   octaaf 4

   fluit 4

   kwint 2, 2/3

   superoctaaf 2

   larigot 1, 1/3

Man II

   bourdon 8

   prestant 4

   roerfluit 4

   woudfluit 2

   larigot 1, 1/3

Ped

   subbas 16 (acc.)

   gedekt 8

   koraal 4

   fluit 4

   octaaf 2

   larigot 1, 1/3

6 koppelingen: geen.

7 tractuur: elektrisch unit systeem.

8 stemming: evenredig zwevend.

9 winddruk:  ? mm Wk.

10 bijzonderheden:  type Mignon Ultra Plus, Subbas 16 is 8V + 5 1/3 (akoestisch). Groot octaaf Prestant 8 is transmissie van Bourdon 8.

Klavieren en pedalen.

 

Registerknoppen

 

Binnenwerk

Binnenwerk

Orgel 9

1. foto. Meer foto's zie verderop.

2. eigenaar en woonplaats: Marjolein van Ammers, Beek Lb.

3. bouwer en bouwjaar: Stefan Keppler van Wolkenstayn Orgelbau,  2018.

4. dispositie: Octaaf 2 vt. (op c1).

5. manuaalomvang: c1 t/m c3.

6. koppelingen: n.v.t.

7. tractuur: mechanisch.

8. stemming: is aan te passen d.m.v. verschuifbare stemringen, de Pythagorische is het meest passende bij dit instrument.

9. winddruk: ?

10. bijzonderheden: Organetto, model Antiga,  gewicht ca. 9 kg, aantal pijpen 28, afmetingen 92 x 85cm, bourdonknop, zie ook www.wolkenstayn.de

      Na het debuut zijn de blokfluitiste en ik een duo gaan vormen en spelen we muziek uit de middeleeuwen en renaissance in bijpassende kleding. We noemen ons Il Vento Armonico.

      Ook musiceer ik sindsdien geregeld met gambiste Hildegard Moonen. Dus die viering van het 40jarig Verschueren orgel in Sittards Artamuse heeft voor mij mooie contacten opgeleverd!

 

  

 

Orgel 10

1 Foto (moet nog komen)

2 naam eigenaar, Henk van Loo en woonplaats: BRD 09623 Rechenberg-Bienenmühle.

3 bouwer en bouwjaar: H. van den Bergh Amsterdam in XIX B eeuw.

4 dispositie: Baskant C t/m b en Diskant c1 t/m d3:  Holpijp 8v  Fluit 4v  Quint 3v  Octaaf 2v, alle 4 in B en D; Prestant 8v D.

5 manuaal omvang: C t/m d3.

6 koppelingen: n.v.t.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: gelijkzwevend.

9 winddruk: ?

10 bijzonderheden: Huisorgel verzameling van D. A. Flentrop. In 1950 geplaatst in de v.h. Ned. Herv. kerk Eygelshoven, na sluiting in de v.h. kerk Chevremont-Kerkrade,

Sinds 2000 bij Fam. H. van Loo, Urmond en sinds 2008 H. van Loo in Rechenberg-Bienenmühle.  

   

Etiket van bouwer 

Orgel 11

Huisorgel Bertie Stokman,

1 frontfoto (meer foto's zie beneden).

2 eigenaar en  woonplaats: B.  Stokman, Stein, sinds jan. 2017 in Schoonebeek in Drenthe.

3 bouwer en bouwjaar: G.C. Klop, 1984.

4 dispositie: Hoofdwerk manuaal I Prestant 8 Quintadeen 8 Roerfluit 4 Octaaf 2 B/D Cimbel II st.

                      Onderwerk manuaal II Holpijp 8 Prestant 4 Nasard 2 2/3 B/D Terts 1 3/5/ B/D Regaal 8 .

                      pedaal Ranket 16 Prestant 8 transm I Regaal 4.

5 manuaal en pedaal omvang: manuaal C t/m g3   pedaal C t/m f2.

