HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Ontmoetingskerk

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Protestantse gemeente te Maas- en Beekdal
Dekenaat/kerkverband: Protestantse Kerk in Nederland
Soort gebouw: Kerkgebouw
Plaats: Geleen
Gemeente: Sittard-Geleen
 
Adres: Emmaplein 50
Postcode: 6161 SB
 
Eigenaar: Protestantse gemeente te Maas- en Beekdal
Kadastrale gegevens: GLN A 11035
Bouwpastoor/bouwpredikant: J. Compagner en W. Bisschop
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Protestantse Kerk in Nederland

Eerste steen: Tekst: 1991. In de koffieruimte. Geen foto beschikbaar.

Meer foto's ››

 

Foto: juli 2007

Ruimtelijke context

De Ontmoetingskerk staat aan een plein in een woonwijk op een doodlopend gedeelte. Het plein wordt in beperkte mate gedomineerd door het gebouw. De kerk staat ingeklemd tussen de overige bebouwing.

Type

De bakstenen octogonale zaalkerk heeft tegen de voorzijde een laagbouw gedeelte met diverse ruimtes tegen zich aangevlijd. De koffieruimte bevindt zich tussen de ingang en de kerk. In de kerk staan stoelen en verplaatsbaar liturgisch meubilair.

Bouwgeschiedenis

Huidige kerk

In 1989 federeerden de Nederlands Hervormde kerk uit Geleen, Beek en Urmond en de Gereformeerde kerk in Geleen tot één Samen-op-Weggemeente. De situatie van zowel de Kruiskerk als de Bethelkerk werd beschouwd en de conclusie was eenduidig: beide gebouwen dienden te worden opgeknapt. De Tunnelkerk was al verkocht. Vervolgens bleek de verkoop van de beide panden zeer lucratief te zijn en tegelijkertijd kwam er een bouwterrein vrij, omdat het aldaar gevestigde transportbedrijf diende te vertrekken. Daarmee was een nieuwe kerk betaalbaar geworden en bovendien speelde mee, dat een nieuwe kerk meer het nieuwe begin zou markeren. In 1990 kreeg de architectengroep Povse en partners B.V. de opdracht een kerk te ontwerpen. Zijn naam kwam naar voren na een bezoek van de Bouw Begeleidings Commissie (BBC) aan een aantal nieuwe kerken, waaronder de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente te Apeldoorn. Povse had inmiddels naam gemaakt op het gebeid van crematoria, ondermeer te Geleen. Povse ontwierp uiteindelijk een kerkzaal uit één deel, waarmee aan de eisen van de opdrachtgever tegemoet werd gekomen. Ook de verhoging van het liturgisch centrum was een uitgesproken wens van de BBC. Tevens kreeg de koffieruimte haar plaats tussen ingang en kerkzaal, waarmee de oude gereformeerde wens, deze ruimtes te scheiden, eveneens definitief verdwenen. Een laatste probleem was het Appelraam. Voorlopig kerkte de gemeente in de Kruiskerk, maar als de nieuwe kerk klaar zou zijn, werd ook deze kerk verkocht. Daarom werd bezien, in hoeverre het raam kon worden geplaatst in de nieuwe kerk. Maar zowel de moeilijke plaatsing als de kosten van restauratie deden de commissie besluiten van herplaatsing af te zien. Het raam werd verkocht aan de Maatschappij van Welstand van de Nederlandse Hervormde Kerk te Eindhoven, met het verzoek er een passende bestemming voor te zoeken. Ook deze verkoop droeg bij aan de financiële haalbaarheid van de nieuwe kerk, temeer omdat er geen subsidies van betekenis werden gefourneerd, behalve vanuit kerkelijke hoek. Dezelfde firma, die de beide kerken kocht, kreeg de opdracht de nieuwe kerk te bouwen: aannemersbedrijf Jongen B.V. uit Landgraaf. De eerste steen werd in 1991 gelegd en op 20 september 1992 kon de kerk in gebruik worden genomen.

Exterieur

Foto: juli 2007

Het octogonale kerkgebouw met zadeldak, gedekt door Hollandse pannen, steekt boven de aan de ingangszijde gelegen multifunctionele ruimtes met een plat dak uit. De ingang ligt in de lage bouw aan de straatzijde en wordt geflankeerd door twee schuin naar voren stekende muren, die een betonnen luifel dragen. De multifunctionele ruimtes worden verlicht door rechte vensters. De muren zijn opgetrokken in baksteen, die in wild verband is verwerkt. De kerk heeft op de koppen rechte gevels. Aan de ingangszijde is de gevel geopend met een aantal ramen, die samen een kruis vormen. Aan de koorzijde is de sluitmuur met de gevel verbonden door een lichtstraat. In de gevels daarnaast is aan weerszijden een raampartij opengelaten, met zwaar aangezette uitstekende stijlen. Tussen deze gevelgedeelten en de zijgevels is eveneens een lichtstraat geplaatst.

Interieur

Zicht op de kansel

Zicht naar de ingang

De kerk wordt betreden via de koffieruimte, die tevens toegang geeft tot de overige ruimten, zoals vergaderruimten, de consistoriekamer en de garderobe met W.C’s. Tussen de koffieruimte, die wordt verlicht door vensters en door drie lichtkoepels, en de kerk is een dubbele paarse deur geplaatst, die achterin de kerk uitkomt. De kerk heeft een vloer van grindkorreltapijt, waarbij de liturgische ruimte en een vlak in het centrum van de kerk in een donkerder kleur zijn uitgevoerd. De muren van de octogonale ruimte zijn in wild verband gemetselde bakstenen opgetrokken. Betonnen spanten dragen de met hout betimmerde dakstoel. Licht treedt binnen door lichtstraten tussen de geveldelen, die verspringend zijn geplaatst. Tevens is in het koor een lichtstraat aangebracht. Naast het koor zijn in de gevels raampartijen uitgemetseld met zwaar aangezette uitstekende stijlen. Het liturgisch centrum is verhoogd en loopt voor het koor door naar links. Centraal staat de avondmaalstafel, met links daarvan de preekstoel. De stoelen staan in een axiale opstelling.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Orgel

Foto: collectie Henk Kleijer, ca. 1996

1995 Fama & Raadgever, Maarssen

Hoofdwerk        C-f'"

 • Bourdon            16
 • Prestant             8
 • Roerfluit             8
 • Octaaf                4
 • Superoctaaf       2
 • Mixtuur B/D        IV
 • Trompet  B/D     8

Nevenwerk       C-f'"

 • Holpijp              8
 • Fluit                  4
 • Nasard B/D      2 2/3
 • Woudfluit         2
 • Terts  B/D        1 3/5

Pedaal             C-d'

 • Subbas            16 tr.
 • Octaafbas        8 tr.

Koppel  I/II, P/I, P/II

Tremulant

Bron: Uitgave Orgelfestival Limburg 2005 (SOL)

   

Eerste steen: Tekst: 1991. In de koffieruimte. Geen foto beschikbaar.

Liturgisch meubilair. Het oorspronkelijke idee was, de avondmaalstafel centraal in de kerk te plaatsen bij de avondmaalsvieringen, op het donkere gedeelte in de vloer. Dit bleek echter geen praktische toepassing en blijft daarom op de verhoging staan. In dezelfde houtsoort zijn een verplaatsbare preekstoel, een lezenaar, een paaskandelaar en een doopvont gemaakt.

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk