HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kapel Asenray (voormalig)

 
Soort gebouw: Voormalige kapel
Plaats: Asenray
Gemeente: Roermond
 
Adres: Dorpsstraat 109
Postcode: 6042 LB
 
Eigenaar: Heleen Nijssen en Jo Stevens
Kadastrale gegevens: Asenray, sectie L76
 
Huidig gebruik: Woonhuis annex Galerie Thélème

Foto: Sander van Daal, april 2009

Ruimtelijke context

De voormalige kapel ligt aan de Dorpsstraat, ingang Duiperweg.

Locatie

Geschiedenis

Deze foto uit vroeger tijden hangt in de etalage van het huidige pand, met dank aan Sander van Daal

Geschiedenis

Tekst: Joep Janssens, http://theleme.homestead.com/27.html


Lang voor de tijd dat Asenray een eigen parochiekerk had, werd gezocht naar een religieuze ruimte. In 1903 werd aan de Dorpsstraat een kapel met de naam 'Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad gebouwd. Voor de missen bleef de bevolking genoodzaakt naar Maasniel te gaan, maar voor het bidden van de rozenkrans was de kapel een welkome verrijking voor de gemeenschap. Pas in 1917 kreeg Asenray haar eigen rectoraat.

De kapel werd tegelijk gebouwd met de naastgelegen woning voor het hoofd van de school en twee klaslokalen in neogotische stijl. De afmetingen zijn, voor een kapel, vrij fors, maar de stijl en uitvoering waren relatief sober. De gevelafdekkingen waren uitgevoerd in zandsteen, maar de raamomlijstingen en gootverbredingen waren ; gewoon' gemetseld. Na de Tweede Wereldoorlog deed de kapel tijdelijk dienst als noodkerk, maar vrij kort daarna werd het gebouw verbouwd tot kleuterschool. De oorspronkelijke harmonische architectuur en gevelindeling werden volledig overhoop gehaald: gotische boogramen werden vervangen door grote puien met horizontale betonlateien, het torentje verdween en uiteraard werd het interieur volledig aangepast. Dichtmetselen van ramen is mijns inziens acceptabel, omdat dit enerzijds herstelbaar is en anderzijds een openlijke erkenning vis van een gewijzigd inzicht. Maar ramen plaatsen direct onder een versierde gootrand (zijgevel), hellende daken vervangen door platte daken (rechtsachter) en naast elkaar liggende ramen in een gevelvlak laten verspringen (voorgevel, inmiddels gecorrigeerd!) zijn onvergeeflijke fouten. Kennelijk had het gebouw voor de gemeenschap en/of de gemeente Maasniel geen architectonische of emotionele waarde. In onze tijd is het in ieder geval ondenkbaar dat op deze wijze met de historie wordt omgesprongen.

Daarna werd het gebouw nog gebruikt voor diverse culturele doeleinden, zoals bibliotheek en jeugdhuis en zelfs als opslagloods voor auto's en aannemersmaterialen. Begin jaren 90 werd de kapel gekocht door een idealistische ingesteld collectief om er onder de naam Fondation l'Aigle exposities en lezingen te houden. Helaas nam deze groep het oorspronkelijke motto 'alle zegen komt van boven' wat al te letterlijk en metselde en timmerde alle gevelramen dicht, terwijl in het dak de bekende Veluxramen werden aangebracht. De gewelfbetimmeringen (pleisterwerk) werden verwijderd, stalen constructies zonder veel overleg aangebracht. En tegelijkertijd werd het pand technisch gemoderniseerd (isolatie, voorzetwanden, technische installaties). Aan de buitenkant werd verder aan de achterzijde een entreeportaal gecreëerd en een foeilelijke vluchttrap toegevoegd.

Korte tijd werden nog schildercursussen gegeven in het gebouw en in januari 1999 is het aangekocht door Jo en Heleen Stevens-Nijssen. Het bovengedeelte aan de achterzijde dient als woongedeelte (met een hemelse slaapkamer) terwijl het voorste gedeelte Galerie Thélème is gevestigd voor exposities, muzikale avonden kamerconcerten, enz.Gelukkig is dit gedaan met gevoel voor historie, zowel bouwtechnisch als emotioneel. Een volledig terugbrengen in de oude staat zit er (voorlopig?) niet in , maar wel wordt gestreefd naar een zo verantwoord mogelijk herstel en zijn er plannen om het torentje en het kruis terug te plaatsen, zodat het gebouw weer kan pronken met haar oorspronkelijke decoraties.

Bronnen:
- 700 jaar Parochie Sint-Laurentius Maasniel, Dhr. G. Dahmen
- 'Oprichting kerk in Asenray', door Dhr. L.J. Lecluse
- De heer en mevrouw Stevens-Nijssen, huidige eigenaars.

Exterieur

Foto: Sander van Daal, april 2009

Voor meer oude foto's van kerk en kapel in Asenray zie: http://www.maasniel.nl/Foto's/sitemap.html#Asenray

Kapel Asenray (voormalig)
Kapel Asenray (voormalig)
Kapel Asenray (voormalig)