HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Norbertus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Norbertus
Dekenaat/kerkverband: Gennep: opgeheven, nu Venray
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Gennep
Gemeente: Gennep
Wijk: Gennep-Zuid
 
Adres: Norbertplein 1
Postcode: 6591 XA
Coördinaten: x: 196113, y: 411415
 
Kadastrale gegevens: Gennep D 2040
Bouwpastoor/bouwpredikant: R.Th. Celie CP
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: augustus 2007

Ruimtelijke context

 

Centraal in de nieuwe woonwijk Gennep-Zuid, die in de jaren tachtig verrees op de Gennepse heide, ligt het in geometrische motieven beklinkerde Norbertusplein. Aan de zuidzijde van het plein liggen het buurthuis ‘Vanons’ en de Norbertuskerk. Met name de Norbertuskerk trekt met zijn silhouet de aandacht en vormt de architectonische afsluiting van het plein. Aan de achterzijde van de kerk begint een klein bosgebied. De Langeweg slingert vanaf het Norbertusplein langs de kerk.

Type

Bakstenen kruiskerk met toren naast het schip. De kerk heeft een axiaal bankenplan.

Bouwgeschiedenis

Het eerste gesprek om in de woonwijk ‘De Hey’ in Gennep-Zuid een eigen parochie te stichten dateerde van 1970. Vanaf 1973 werden weekend-diensten gehouden in de kantine van de Norbertus-MAVO. Vervolgens ging een leegstaand klaslokaal in dezelfde school fungeren als dagkapel. In 1979 bleek, dat de gemeente Gennep in totaal 936 woningen in het bestemmingsplan wilde bouwen. Er zouden zo’n 2500 à 3000 mensen in De Hey gaan wonen, waarvan nominaal circa negentig procent katholiek was. Het bisdom schatte dat een kerk met maximaal 250 zitplaatsen voldoende zou zijn voor de toekomstige parochie. De Norbertusparochie werd op 24 juni 1980 gesticht. Het kerkbestuur wilde een ‘lief en sfeervol kerkgebouw dat graag voor kerkelijke diensten nodigt’, waarbij in opdracht van de gemeente rekening gehouden diende te worden met de bosrand. In mei 1981 meldde pastoor Celie, dat het kerkbestuur gekozen had voor architectenbureau Reuser - Van Groningen uit Boxmeer. De eerste steen werd op 8 september 1985 gelegd. Mgr. A. Castermans wijdde de kerk op 15 juni 1986. Het Norbertusplein, met daaraan op nummer 18 de pastorie, werd ontworpen door architect Van Groningen. Kort na oplevering van de kerk werd een begin gemaakt met de bouw van het buurthuis. Kerkbestuur en architect Van Groningen protesteerden tegen de bouw ervan, omdat het buurthuis te dicht bij de kerk lag en deze een deel van zijn architectonische uitstraling ontnam. De protesten waren echter tevergeefs.

Exterieur

Absiszijde. Foto: augustus 2007

Gelegen aan het Norbertusplein trekt de Norbertuskerk door haar plastische vormgeving direct de aandacht en beheerst zij, zonder enige zweem van pompeusheid, de ruimte. De kerk is opgetrokken in rode baksteen die in wild verband is gemetseld en platvol gevoegd is. Op de hoeken van de toren en de daken van de kerkzaal is beton toegepast. De hoofdingang ligt aan het Norbertusplein en wordt gevormd door een dubbele glazen deur, die door twee grote ramen geflankeerd wordt. De ingangspartij is voorzien van een plat dak evenals alle andere om de kerkzaal gegroepeerde ruimtes. Rechts van de ingang is een aanbouw waarin een vergaderruimte is ondergebracht. Op de hoek hiervan is de hardstenen hoeksteen gemetseld. De ramen van de kerkzaal, kapellen en andere ruimtes zijn allemaal van houten kozijnen met thermopaneglas voorzien. Alle ramen zijn bovendien rechthoekig. Links van de hoofdingang staat een blokvormige uitbouw, die tevens wat hoger is dan het portaal. In dit deel van de kerk is de Mariakapel ondergebracht. Twee rechthoekige ramen zijn in de zijgevels aangebracht. Links van de Mariakapel ligt de sacristie, die eveneens twee ramen heeft. Tegen de sacristie en achter de koorpartij ligt de doopkapel, die haar daglicht ontvangt door een met witte platen beklede lichtkoker. De kerkzaal is hoger dan omliggende compartimenten. De zijmuur van het schip bezien vanaf het Norbertusplein is blind met uitzondering van een grote langwerpige raampartij, die de overgang markeert tussen schip en koor. De twee pannendaken van het schip lopen omhoog in de richting van het koor. De dakhelling van het achterste dak is flauwer dan die van het voorste dak. De daklijst is vervaardigd uitgewapend beton en bakstenen rollagen. De zijgevel gelegen aan de Langeweg heeft meer raampartijen. Ook daar een raam op de overgang van koor en schip. Bovendien heeft het schip een trits van drie rechthoekige ramen en nog een kleiner raam. Voorts is er een van dak tot de grond doorlopende raampartij op de overgang van het lage naar het hogere deel van het schip. Bij de achtergevel is een deur aangebracht, die als nooduitgang functioneert, met daarboven wederom een venster. De achtergevel wordt geaccentueerd door een risaliet, die geflankeerd wordt door smalle van de grond tot het dak lopende vensters. Het koor is het hoogste deel van de kerkzaal, hetgeen door het steile lessenaardak beklemtoond wordt. Een reeks ramen onder de dakrand bij de overgang naar het schip verzorgt het koor van indirect licht. De toren staat op de overgang van het brede deel en het smallere, achterste deel van de kerkzaal. Hij is iets hoger dan het dak van het priesterkoor. Aan de voorzijde heeft hij een ‘sleutelgat’ in wiens ronding de wijzerplaat van het uurwerk is gemonteerd. (Het is een verwijzing naar het slot van de hemelpoort, Petra van Groningen.) Boven de wijzerplaat is een ijzeren kruis bevestigd. Zijkanten en achterzijde zijn open zodat de klokken zichtbaar zijn. De toren heeft een naar achteren aflopend lessenaardak dat met pannen is afgedekt.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht vanaf het priesterkoor naar achteren