6 koppelingen: druk- en trekkoppel manuaal I + II en II + I !,  pedaal + I en pedaal + II.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: Werckmeister III, a1 = 440Hz,

9 winddruk: 58 MM wk.

10 bijzonderheden: 1e eigenaar was Folkert Grondsma, tremulant hele orgel, afm. kas: 140cm B x 83cm D x 240cm H., kas in eiken, alle pijpen zijn van hout: eiken, ahorn, peren, ceder en notenhout, een organo di legno.

Ondertoetsen met been belegd, boventoetsen met letterhout, de grootste Prestant 8 pijpen staan achter deels buiten de kas, windmoter buiten de kas. 

 

 

Orgel 12

Huisorgel Fred Piepers. Na het overlijden van Fred Piepers is het orgel verkocht naar Polen. (Bron: Al Kerckhoffs)

1 frontfoto (meer foto's verderop)

2 naam eigenaar: Godefr. Hubert Piepers, woonplaats: Op de Vrouwenheide Trintelen  Ubachsberg-Voerendaal.

3 bouwer en bouwjaar: F. Piepers, van 2001 tot 2010, in 3258 manuren = ca. 81 weken = ruim 1,5 jaar.

4 dispositie: rugwerk man. I         Prestant   4            hoofdwerk man. II     Prestant        8               pedaal  Subbas           16

                                                          Roerfluit   8                                                  Bourdon        8                            Gedekt              8

                                                          Woudfluit 2                                                  Octaaf           4                             Prestant           8

                                                          Quint         1 1/3                                           Fluit               4                             Octaaf              4

                                                          Hobo         8                                                   Octaaf           2                             Basson-Hobo  8

                                                          Tremulant (geres.)                                       Mixtuur        3 st

                                                                                                                                  Kromhoorn  8                  

                                                                                                                                  Sexquialter   2st                   

5 manuaal en pedaal omvang: C t/m f***   en C t/m d*.

6 koppelingen: man. I + II   ped. + I en + ped. + II.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: gelijkzwevend, a1 = 440 Hz.

9 winddruk: 85 mm wk.

10 bijzonderheden: sleepladen, samenstelling dispositie van 18 registers uit twee orgels.

   

van onder naar boven, en van links naar rechts:

1e rij gehurkt: Hub Wolfs-Fred Piepers-Huub Geurten-Pierre Schrijen-Harrie Philipsen,

2e rij staand:   Jo Verheggen-Huub Slangen-Jo Canten,

3e rij      “     :   links van rugwerk Frans Jespers-Jan Harmsen, midden boven rugwerk Piet Sniekers-Bertie Stokman-Marinus Theunissen.

 

Orgel 13

Huisorgel Piet de Jong nu bij Sini van Dam.

Bij Eigenaar Piet de Jong

1 een frontfoto (meer foto's verderop)

2 naam eigenaar: Sini van Dam, woonplaats: Warnsveld.

3 bouwer en bouwjaar: Strubbe Orgelbouw, in 1980 voor Piet de Jong in Munstergeleen en in 2014 door Witteveen geplaatst bij Sini van Dam.

4 dispositie: Holpijp 8 B/D, Fluit 4 B/D,  Octaaf 2 B/D, Quint 3 D.

5 manuaal omvang: C t/m f3   pedaal: C t/m d1 aangehangen en inschuifbaar.

6 koppelingen: n.v.t.

7 tractuur: mechanisch, sleeplade.

8 stemming: gelijk zwevend? a1 = 440hz?

9 winddruk: ? mm wk

10 bijzonderheden: hele kas in gaaf blank eiken, afmetingen 115cm B X 110cm D X 195 cm H., 2 frontdeurtjes.

 

Bij 2e eigenaar Sini van Dam- Vrielink

Orgel 14

Foto 1

1 Foto -1 is van ingebruikname op 5mei 1987.

2 eigenaar: Marinus Theunissen uit Beegden, sinds 10 dec. 1994 in de kapel van het Vincentheim in Aken.

