HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 06-06-2023

Augustinus (Voormalige Hervormde kerk)

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Dekenaat/kerkverband: Nederlandse Hervormde Kerk
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Eygelshoven
Gemeente: Kerkrade
 
Adres: hoek Molenweg – Juliastraat
Postcode: 6471 HD
 
Kadastrale gegevens: Kerkrade N 967
Bouwpastoor/bouwpredikant: Bouwcommissie
 
Huidig gebruik: Woonhuis

Oude toestand

Ruimtelijke context

De voormalige Augustinuskerk ligt op de hoek Molenweg – Juliastraat in een woonwijk die gedomnineerd wordt door eengezins- en etagewoningen. De voormalige kerk vervulde geen centrumfunctie in de wijk.

Type

Bakstenen zaalkerk onder zadeldak.

Bouwgeschiedenis

De gemeente Eygelshoven stelde in 1945 een schoollokaal ter beschiiking aan de hervormde gemeente, weldra werd echter een voormalig café annex confectieatelier aan de Wimmerstraat in gebruik genomen. De hervormden streefden echter naar een eigen kerkgebouw. De ontwerpen werden gemaakt door architect R. Tybout uit Eindhoven. Een Bouwcommissie begeleidde de bouw. De gemeente Eijgelshoven, de Dominiale Mijn en de mijn Laura en Vereeniging verstrekten subsidies. De Augustinuskerk werd deels betaald uit het Papefonds, dat speciaal voor de oprichting van kerkgebouwen was opgericht. De kerk had een bovenzaal voor de kerkdienst. Het sousterrrain werd ‘Protestants Centrum en werd o.a. gebruikt voor de jeugdverenigingen. Het werk werd uitgevoerd door aannemer Scheeren uit Kerkrade. De Bouwcommissie droeg de Augustinuskerk op 16 december 1956 over aan de kerkeraad. De naam Augustinuskerk werd gekozen als teken van de oecumene. Wika (werker in kerkelijke arbeid) L. de Ru verwoordde het als volgt: ‘Wij, katholieken en protestanten, hebben Augustinus als gemeenschappelijke kerkvader’. Bij de plechtige ingebruikname waren predikanten uit de omliggende gemeentes aanwezig. Ds Allan uit Heerlen sprak bij die gelegenheid zijn ongerustheid uit over enkele inbreuken op de liturgie, die hij meende waar te nemen.

Veranderingen

De mijnsluitingen en de voortschrijdende secularisatie beinvloedden het toekomstperspectief van de hervormde gemeente te Eygelshoven negatief. De Augustinuskerk werd op 2 februari 1976 verkocht en vervolgens tot woonhuis verbouwd. Tegen de voorgevel kwam een balkon, de zijgevels werden ontdaan van hun grote glasramen en er werd een tussenvloer gelegd in de kerkzaal om een extra verdieping te creëren. De klokkestoel werd verwijderd.

Exterieur

Tegenwoordige toestand

Centraal in de kopse gevel hangt de dubbele kunststoffen voordeur. Daarboven hangt een balkon. In de zijgevel zijn twee reeksen boven elkaar geplaatste vierkante raampjes aangebracht, alsmede twee grotere ramen. Tegen de zijgevel staat een aanbouw. De gevels zijn grijs gecementeerd.

Interieur

Hiervan zijn geen gegevens bekend.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)