HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Rochus

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: H. Rochus
Dekenaat/kerkverband: Weert
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Budschop
Gemeente: Nederweert
 
Adres: Rochusplein 1
Postcode: 6031 BD
Coördinaten: x: 180973, y: 366259
 
Kadastrale gegevens: Nederweert L 1967
Bouwpastoor/bouwpredikant: H.H. Seegers
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Ingangszijde. Foto: oktober 2009

Ruimtelijke context

De Rochuskerk staat terzijde van een doorgaande weg aan een plein, tussen bejaardenwoningen en het groen. Door het formaat zowel als de ligging, is de kerk geen landmark en vormt tevens geen onderdeel van de stedenbouwkundige structuur.

Type

De niet-georiënteerde zaalkerk is opgebouwd uit een aantal multifunctionele ruimten, die onderling zijn afgescheiden door schuifwanden. In de kerk staan stoelen. Door de utilitaire bouw is de kerk van buiten niet als zodanig herkenbaar.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

De wijk Budschop behoorde tot de naoorlogse uitbreiding van Nederweert. In 1957 werd met de bouw van de huizen begonnen. In 1964 werd besloten de geestelijke zorg uit te breiden en kreeg kapelaan H.H. Seegers de opdracht hierin actie te ondernemen. Dit resulteerde in de bouw van een noodkerk, nadat een eerder plan om een voormalige zuivelfabriek te kopen niet doorging in verband met bouwvalligheid van de fabriek. De houten noodkerk was in ‘s-Gravenhage gekocht en door vrijwilligers naar Budschop vervoerd en opgebouwd. In de kerk werden banken geplaatst uit de H. Gregoriuskerk te Brunssum, die wegens mijnschade moest worden afgebroken. De ingebruikname was op 25 december 1964. Een vroegere, inmiddels gesloopte bedevaartkapel gaf de naam aan de hulpkerk. In 1965 stichtte het bisdom hier een rectoraat en benoemde Seegers tot bouwrector.

Huidige kerk

In 1968 kreeg P.W.J. Coenders de aanstelling als architect voor de nieuwe kerk. Hij maakte een ontwerp voor een multifunctionele ruimte, dat enige keren gewijzigd werd. De bouw werd gegund aan Gebr. Kluskens te Nederweert. De kerk werd op 11 mei 1972 plechtig ingezegend door Mgr. Gijsen. Eveneens in dit jaar werd het rectoraat verheven tot parochie.

Exterieur

Foto: oktober 2009

Het gebouw bestaat uit een hoog gedeelte, dat geheel is betimmerd met zwart gebeitst hout, en een laag gedeelte, dat bestaat uit in wild verband opgetrokken muren. Beide delen hebben een plat dak, het lage deel is voorzien van witte kunststof boeiboorden. Het hoge deel is van het lage deel gescheiden door vensterbanen. Het lage deel staat aan twee zijden tegen het hoge deel aan. Aan de pleinzijde is de muur doorbroken met onregelmatig geplaatste vensters. Achter een uitbouw met een ronde afronding staat de toegang. Rondom is het lage gedeelte voorzien van vensters onder de boeiboorden. Aan de achterzijde loopt het hoge gedeelte over in een glaswand tot aan de grond. Hiernaast wordt het houten deel doorbroken door een glasbaan op een muur.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: oktober 2009

Zicht naar achteren. Foto 2002

De kerk wordt aan de pleinzijde betreden. De dubbele deuren geven toegang tot een hall, waaraan het mortuarium, de toiletten, de sacristie en de koffiezaal liggen. Midden in de haal is een muur geplaatst, waaraan aan Rn zijde en garderobe is ingericht. Via de hall wordt ook de toegang tot de kerk bereikt. Via een trap wordt afgedaald in de kerkzaal. Deze heeft aan twee zijden ramen, tegenover het priesterkoor tot aan de grond. Het plafond en de muren tot aan de ramen zijn betimmerd met zwart gebeitst hout. Op de vloer liggen splijttegels met langs de rand een band natuursteen. Tussen de koffiezaal en de kerkzaal is een afscheiding gemaakt, die aan de onderzijde bestaat uit een muur, daarboven uit schuifpanelen. Boven de fries van witte kunststof platen ligt een baan vensters. De trap van de ingang geeft tevens toegang tot het hoger gelegen priesterkoor. Dit kan met schuifwanden worden afgesloten. Boven de schuifwand ligt een band vensters. Het priesterkoor is aan de achterzijde voorzien van ramen, die op onregelmatige wijze de muur doorbreken. Op de vloer ligt zeil. De muren in de kerk zijn in wild verband opgemetseld.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

- geen gegevens voorhanden -

Glas-in-lood. Afbeeldingen. Centraal staat een zon afgebeeld, met in de stralenkrans een alpha en omega, een kelk, een monstrans, vissen en een Christusmonogram. De gehele wand achter het altaar is ingevuld.

Doopvont. De geprofileerde voet, stam en cuppa worden gedekt door een bijbehorend deksel. In de vont ligt een roodkoperen bekken. Van de hand van deze parochiaan zij tevens de wierookstandaard, het ambon. Geen afbeelding beschikbaar.

Tabernakel. Op de deuren zijn in cartouches emaillen plaatjes gemonteerd, die een Christusmonogram, een vis en een mand met brood voorstellen. Hoewel de tabernakel is voorzien van vier pootjes, hangt deze aan de achterwand op het priesterkoor. Van de geëmailleerde plaatjes ontbreken er een aantal. In het monogram is een der plaatjes vervangen door twee halfedelstenen. De vis wordt met plakband bijeen gehouden. Geen afbeelding beschikbaar.

De mensa rust op vier poten, die onderling met regels verbonden zijn. Uitgevoerd volgens het ontwerp van de architect. Het altaar staat centraal op het presbyterium. Geen afbeelding beschikbaar.

Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus