HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

De apostelramen: Petrus (sleutel) ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde’; Andreas (Andreaskruis) ‘En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer’; Jacobus Maior (staf) ‘Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria’; Johannes (kelk met slang) ‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven’; Thomas (zwaard) ‘Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden’; Jacobus Minor (hamer) ‘Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader’; Philippus (lans) ‘Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden’; Bartholomeus (mes) ‘Ik geloof in de Heilige Geest’; Mattheus (zwaard en zak met munten) ‘De Heilige Katholieke Kerk’; Simon (zaag) ‘de vergeving van de zonden’; Judas Thaddeus (knuppel) ‘De verrijzenis van het lichaam’; Matthias (bijl) ‘En het eeuwig leven’. In de grote ramen van de kerk staan de twaalf apostelen met hun symbolen en een artikel uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. In deze ramen is de legende gebruikt, die bij Augustinus werd vermeld. Hierbij zouden de apostelen nog éénmaal te Jerusalem zijn samengekomen en noemden elk het voor hen belangrijkste van hun religie. Door deze twaalf kernpunten samen te nemen, zou de Apostolische Geloofsbelijdenis zijn samengesteld. In de ramen aan de zuidzijde, die tot aan de vloer doorlopen staan bovendien onder de apostelramen nog de zes scheppingsdagen verbeeld. De attributen zijn voor een deel incorrect en zelfs verwarrend toegepast. Thomas is afgebeeld met een zwaard, maar dit had een lans of een winkelhaak moeten zijn. Het zwaard is het symbool van Paulus. Jacobus Minor behoort als attribuut een vollerstang (of knuppel) te hebben (al is een hamer te begrijpen), dewijl de apostel na steniging is doodgeslagen met een vollerstang. Philippus is afgebeeld met het symbool van Thomas, de lans. Dit had een kruis moeten zijn.

De scheppingsdagenramen:

Eerste dag: schepping van de aarde, scheiding van dag en nacht; Tweede dag: scheiding van water en land; Derde dag: schepping van het jonge groen; Vierde dag: schepping van de zon, de maan en de sterren; Vijfde dag: schepping van de vogels in de lucht en de vissen in het water; Zesde dag: schepping van de dieren en de mens; In alle ramen staat centraal een ionische zuil, waar de dagen rond omheen verbeeld worden. De ramen in de kerk zijn uitgevoerd in tegenover elkaar staande overeenkomstige kleuren volgens het schema van een regenboog. Hiermee wordt het Oude Verbond weergegeven in de ramen