HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Jezuïetenklooster Exaten (vml)

 
Soort gebouw: Voormalig klooster met kloosterkapel
Plaats: Baexem
Gemeente: Leudal
 
Adres: Exaten 1
Postcode: 6095 PD
 
Rijksmonumentennummer: 523273 code 6095PD-00001-01
Kadastrale gegevens: Baexem B1/2401
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: COA (AZC)

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Voormalig kloostercomplex bestaande uit diverse kloostergebouwen en een kloosterkapel. De oudste vleugel, datering XVIII, aan de westzijde is beschermt monument. Entreegebouw, kapel en de oudste verblijfsvleugels dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De toegepaste bouwstijl van de kloostergebouwen is traditionalistisch, enkel de bouwstijl van de kloosterkapel vertoont elementen van Neo-romaans. De vleugel aan de zuidzijde uit 1937 wordt evenals de aanbouwen van na 1945 aan deze vleugel hier niet beschreven.

Omschrijving

Langgerekt L-vormig kloostercomplex bestaande uit achtereenvolgens het vml. entreegebouw van het klooster aan de zuidzijde verbonden met de kloosterkapel. De vml. kloosterkapel is eveneens aan de zuidzijde verbonden met de twee oudste verblijfsvleugels uit het laatste kwart van de vorige eeuw. De vleugel aansluitend aan de kapel telt drie bouwlagen. Tot deze vleugel behoort een torenbouw. Aansluitend aan deze vleugel een kloostervleugel in vier bouwlagen. De wettelijk beschermde vleugel is haaks op de achtergevel van de oudste kloostervleugel aan de westzijde gesitueerd. De gebouwen hebben rechthoekige houten vensters deels met rondboogvormige of segmentboogvormige bovenlichten. Schilddaken en zadeldaken gedekt met leien.

Voormalig ENTREEGEBOUW klooster.

Foto: juni 2009

Gebouw op rechthoekige plattegrond in drie bouwlagen.

Symmetrische indeling frontgevel. Natuurstenen plint. Voordeur in een rondboogvormig portiek. Authentieke rechthoekige houten voordeur. Middendeel frontgevel met entree geaccentueerd door twee risalerende geveldelen. Dit middendeel loopt uit in een topgevel met hierin een rondboogvormig venster. Rechthoekige houten vensters met rondboogvormige bovenlichten. In de rechter- en linkerzijgevel enkele blinde vensters. Vensters met deels doorlopende natuurstenen dorpelstenen. Rechter- en linkerzijgevel uitlopend in een topgevel met hierin twee rondboogvormige vensters. Topgevels met decoratief metselwerk.

Voormalig KLOOSTERKAPEL De kapel heeft een rechthoekige plattegrond en heeft een kruisbeuk en is aan de altaarzijde voorzien van een drietal kapellen. De kapel met kruisbeuk telt twee bouwlagen, de kapellen aan de altaarzijde een bouwlaag. Rondboogvormige ijzeren vensters met mat glas. Boogfriezen. Steunberen met natuurstenen afdeksteen. De drie kapellen aan de altaarzijde hebben een cilindervormig dak, gedekt met leien en bekroond met een nokpion. Kruisbeuk met in de topgevels hoge smalle glas-in-lood vensters en decoratief boogvormig metselwerk.

Natuurstenen dorpelstenen. De kruisbeuk is aan de zuidzijde voorzien van een uitbouw in twee bouwlagen met plat dak. Hierin bevindt zich o.a. de sacristie.

KLOOSTERVLEUGEL aansluitend aan de kapel.

Het gehele complex ligt verscholen achter de bomen van het park. Foto: juni 2009

Deze vleugel telt drie bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met leien. Diverse dakkapellen. Rechthoekige houten vensters en deuren met segmentboogvormige bovenlichten.

Decoratief metselwerk onder de dakrand. Aan de achtergevel een uitgebouwd trappenhuis met in de eerste bouwlaag een dubbele houten deur en in de tweede en derde bouwlaag een driedelig venster met segmentboogvormig bovenlicht en decoratief metselwerk in de topgevel. In het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een groot rechthoekig keukenraam van omstreeks 1990. Aan de rechterzijde sluit de achtergevel aan op de oudere reeds beschermde kasteelvleugel zgn. Kasteel Exaten.

Het linkerdeel van de frontgevel van deze kloostervleugel springt vooruit en in de oksel van het terugliggende en vooruitspringende geveldeel staat een torenbouw. Deze torenbouw op een vierkante plattegrond telt drie bouwlagen plus mezzanino en wordt afgedekt met een schilddak met leien. In de gevelzijden rechthoekige en segmentboogvormige blinde vensters.

Natuurstenen dorpelstenen. De kloostervleugel aan de linkerzijde van de torenbouw heeft aan de frontgevelzijde in de derde bouwlaag per travee telkens drie smalle rechthoekige vensters.

De hoogste KLOOSTERVLEUGEL telt vier bouwlagen en wordt afgedekt met een schilldak met leien. Dakvensters. Symmetrische indeling frontgevel. Boogfriezen onder de dakrand. Middendeel frontgevel en achtergevel uitlopend in een topgevel met hierin rondboogvormig metselwerk en een rond venster. Vensters in een omlijsting van lichtrode baksteen. Vensters in de vierde bouwlaag met rondboogvormige bovenlichten. Overige vensters met segmentboogvormige bovenlichten. In de achtergevel in de eerste   bouwlaag van het middengeveldeel een dubbele segmentboogvormige deur. De linkerzijgevel van deze kloostervleugel is voorzien van een aanbouw uit omstreeks 1937. Deze aanbouw vormt de verbinding met de kloostervleugel uit eveneens 1937.

De STRUCTUUR van het INTERIEUR van ENTREE-GEBOUW, KLOOSTERKAPEL en beide KLOOSTERVLEUGELS is vrijwel in tact.

INTERIEUR van de KLOOSTERKAPEL heeft aan weerszijden van het middenschip en aan de westzijde galerijen voorzien van smeedijzeren hekwerken. Op de galerijen smalle rondboog doorgangen. Pilasters met kantelen met krulornamenten.

Kapelruimte met grote rondbogen rustend op de pilasters. Aan de altaarzijde een niet authentiek houten klankbordplafond. In de drie kapellen aan de altaarzijde mozaïekvloeren met bloem- en bladmotieven. In elke kapel een kleine rondboog rustend op twee zwarte natuurstenen zuiltjes. Voormalige sacristie met authentieke houten paneeldeur en geornamenteerde deurlijst.

Waardering

De kloostergebouwen bezitten cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling.

Architectuurhistorische waarden ontlenen de gebouwen aan hun belang voor de geschiedenis van de architectuur, de esthetische kwaliteiten van de ontwerpen en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontlenen de gebouwen aan hun situering in een parkachtige omgeving aan de rand van de bebouwing van de plaats Baexem. De gebouwen zijn van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur, een een deel van het interieur van de voormalige  kapel; aan de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen en in relatie tot de visuele gaafheid van de landelijke omgeving.

Tevens is sprake van architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.

(Datum: 06-11-2001)

Jezuïetenklooster Exaten (vml)
Jezuïetenklooster Exaten (vml)
Jezuïetenklooster Exaten (vml)