HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

H. Geest

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Parochiecluster Brunssum-Noord-West: Onbevlekt Hart van Maria, H.Geest, H.Barbara, OLV van de H.Rozenkrans
Dekenaat/kerkverband: Heerlen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Brunssum
Gemeente: Brunssum
Wijk: Brunssum-Noord
 
Adres: Florence Nightingalestraat 2
Postcode: 6441 HW
Coördinaten: x: 195136,127, y: 329033,31
 
Kadastrale gegevens: Brunssum D 1421
Bouwpastoor/bouwpredikant: A.J.B. Verhamme O. Carm.
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Tabernakel, geelkoper, XXB. Op de deuren staan de tekens A en . met daartussen een Latijns kruis. Geen afbeelding beschikbaar.

Meer foto's ››

Foto: mei 2006

Ruimtelijke context

De H. Geestkerk ligt in een nieuwbouwwijk en is omgeven door hoge flatgebouwen. Rondom de kerk liggen grasveldjes en plantsoentjes.

Type

Niet georiënteerde bakstenen zaalkerk onder op drie niveaus liggende platte daken. Tegen de achterzijde van de kerk is enige jaren later een gemeenschapshuis gebouwd.

Bouwgeschiedenis

Huidige kerk

In 1964 werd het rectoraat van de H. Geest in Brunssum-Noord opgericht. De karmeliet Camillianus Verhamme werd benoemd tot eerste rector. De gemeente Brunssum had grootse plannen en spoorde de woningbouwverenigingen aan veel te bouwen. Er zouden onder andere veel woontorens moeten verrijzen. De karmelieten waren voornemens bij de te bouwen kerk, die maar liefst 800 zitplaatsen moest tellen een kloostertje te bouwen. Architect Harry Koene uit Maastricht werd benaderd om de ontwerpen te leveren. De plannen werden diverse malen gewijzigd. De ontkerkelijking manifesteerde zich steeds sterker, de ontwikkeling van Brunssum-Noord verliep minder snel dan gedacht en de opvattingen over kerkenbouw wijzigden. De karmelieten zagen in 1969 af van de bouw van een kloostertje. De ontwerpen evolueerden van een duidelijk herkenbaar groot kerkgebouw naar een bescheiden multifunctioneel bouwwerk. De architecten Harry en Pieter Koene dienen eind 1970 een ontwerp in, dat door het kerkbestuur en het bisdom worden goedgekeurd. De feitelijke ontwerper was Pieter Koene. De aanbesteding vond plaats op 18 februari 1971. De ingebruikname van kerkgemeenschapshuis ‘Het Open Huis’ vond plaats op 11 december 1971.

Veranderingen

Tegen de multifunctionele kerk werd in 1976 na goedkeuring van het bisdom een gemeenschapshuis gebouwd onder architectuur van J. Teeken uit Brunssum waarbij er duidelijke scheiding moest zijn tussen het profane en het sacrale. In 1982 waren onder pastoor Brouns de eerste contacten tussen de parochie en het bisdom om de kerk af te scheiden van het wijkcentrum. De kerk werd tevens heringericht en gerenoveerd. De plannen hiertoe werden gemaakt door architect Pieter Koene. Het door hem ontworpen klokkentorentje werd niet uitgevoerd. Een doorgang naar het achter de kerk gelegen wijkcentrum werd dichtgemetseld. Het altaar kwam op een stenen supedaneum te staat en het tabernakel kreeg een vaste plaats. De afscheiding en verbouwing vond plaats in 1983. In 1992 werd een zij-ingang gecreëerd en een berging aangebouwd.

Exterieur

Foto: mei 2006

De platte daken van de rechthoekige H. Geestkerk hebben drie niveaus. Het hoogste dak herbergt de kerkzaal, het tweede dak de kleinere kerkzaal en een deel van de hall, onder het laagste dak liggen de sacristie, dagkapel, entree en het parochiële gemeenschapshuis. Het opgaand muurwerk is in gele baksteen in wild verband gemetseld. De hoofdingang bestaat uit twee deuren onder een luifel. De voorgevel met daaraan het bord ‘RK Kerk’ is blind. De gevel van het parochiële gemeenschapshuis heeft een samengesteld raam van maaiveld tot daklijst. Op de hoek is een hoekvenster aangebracht. De linkergevel van de kerk heeft drie gekoppelde vensters. Onder de dakranden van het hoogste platte dak en het tweede dak zijn horizontaal geplaatste ramen aangebracht.

Interieur

Zicht op de lithurgische ruimte

Achter de hoofdingang is een tochtportaal aangebracht met een dubbele deur. Daarachter ligt een hall waaraan de dagkerk, de beide kerkruimtes, de garderobe en de gemeenschapsruimte grenzen. Links in de hall is de deur die toegang biedt tot de dagkerk. In een hoek van deze kapel ligt de sacristie. Kerkruimte twee heeft een dubbele houten deur, die eveneens in de linkermuur van de hall is aangebracht. Recht vooruit hangen naast elkaar twee dubbele houten deuren die toegang geven tot de kerkzaal. Rechts, bereikbaar via een trapje ligt de gemeenschapsruimte met een bar, keukentje, vergaderzaal, spreekkamer en toiletten. De kerkzaal is een rechthoekige ruimte, die door een vouwwand te openen met een tweede rechthoekige ruimte vergroot kan worden. De wanden zijn opgetrokken in gele baksteen die n wild verband verwerkt is en ruig gevoegd. De vlakke houten plafonds rusten op houten balken. Tussen de balken zijn vensters aangebracht. Tegen de achterwand ligt het supedaneum. Dit heeft een tegelvloer uit Noors kwartsiet. Het vieringaltaar is van hout. De overige vloeren zijn voorzien van vloerbedekking. De kerk heeft geen banken maar stoelen. De rechterzijde van de kerkzaal is iets lager. Hier bevindt zich de doorgang tot het zijportaal en berging.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Tabernakel, geelkoper, XXB. Op de deuren staan de tekens A en . met daartussen een Latijns kruis. Geen afbeelding beschikbaar.

Ramen, beschilderd glas, Jos Deckers, 1995. Geen afbeelding beschikbaar.

Vier ramen waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen de vier seizoenen en de vier evangelisten. Van links naar rechts:

- lente, jonge frinsheid, mens, mensheid van Christus, Mattheüs;

- zomer, warme gloed, leeuw, koningschap van Christus, Marcus;

- herfst, onrust, stier, offerdier, Lucas;

- winter, koude, adelaar die hoger vliegt dan alle vogels, Christus die boven alles verheven is, Johannes.

In de kerkzaal. De iconografie werd door Deckers i.s.m. pastoor Goulmy ontworpen.

Raam, beschilderd glas, Jos Deckers, 1995.

Voorstelling: Pinksterraam, vlammen spreiden zich uit boven de hoofden van de apostelen.

In de kerkzaal.

Raam, beschilderd glas, Jos Deckers, 1995.

Voorstelling: opgaande zon.

In de hall.

Steen, natuursteen, XXd.

Tekst: DE PAROCHIE V.D. H. GEEST EN DIT GEBOUW ZIJN GESTICHT O.L.V. PASTOOR A.J.B. VERHAMME 1964-1980. Geen afbeelding beschikbaar.

Steen, natuursteen, XXd. Tekst: DIT GEBOUW WERD EEN KERKGEBOUW O.L.V. PASTOOR J.H.M. BROUNS 1980-1986. Geen afbeelding beschikbaar.

 
H. Geest
H. Geest
H. Geest
H. Geest
H. Geest
H. Geest
H. Geest