HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kropholler, Alexander J.

 
Geboortejaar: 1882
Overlijdensjaar: 1973
Betrokken bij: Barbara (Treebeek)
Callistus (Neerbeek)
H. Familie (Venlo)
O.L. Vrouw Tenhemelopneming (Grubbenvorst)
 
A. Kropholler was een tot het katholicisme bekeerde predikantenzoon, afkomstig uit Wassenaar. Kropholler wordt uitgebreid beschreven in

Jos H. Pouls - Ware schoonheid of louter praal. De  Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw - Maastricht - Stichting Historische Reeks Maastricht, 2002. ISBN 90 5842 011 6

Kropholler onderging de invloed van Berlage en van de lithurgische beweging uit het begin van de 20e  eeuw. In 1908 bekeerde hij zich tot het katholicisme. Hij was autodidact. Hij werd een van de belangrijkste bouwmeesters van kerken en kloosters tijdens de periode tussen beide wereldoorlogen. Enerzijds neigt Kropholler naar het eenvoudige, rationele van de romaanse bouwkunst, anderzijds is de spitsboog, die naar God wijst, voor hem een sterk religieus argument. Hij bouwde in het algemeen kerken met een breed, relatief kort middenschip, waarbij de gelovigen een goed zicht hadden op wat het belangrijkste was in een kerkgebouw: de altaardienst. Vanwege de soberheid worden zijn kerken soms als kil ervaren. Hij verzette zich tegen het expressionisme van mensen als Boosten, dat hij te weinig sacraal vond. Door deze afkeer kwam hij terecht in het kamp van de bezetter. Na de oorlog kreeg hij daarom vele jaren geen opdrachten meer.

Zie voor informatie over Kropholler ook Archimon.