HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark

 
Soort gebouw: Voormalig klooster met Lourdesgrot en processiepark
Plaats: Cadier en Keer
Gemeente: Eijsden-Margraten
 
Adres: Rijksweg 15
Postcode: 6267 AC
Coördinaten: x: 180900, y: 316350
 
Rijksmonumentennummer: 491714 code: 6267AC-00015-01 en 491720 code: 6267AC-00015-02 en 491726 code: 6267AC-00015-03
Kadastrale gegevens: Cadier en Keer A/4242
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Stichting Afrika Centrum, Afrikamuseum en Verzorgingshuis

 Foto: mei 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Nummer: 491714

Inleiding

In ca. 1892 gebouwde LOURDESGROT in oostelijke hoek van het kruiswegpark. (De grot werd op 1 mei 1892 ingezegend en is daarmee een van de oudste Lourdesgrotten in Nederland. Daarbij waren 1500 gelovigen aanwezig. Bron: De Limburger, 7 mei 2012)

Foto: mei 2006

Omschrijving

De vrijstaande Lourdesgrot heeft een grillige plattegrondsvorm en is opgetrokken uit mergel. De grot heeft een grillig vormgegeven toegang en enkele nissen. In een van deze nissen bevindt zich een Mariabeeld. In de grot staat een altaartafel. De grot wordt afgesloten met een smeedijzeren hekwerk. Rechts voor de grot bevindt zich een preekstoelachtig object uitgevoerd in mergel en voorzien van een kruis. Aan de linkerzijde van de grot bevindt zich een opslaggebouwtje in een bouwlaag eveneens in mergel en met een plat dak.

Waardering

De Lourdesgrot bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De Lourdesgrot bezit architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere materiaalgebruik. Ensemblewaarde ontleent dit object aan de situering als essentieel onderdeel van het kruiswegpark en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit deel van de Cadier en Keer. De Lourdesgrot is tenslotte van algemeen belang wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Nummer: 491720

Inleiding

Veertien KRUISWEGSTATIES rond 1892 gebouwd in het kruiswegpark tegen de helling van de Keerderberg.

Foto: mei 2006

Omschrijving

Veertien vrijstaande kruiswegstaties in de vorm van zeszijdige kapellen in een torenachtige vorm met kantelen, en voorzien van een plat dak. De kapellen zijn gebouwd in mergel en voorzien van een smeedijzeren hekwerk, dit dateert uit 1947 en vormde de vervanging van houten deuren. Aan de onderzijde van de kantelen boogfriezen. Enkele smalle rechthoekige venstertjes. Aan de bovenzijde van de rechthoekige ingang een decoratief ornament in kruisvorm. Elke kapel bevat een relief voorstellende een van de veertien gebeurtenissen uit het Lijdensverhaal.

 Foto: mei 2006

Waardering

De veertien kruiswegstaties zijn van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De kruiswegstaties bezitten architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang van de staties voor de geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. De kruiswegstaties ontlenen ensemblewaarde aan hun situering als essentieel onderdeel van het kruiswegpark dat cultuurhistorisch, en architectuurhistorisch van nationaal belang is, en tevens van bijzondere betekenis is voor het aanzien van de gemeente. De kruiswegstaties zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid.

Nummer: 491726

Inleiding

In een hoek van het kruiswegpark gesitueerde BIDKAPEL. De bidkapel werd rond 1892 gebouwd.

Foto: mei 2006

Omschrijving

Vrijstaande bidkapel met een rechthoekige plattegrond, in een bouwlaag en met een zadeldak met leien in Maasdekking. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en mergel. Rondboogvormige houten deur. Rondboogvormige glas in lood vensters. Frontgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rondboogvormige nis en bekroond met een kruis. Decoraties in mergel op de hoeken van het gebouw, rond de vensters en de deur en onder de daklijst. In de zijgevels metseltechnieken met gele baksteen. Van het INTERIEUR is onder meer van belang de houten lambrizering en het houten tongewelf.

 

Foto: maart 2016

Waardering

De bidkapel in het kruiswegpark van Cadier en Keer is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. De bidkapel bezit streekgebonden architectuurhistorische waarde en is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik. De bidkapel bezit ensemblewaarde wegens de situering in het kruiswegpark en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van Cadier en Keer. De bidkapel is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid. (Datum: 30-10-1995).

Zie hier voor meer (bedevaart)informatie.

Ruimtelijke context

Het complex ligt aan de doorgaande weg van Margraten naar Maastricht ten noordwesten van Cadier en Keer maar wordt bereikt via de achterzijde. Derhalve moet men eerst Cadier en Keer binnenrijden en de borden volgen.

Bouwgeschiedenis

Het missiehuis werd gesticht in 1891 door de Franse pater G. Desribes. Het werd gebouwd in een sobere laat-19e-eeuwse stijl. Helaas brandde een groot deel van het complex in 1954 af. Toen kwamen een functionalistische kloostervleugel en een kapel met vrijstaande klokkentoren tot stand naar plannen van A. Swinkels.

Exterieur

 Deel van het oude Missiehuis. Foto: mei 2006

Bij het complex behoort een bijzonder processiepark (zie ook Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg), van waaruit men een fraai uitzicht heeft over de maasvallei. In dit park liet de stichter Desribes, die de jongste broer van Bernadette Soubirous tot leerling had, een natuurgetrouwe Lourdesgrot in mergelsteen aanleggen. Daarin bevindt zich een Mariabeeld van uit 1892 van J. Raffl. Verder bevindt zich aan de rand van een grasveld een kruisweg van 14 staties in de vorm van zeszijdige kapellen met kantelen.

Exterieur kapel

Foto: mei 2006

Kapel met deel van de kruiswegstaties in het park. Foto: mei 2006

Interieur kapel

Ramen in het priesterkoor. Foto: mei 2006

Zicht op de zangtribune. Foto: mei 2006

De kapel bevat glas-in-loodramen van Loe Jonas.

Orgel

In 1955 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in de kapel van dit klooster een tweemanuaals unit-orgel.

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark
Missiehuis 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën', Lourdesgrot en Processiepark