HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 29-02-2024

Glas-in-lood, Jos Hermans, 1962 - 1968.

Linkerzijbeuk, doopkapel: Doop door Johannes.

Beide figuren staan, terwijl een duif in een stralenbundel boven Jezus staat afgebeeld.

Linkerzijbeuk bij de biechtstoelen: Haan.

Een dergelijke afbeelding bij de biechtstoelen is zeer gebruikelijk.

Linkerzijbeuk: Manna in de woestijn.

Centraal staat een man, die naast twee manden het brood uitdeelt. Rechts is een tweede man bij de mand geknield.

Linkerzijbeuk: Huwelijk van Joseph en Maria.

Centraal liggen een man en een vrouw geknield op een knielbank. Zij dragen beide een aureool, boven de vrouw is een (Gods)hand zichtbaar. Links staat een staande man met een zegenende houding. Tekst: AANGEBODEN DOOR / W. ZAUNBRECHER

Signatuur: Jos Hermans ‘66

Rechterzijbeuk, naast het priesterkoor: O.L.Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Rechts staat een vrouw, die vanuit haar handen een stralenbundel laat vallen op rechts van haar de aarde (?) en links een samenspel van drie zuilen en een aureool(?). Centraal zweeft een engel.

Signatuur: Jos Hermans ‘66

Rechterzijbeuk : Catharina en de duiven. Centraal staat een gebouw (een duiventil?). Links staat een vrouw ten halve lijve, omringd door duiven. Rechts een koppel duiven. Vermoedelijk gaat het om Catharina Labouré, omdat zij de patroonheilige is van de duivenmelkers.

Rechterzijbeuk: Heiligverklaring Catharina Labouré.

Links ligt een vrouw geknield op een bidstoel. Rechtsboven zweeft een engel, die een erekrans boven het hoofd van de vrouw plaatst. Catharina Labouré was de vrouw, aan wie het geheim van de medaille werd geopenbaard in 1830. Zij werd in 1947 heilig verklaard. Tekst: SCHENKING / A. LIEBREKS / ROME / 27 JULI / 1947 Signatuur: Hermans ‘65

Rechterzijbeuk: Dood van Catharina Labouré. Centraal ligt een menselijk figuur met gevouwen handen. Hieromheen staan brandende kaarsen. Links achter staat een tweede kleinere vrouwenfiguur. Gezien de dode dezelfde hoofdbedekking draagt als bij het raam, dat zeker de Heiligverklaring Catharina Labouré voorstelt, kan worden afgeleid, dat het om dezelfde gaat.

Signatuur: Hermans ’68

Rechterzijbeuk, bij de toren: Maria en de Wonderdadige Medaille.

Links staat de voorzijde van de medaille afgebeeld met het archetype van O.L. Vrouw van de

Wonderdadige Medaille, rechts staat de achterzijde van de medaille afgebeeld met centraal een

Mariamonogram, waaromheen sterren staan.

Tekst: AANGEBODEN DOOR HARRY KOENE / ARCHITECT

Signatuur: Jos Hermans 1963