HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

Glas-in-beton, Daan Wildschut.

In de tamboer, vanaf de zangtribune met de klok mee:

(1966) Geboorte van Christus;

 (1961) Christus in een mandorla, roept de vissers in de boot op het meer. Tekst: V.H. / KELLENAERS / PAROCHO / OCTAVUI SACERDOTI / LUSTRUM / CELEBRANTI / DONADEDIT / PAROCCIA / 12 MARTII 1961.

(1966) Laatste Avondmaal. Elf apostelen zitten met Christus aan tafel, een twaalfde staat buiten het huis;

(1954) Calvarie, met Maria en Johannes onder het kruis;

(1961) Verrijzenis uit het graf. Tevens zijn slapende soldaten, een engel en vrouwen met  zalfpotten afgebeeld.

(1961) Hemelvaart. Bovenaan Christus in een mandorla, geflankeerd door twee engelen. Daaronder twaalf menselijke figuren.

(1966) Pinksteren. Vuur daalt als regen neer over twaalf gezichten.

In de ramen van de vierkante onderbouw, vanaf het altaar met de klok mee:

(XXc) Anna-te-Drieën, geflankeerd door acht scenes uit het leven van Anna en Joachim;

 (1967) Omstanders laten een lamme op zijn bed door het dak van een huis zakken om door Jezus te laten genezen;

(1976) Emmausgangers, geschenk aan pastoor Heijens bij zijn zilveren priesterjubileum; (XXc) De kerk van paus Johannes XXIII (koppenraam). Links staan onder elkaar de koppen van (met tekst): Teihard de Jardin, Abbé Pierre, Helder Camera, Julius Nyerere.

Centraal: Anna Frank, IK BEN JOHANNES UW BROEDER, Steve Biko, Dietrich Bonhoeffer.

Rechts: Martin Luther King, Théresa van Calcutta, Wilhelmus Bekkers, Dag Hammerskjoeld;

(XXc) Zonnelied: Franciscus en Antonius staan terzijde van een boom, waarboven een grote zon is afgebeeld.

(1978) Bruiloft te Kana. Tekst: 23 X 1941 / HEIN – DOLBY;

(1976) Opwekking van de Jongeling van Naïm; (XXc) Maria met Kind, geflankeerd door engelen. Op de zangtribune, XXc:

Zuidzijde: Agnus Dei omringt door twaalf mensen of zegels(?)

Noordzijde: Hortus conclusus.

In de traptoren, XXc:

Staande man in een bruine pij met opgeheven armen.

Staande vrouw met orgelmodel. Tekst: SINT / CAE / CILIA.

Raam met kruisjes.

In de pastorie is nog een raam met een afbeelding van de Goede Herder.