HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Missiehuis Sint Paul

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Soort gebouw: Klooster met kloosterkapel
Plaats: Arcen
Gemeente: Venlo
 
Adres: Mariannhilldreef
Postcode: 5944 EV
 
Huidig gebruik: Kapel

 

Oprijlaan naar het missiehuis. Foto: augustus 2018

Ruimtelijke context

Het missiehuis ligt in een parkbos, genzend aan vakantiepark Klein Vink en is bereikbaar via een brede oprijlaan. Gekoppeld aan het missiehuis is een mooie, moderne kapel, waar o.a. diensten gehouden worden voor de vakantiegangers van Klein Vink.

Type

Modern gebouw. 

Geschiedenis

Mariannhill Nederland

Missiehuis Sint Paul in Arcen heeft haar ontstaan direct te danken aan de geestdrift van Abt Franz Pfanner. Hij wilde een opleidingshuis in Duitsland om nieuwe leden en fondsen te werven voor zijn missionaire werk in Mariannhill Zuid Afrika. Daar er in die tijd geen mogelijkheid was om in Duitsland klooster te stichten werd er in het grensgebied in Nederland gezocht en ging men over men tot de aankoop van het landgoed Kleinvink te Arcen. Deze geschiedenis wordt volledig beschreven in stichting missiehuis St. Paul. De geschiedenis is verdeeld in kleinere stukken van W.O.I en crisis jaren, tot een zelfstandige Nederlandse provincie. Tijdens de W.O.II  heeft Sint Paul veel schade opgelopen en is deze weer hersteld door immens hard te werken in de wederopbouw. Na deze periode was er behoefte aan uitbouw  dat er veel kandidaten waren voor de priester- en broeder opleiding. Om tot goede priesteropleiding te komen werd men voor de hogere studies opgeleid in Würzburg. St. Paul werd te klein voor al deze mensen en er werd uitbreiding gezocht in Eijsden als Noviciaat. Daar men het klein seminarie ook tot een staat erkende school wilde maken werd er in Mook een huis opgericht om samen met de Passionisten een erkende school te krijgen. Later bleek dit niet haalbaar en werd er naar Venray  uitgeweken waar een nieuw huis werd gebouwd en waar een jaar later ook de broederopleiding naartoe werd verplaatst om alle opleidingen onder een dak te krijgen. Het missiegebied van Mariannhill Nederland werd uitgebreid met Papoea Nieuw Guinea en er werden enkele mensen naar Brazilië gestuurd. Onzekere tijden braken aan door algemene discussie in de kerk en de leegloop van leden Mariannhill Nederland in het bijzonder. Men zocht naar een alternatief voor St. Paul en vond deze in het oprichten van recreatiepark Klein Vink, waarin toch nog enkele missionaire gedachten konden worden verwezenlijkt nl. recreëren met gezonde en zieken mensen. Hiermede heeft men een gezonde financiële basis gevonden om de boerderij een herbestemming te geven en de weg te openen om de broodnodige bouw van Sint Paul 3te realiseren. Men heeft het 75 jarig bestaan met gereduceerd aantal mensen kunnen vieren. Door de realisatie van recreatiepark Kleinvink heeft men nog enkele goede investeringen gedaan voor de toekomst met het bouwen van het Thermaalbad en de verbouwing en inrichting van de oude kapel/smederij tot het Franz Pfanner Huis, waar regelmatig tentoonstellingen en culturele activiteiten worden gehouden. In 2006 is het geheel verkocht aan Roompot vakantieparken. Dit geheel is samengevat in Mariannhill een eeuw in Nederland. 

