HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Missievakschool (voormalige)

 
Soort gebouw: Villa/Kloosterschool
Plaats: Bunde
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Monseigneur Theunissen plantsoen
Postcode: 6241CH
Coördinaten: x: 50grd, 53' 48" N, y: 05grd, 44' 06" O
 
Huidig gebruik: Woonappartementen

Foto: Collectie Harry Vrancken

Ruimtelijke context

In Bunde is in de jaren 1950 -'60 een Missievakschool geweest van de Paters Montfortanen waar 'aspirant' broeders een vaktechnische opleiding kregen. Deze lag aan het huidige Monseigneur Theunissen plantsoen.

Het hoofdgebouw, het voormalige herenhuis Villa Flora, bestaat nog, zij het met nu inmiddels een andere bestemming (woonappartementen).

De kapel en de Mariagrot in de tuin van de Missievakschool bestaan niet meer.

 

Situatie anno 2020. Foto: Harry Vrancken

Geschiedenis

Als pater Theunissen provinciaal wordt, is een van zijn eerste taken het stichten van een missievakschool, waar kandidaat-broeders een opleiding volgen in diverse technische vakken. In Bunde wordt een gebouw gekocht en men start op 4 mei 1949 met 15 leerlingen. Al spoedig blijkt de ruimte te klein.

Tot 1956 is het aantal leerlingen bevredigend, maar in 1957 zet plotseling een daling in. Het aantal leerlingen daalt van 35 naar 25. In 1965 wordt de school opgeheven en verhuizen de leerlingen naar Zevenaar, waar de Broeders van Maastricht een soortgelijke opleiding hebben. In 1969 wordt ook deze school gesloten wegens gebrek aan kandidaten. Het handjevol montfortaanse kandidaten zette de opleiding voort in Oirschot. Op 1 oktober 1974 is de montfortaanse gemeenschap in Bunde opgeheven.

Bron: https://www.montfortanen.nl/missievakschool-bunde-1949.html

Villa Flora is vanaf 1949 in eigendom verworven van de Paters Montfortanen met het voornemen een vormingscentrum te stichten voor jongeren die zich geroepen voelen om Broeder Montfortaan te worden.

Datzelfde jaar gewijzigd in Missievakschool om aspirant missionarissen ambachtelijke vaardigheden en algemene vorming bij te brengen. Initiatiefnemer en stichter is Monseigneur J.B.H Theunissen Montfortaan (Schimmert 1905-1979), bisschop van Blantyre in Malawi.

In de beginjaren zijn er jaarlijks 35-40 leerlingen in opleiding..

In 1965 is de scholing gestopt als gevolg van secularisering en daarmee sterk dalende studentenaantallen. De nog in opleiding zijnde leerlingen worden overgeplaatst naar Zevenaar.

Het huis komt in beheer van de Montfortstichting die onder de naam "Huize St Joseph" een opvangtehuis voor voogdij-jongens begint.

Eind jaren '70 stopt de stichting haar activiteiten. Met uitzondering van de oorspronkelijke villa Flora worden alle bijgebouwen gesloopt en worden woonappartementen gebouwd. De in de villatuin aanwezige Lourdesgrot en de kapel worden verwijderd.

Tekst Harry Vrancken

Pater T.J. Hustin S.M.M (1923-2015), sinds 1951 leraar en overste van de Missievakschool en daarna als directeur van de Huize St Joseph. (Foto SGL, "Ontmoet Bunde", 2008, ISBN 978-90-90227704-7)

Voorzijde gebouw. Foto: Harry Vrancken, 2020

 

Voor de voormalige Lourdesgrot.

Voormalige kapel

 

 

Missievakschool (voormalige)
Missievakschool (voormalige)
Missievakschool (voormalige)
Missievakschool (voormalige)