HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

Het volks Gods of de Gemeenschap der gelovigen, afgebeeld in twee in elkaar overlopende taferelen. Onderhelft van het raam: Mozes daalt met de stenen tafelen af van de berg Horeb, omgeven door zijn volk. Aan weerszijden een bazuinblazende engel. Bovenhelft van het raam: het Pinksterwonder, in het midden gezeten Maria en Petrus, boven hen de geestesduif, om hen heen de overige apostelen, alle met vurige tongen op het hoofd. In de zuidelijke transeptarm.