HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Annakapel Beegden

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Beegden
Gemeente: Maasgouw
 
Adres: Heerstraat Noord
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Kapel

 

Bron: studio Maasgouw

Geschiedenis

Vrijdag 21 juni 2013 is de herbouwde St. Annakapel aan de Heerstraat Noord in Beegden onder grote belangstelling plechtig ingezegend door pastoor Pim Lentz van de St. Martinusparochie in Beegden. Zo’n 150 belangstellenden woonden de inzegening bij.

Ruim een jaar heeft de werkgroep heemkunde Beegden gebouwd aan de nieuwe Sint Annakapel. “Begin juni van het vorig jaar zijn we gestart met de bouw, maar al met al zijn we zo’n kleine drie jaar bezig geweest met de voorbereiding en uitvoering van dit project”,  vertelt Har Knoops, voorzitter van de werkgroep heemkunde Beegden. “Oorspronkelijk paste de herbouw van de St. Annakapel niet binnen het bestaande bestemmingsplan, maar een nieuw bestemmingsplan maakte de bouw uiteindelijk toch mogelijk.” 

In 1968 moest de oorspronkelijke kapel, die destijds tegenover de aansluiting van de Eindstraat aan de Heerstraat Noord in Beegden stond, plaats maken voor de verbreding van de Heerstraat Noord. “Herbouw op de oorspronkelijke plek bleek helaas niet meer mogelijk. Daarom is gekozen voor een geschikte plek, langs de Heerstraat Noord op redelijke afstand van de oorspronkelijke plek”, aldus Knoops. 

De legende rond het oorspronkelijke St. Annakapelletje vertelt het verhaal van twee herders die op de plek waar het vroegere kapelletje stond slaags raakten toen hun kudden elkaar op die plek tegen kwamen. Een van die herders zou de ruzie niet hebben overleefd. Een gelovige en welgestelde familie uit Beegden trok zich het lot van het slachtoffer en zijn familie aan en liet op de plek des onheils een herinneringskapelletje bouwen, een zogenaamde moordkapel. Omdat de moeder van de overleden herder net zoveel verdriet gevoeld moet hebben als Maria bij de kruisdood van haar zoon Jezus wilden ze de kapel oorspronkelijk opdragen aan Maria, de moeder van Jezus. Maar omdat Beegden al een Mariakapel rijk was kozen ze ervoor om de kapel op te dragen aan St. Anna, de moeder van Maria en dus de grootmoeder van Jezus.

In de glas in loodramen van de kapel, gemaakt door glazenier Jacqueline Zeegers uit Beegden, zijn twee plant- en twee diersoorten afgebeeld, die landelijk vrij zeldzaam zijn, maar die op de Beegderheide vrij algemeen voorkomen, de klokjesgentiaan, de ronde zonnedauw, de phegeavlinder en de veldkrekel. In de toegangsdeur heeft Els Geelen-van Herten de herder met zijn kudde gebrandschilderd naar een ontwerp van Herman Claessen, beiden eveneens uit Beegden. Het oorspronkelijke oude St. Annabeeld van de vorige kapel is bij de familie Knoops bewaard gebleven en na een grondige restauratie weer terug geplaatst in de nieuwe kapel.

“De bouw van de nieuwe kapel is vooral mogelijk gemaakt door sponsoring van verschillende bedrijven en instellingen. Zonder die steun en ook de steun van veel vrijwilligers zou het ons niet gelukt zijn om deze kapel te bouwen”, meent Har Knoops. “In tegenstelling tot veel andere kapellen van deze afmetingen staat de deur van de St. Annakapel overdag open voor een gebed of voor het branden van een kaars”, zo verzekert Knoops. 

Met de inwijding van de St. Annakapel wordt tevens de Sagenroute rond Beegden afgesloten. De aanleg van deze Sagenroute is eveneens een project van de werkgroep heemkunde Beegden.

Zie ook: Kapellen en Kruisen nummer 59, juli 2013

Bron: Stichting Kruisen en Kapellen