HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Walburga

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Walburga
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Amby
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Ambyerstraat-Noord 1
Postcode: 6225 EA
Coördinaten: x: 179284, y: 319185
 
Rijksmonumentennummer: 28031 Code: 6225EA-00001-01
Kadastrale gegevens: Amby D 1219
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Toren. Foto: januari 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Rond de R.K. KERK, die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, en gedeeltelijk in een ondergrondse grafkelder bevinden zich een 20-tal grafzerken, XVI-XIX. (Datum 17-01-1967).

Ruimtelijke context

De Walburgakerk ligt langs de doorgaande weg in Amby. Aan de linkerzijde en aan de koorzijde bevindt zich een ommuurd kerkhof.

Locatie

Type

Neogotische, driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met frontalen en naaldspits.

Bouwgeschiedenis

De huidige kerk vervangt een oudere kerk, een vermoedelijk grotendeels 18e-eeuws gebouwtje, dat meer naar het zuiden lag. Door een aquarel, waarop deze oude kerk is afgebeeld, is bekend dat het een rechthoekig schip had met een dakruitertje op de westgevel en smaller, rechtgesloten koor. Het onderste muurwerk bestond uit breuksteen met met vuursteen en Romeins afbraakmateriaal, waaruit valt af te leiden, dat vroeg-middeleeuwse funderingen nog aanwezig waren. In 1145 wordt er al een kapel in Amby vermeld. In 1498 heeft er een consacratie plaatsgehad.

Weber bouwde de huidige kerk in 1864-1867. Caspar Franssen vergrootte deze kerk in 1927 met het huidige transept en koor. Ze werd nogmaals vergroot in 1956-1957 door W. J. Sandhövel te Maastricht, die de zijbeuken toevoegde.

Bron: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid-Limburg, deel 1 / Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf - 's Gravenhage, 1962

Toren en interieur van de kerk zijn in 1995 gerestaureerd.

Exterieur

Foto: januari 2006

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: september 2006

Zicht op de zangtribune. Foto: september 2006

Het neo-gotische interieur is bij de restauratie in 1995 in verschillende heldere tinten geschilderd. Het plafond met ribgewelven is bruin-rood. Door de heldere ramen in schip en zijbeuken valt er veel licht binnen.

Orgel

Blijkens de “dispositie-verzameling” van Broekhuyzen (medio 19e eeuw) bevond zich in1851 in deze kerk een eenmanuaals orgel; dit werd in 1906 vervangen door een nieuw tweemanuaals orgel van Nöhren (Tegelen); in 1985 plaatste Verschueren (Tongeren, B) het huidige orgel.

 

                               Hoofdwerk                           Positief                                 Pedaal

                               Prestant 8’                          Holpijp 8’                              Subbas 16’

                               Bourdon 8’                          Gamba 8’                               Fluit 8’

                               Octaaf 4’                            Roerfluit 4’                            Bombarde 16’

                               Gedektfluit 4’                     Fluit 2’

                               Kwint 3’                              Kromhoorn 8’

                               Octaaf 2’                              

                               Terts 1 3/5’

                               Cornet D V

                               Mixtuur III-IV

                               Trompet B/D 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga
Walburga