Toekomst

TOEKOMST VAN MISSIEHUIS ST. PAUL, ARCEN. Exit, Exodus, is op verschillende wijzen een geladen woord. Het boek Exodus vertelt het verhaal van de uittocht van Israël uit Egypte door de Rode Zee op doortocht naar het beloofde land. Exodus duidt ook op een existentieel aspect van het menselijk leven: we zijn allemaal mensen van exodus, op uittocht en doortocht. Het leven gaat verder zonder terugkeer. Alles gaat verder, de wereld, de natuur, mensen, en vogels die zelfs niet achteruit kunnen vliegen. Iedereen en alles is op weg naar een bestemming, bekend of onbekend. Maar tenslotte zijn wij allen op een trektocht hetzelfde eindpunt. Daar wordt onze uitgang een overgang naar het onvoorstelbare dat voor ons opengaat terwijl wij het verleden loslaten en achter ons laten. We kunnen echter wel voorzieningen treffen om te garanderen dat wat we achterlaten, in goede handen komt en op den duur ook zonder ons verder gaat. Dit is de huidige situatie van onze krimpende gemeenschap op St. Paul. Uiteindelijk loopt de uittocht ten einde, maar wat we achterlaten gaat verder onder de zorg van een betrouwbare en ervaren instelling: Stichting Het Limburgs Landschap. Dat maakt onze weg naar de exodus makkelijker. Missiehuis St. Paul, een opleidingshuis voor missionarissen, werd in 1911 opgericht in opdracht van Abt Gerard Wolpert, de laatste abt van de Trappistenabdij Mariannhill in Zuid-Afrika, nadat hij was benoemd als eerste Generaal-overste van de nieuw gestichte “Missiecongregatie van Mariannhill“. Vanaf het begin van het opleidingshuis St. Paul tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn een groot aantal jonge missionarissen vanuit dit huis uitgezonden voor evangelisatie in drie overzeese continenten. Dit missiehuis voor opleiding is het negende Mariannhill opleidingsinstituut in Europa dat in de loop van de laatste decennia is opgeheven. Momenteel zijn er twee huizen in Europa die met een aangepaste opleiding voor nieuwe leden doorstarten: Salamanca in Spanje en Würzburg in Duitsland. Missiehuis St. Paul blijft bestaan, hoewel in een andere verpakking. Wat we gaan achterlaten of beter is, doorgeven de naam Mariannhill. Onze erfenis aan toekomstige generaties in de regio Noord-Limburg. Wij zijn dan ook de Stichting Limburgs Landschap zeer dankbaar voor de bereidheid om deze overgang naar de toekomst te vergemakkelijken. Het is geruststellend dat de Stichting niet aandringt maar de tijd neemt om concrete stappen te beginnen voor de overname. De huidige leden van de religieuze gemeenschap van St. Paul kunnen ongestoord aan hun uittocht tot en met de laatste bewoner, op de hen vertrouwde plek blijven wonen.

De doorbraak van de revolutionaire veranderingen in kerk en samenleving sinds de 1960er jaren worden de religieuze instellingen geconfronteerd met onomkeerbare gevolgen. Veel religieuze huizen met vergrijzende bewoners verkeren in het stadium van het opgeven van hun plek in Nederland. Dit moeilijke proces schept veel problemen. Wij, St. Paulers, kunnen ons als gelukkig prijzen wegens de goede bepalingen en afspraken die er zijn gemaakt. Een gunstige passage van de overeenkomst garandeert onze definitieve uitgang van hele gemeenschap tot het eindpunt van de laatste bewoner. Zonder de Stichting Het Limburgse Landschap, onze partner, zouden we nooit in korte tijd en zonder grote moeilijkheden een goede weg naar onze exit hebben gebaand. Een tekst van de auteur van het boek” Prediker” in het Oude Testament meer dan 2300 jaar geleden: "Er is een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Er is een tijd om tebouwen een tijd om af te breken”. Terwijl we verder trekken op onze weg naar een waardige exodus is ervoor gezorgd dat onze mooie plek, in het omliggende natuurpark "de Maasduinen" wordt geïntegreerd zodat ook generaties na ons ervan kunnen genieten. Dat het hele exit proces in korte tijd tot een overeenkomst is gekomen hebben we op de eerste plaats te danken als gevolg van de inzet en bemiddeling van de heer Will Verberk, de toegewijde adviseur van Missiehuis St. Paul. Als een competente facilitator heeft hij ons door het proces van onderhandelingen geleid met de Stichting; Het Limburgse Landschap en andere instanties. Als voormalige en laatste directeur van” Mariannhill Franz Pfanner Foundation” is hij zeer betrokken geweest bij de metamorfose van het oorspronkelijk uitgestrekte agrarische landgoed van St. Paul tot een aantrekkelijk recreatieoord voor vakantiegangers. Dit Klein Vink Resort met een goed bezocht “Thermaal Bad” werd in 2004 verkocht aan een vakantieparken onderneming. Als toekomstige herinnering aan de oorsprong van dit culturele en religieuze erfgoed is de oprijlaan naar het Missiehuis officieel "Mariannhilldreef" genoemd.

Zie ook” Persbericht” op : www.limburgs-landschap.nl . Ons nieuwe postadres: Missiehuis St. Paul, Mariannhilldreef, 5944 EV Arcen. Anno Domini, 2018 , de 5de April. Overste: Pater Frans Lenssen CMM.

Exterieur

Foto: augustus 2018

Het missiehuis is eenlaags, modern gebouw dat via een glazen corridor verbonden is met de eveneens moderne kapel. In het bos, dat het complex omgeeft, liggen verder een kerkhof en een Mariagrot.

Kerkhof. Foto: augustus 2018

 

Missiehuis Sint Paul
Missiehuis Sint Paul
Missiehuis Sint Paul
Missiehuis Sint Paul
Missiehuis Sint Paul