HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-04-2024

Noordertransept, noordgevel: Terugvinding in de tempel. Centraal staat Christus, aan de linkerzijde staan schriftgeleerden, rechts staan Jozef en Maria, rechtsonder lopen enkele kinderen. In de zwikken zijn engelen afgebeeld. Tekst: AD MAAS, 1959. Foto: maart 2018

 

Zuidertransept, oostgevel: Links staat Christus afgebeeld als Goede Herder, Rechts zit Christus met een wenende man met het hoofd in zijn schoot. Tekst: TER HERINNERINNG AAN DE Z.E. HEER R. LINSSEN PASTOOR 1939-1953. Aan de zijkant staat: AD MAAS 1959.

Glas-in-lood, ca. 1959?

Westgevel: achter het orgel:

Afbeelding van H. Michaël, die de draak doodt. Op de achtergrond twee kerkmodellen, waarvan één verwoeste. Op de banderolles staat: A.D. 1944 en A.D. 1949 (?).

Glas-in-lood, 1958? Zuidertransept, westgevel: Twee ramen met het wapen van mgr. A. Hanssen, bisschop van Roermond (1959-1970), devies: VINCE IN BONO MALUM, en het wapen van mgr. Schraven, missiebisschop in China, die in 1938 door marteling om het leven kwam. Devies: VIRGO POTENS. Alle ramen zijn in circa 1985 gerestaureerd. Aan de randen langs de muren zijn de ruitjes voorzien van een iets helderder glas zonder brandschildering. Hiervoor is geen afdoende verklaring gevonden.