Foto's van het orgel in het Vincentheim Aken.

3 bouwer en bouwjaar: zelfbouw van ca. 1969 tot 5 mei 1987, door huwelijk, eigenhuis bouwen met werkplaats.

4 dispositie: Bourdon 8 B/D  C t/m B afgevoerd, Grenenhout, v.a. c metaal.

                       Prestant 4 B/D  C t/m B in front, zink.

                      Roerfluit 4 B/D  v.a. e2 cilindrisch open.

                       Sesquialter 2 st. B/D   C t/m B enkel 1 1/3!  v.a. c  2 2/3 en 1 3/5, Prestant mensuur.

5 manuaal omvang: C t/m g3   56 tonen,  pedaal: C t/m f1  30 tonen.

6 koppelingen: aangehangen pedaal.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: tot 10-12-1994 gemodificeerde middentoon, a1 440Hz,  daarna in Aken gelijkzwevend.

9 winddruk: 56 mm wk.

10 bijzonderheden: hout van kas en pijpwerk komen van een in Maastricht gesloopt kapelorgeltje. Zelfgemaakt zijn de eiken sleeplade, stokken en roosters van Mahoniehout, windkanaal van Grenenhout. Klavierbakstukken van Kersenhout uit eigen tuin!!

Van de 324 pijpen zijn er 12 van Grenenhout, deels zelf gemaakt, de overige 312 van metaal uit het gesloopte Maastrichtse orgel maar wel aangepast en soms verlengd naar de gewenste mensuren. Pijpopstelling is chromatisch. Het front bevat 12 sprekende en 3 stomme pijpen.

Kas is geheel van geloogd eiken en in was gezet, klavier is een balansklavier, waaiervormig eiken wippen die zonder abstracten direct ventielen openen. Pedaal walsbord is van Mahonie meubelplaat, pedaal walsen van Grenen met messing armpjes.

Windvoorziening: zwembalg gevoed d.m.v. een elektrische ventilator en een regulateur. De opliggende tremulant is geplaatst op het horizontale deel van het windkanaal. Registermechaniek is geheel in Eiken. Alle draaipunten van gehele mechaniek zijn ingevoerd met kernlaken.

De ontbrekende pijpen van de Sesquialter 2 st. 2 2/3 van C t/m B waren niet beschikbaar. Intonatie in 1994 door Pieter Hengeveld.

Orgel 15

1 frontfoto:  bron: www.moorsorgelbouw.com 

2 eigenaar: J. Harmsen, Simpelveld.

3 bouwer en bouwjaar: Jos Moors, 2010.

4 dispositie: I Positief             Bourdon 8, Flute travers sup 8, Flute 4, Nasard 2 2/3, Doublette 2, Tierce 1 3/5, Voix Humaine 8 B-S.

                      II Grand Orgue  Bourdon 8,  Montre sup 8, Prestant 4, Doublette 2, Larigot 1 1/3, Cornet III, Basson-Hautbois 8 B-S.

                      Ped                      Bourdon 8 *, Prestant 4 *, Doucaine 16          * = transmissie van II

5 manuaal en pedaal omvang: I en II C t/m g***, ped C t/m/ f*.

6 koppelingen: manuaal schuifkoppel I en II, pedaal + I en pedaal + II.

7 tractuur: mechanisch.

8 stemming: door Moors gewijzigde Rameau stemming, getemperd met aandacht voor zuivere kwinten, verwant aan de stemming in Alden-Biesen en nu ook gebruikt in Ninove.

9 winddruk: 65mm Wk.

10 bijzonderheden: hele orgel is naar voren verrijdbaar voor onderhoud vanaf achterkant.

Detailfoto's:  bron: www.moorsorgelbouw.com 

Pijpwerk positief

De Doucaine 16 met houten lepels

Met vriendelijke toestemming van Jan Harmsen en Jos Moors.