De hall vormt de verbinding met de vergaderzaal (rechts) en de devotiekapel (links). In de hall is links van de ingang een herdenkingsplaquette gemonteerd. Een dubbele houten deur geflankeerd door twee vensters geeft toegang tot de kerkzaal. De wanden van de zaal zijn net als de buitenmuren in rode baksteen opgetrokken als schoon metselwerk. Op de vloeren van het schip, de hall en de devotiekapel is een fijnkorrelige kiezel-lijmlaag aangebracht. Op het koor en in de doopkapel liggen echter keramische tegels. Het schip valt uiteen in een breed en een smaller stuk. Beide delen kunnen van elkaar gescheiden worden door een ingenieus weggewerkte zwarthouten vouwwand. Deze gaat schuil in een nis onder de toren. De dakconstructie is in het zicht gelaten en bestaat uit op hun kopse kant geplaatste houten balken die in de muren rusten of op betonnen balken. Tussen de balken liggen kepers, waarop platen rusten. De twee smalle vensters in de achterwand gunnen een blik op de bossages achter de kerk. In de uitsparing tussen beide ramen is een biechtstoel – afkomstig uit een andere kerk – opgesteld. Aan de rechterzijde van het brede deel van het schip staan het orgel en de zangers. In de vier raampartijen zijn gebrandschilderde ramen aangebracht. Het koor verheft zich twee treden boven het vloerniveau van het schip. Centraal op het koor staat het altaar en links van het altaar staat op een sokkel tegen de achterwand het tabernakel. In de achterwand is een doorgang gemaakt waardoor men in de rechthoekige doopkapel komt, die indirect daglicht ontvangt door een koker. De doopkapel staat in verbinding met de sacristie en de devotiekapel. De devotiekapel is een rechthoekige ruimte met gebrandschilderde ramen die de op zich eenvoudige ruimte enige sacraliteit verlenen.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

Sedert 1986 beschikt deze kerk over het in 1954 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) voor het missiehuis te Arcen gebouwde unit-orgel.

 

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Glas-in-lood, XXB. Langgerekt smal raam met een voorstelling van een kelk met hostie waaruit stralen tevoorschijn schieten. In de hoeken zijn korenaren en druiventrossen afgebeeld als symbolen van de Eucharistie.

Glas-in-lood, XXB. H. Norbertus van Gennep en de H. Paulus van het Kruis. Mariakapel.

Glas-in-lood. Sint-Stephanus staat tegen een rode achtergrond, gekleed in albe met rode stool in zijn rechterhand houd hij een palmtak en met zijn linkerhand en arm omklemt hij een boek en stenen. Johannes de Doper staat tegen een donkerblauwe achtergrond en draagt een wit kleed met daarover een kamelenvacht. In zijn rechterhand houdt hij een staf vast die eindigt in een kruis en waaraan een banderol hangt met het opschrift: ECCE AGNUS DEI. In zijn linkerarm rust net van een aureool voorziene Lam Gods. Raam afkomstig uit de Norbertuskapel van de Zusters van Liefde. Deze ramen zijn eveneens op 27 maart 1986 geplaatst.

Glas-in-loodraam, Pieter Barten, 1948/1986.

Van links naar rechts de apostelen Petrus met sleutel en de berg Thabor op de achtergrond en Paulus met het zwaard en Griekse tempels op de achtergrond. Onder Petrus staat: GIJ ZIJT PETRUS. Onder het Paulusraam staat: SAUL, SAUL, WAAROM VERVOLGT GIJ MIJ. Rechts van deze ramen staan de evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes ieder met hun eigen teken: engel, leeuw, stier en adelaar. Drie ramen zijn gesigneerd en gedateerd: PIETER BARTEN 1948. Geplaatst in de Norbertuskapel van het bejaardentehuis van de Zusters van Liefde te Gennep. In 1985/1986 zijn de ramen door Barten gerestaureerd en op 27 maart 1986 in de Norbertuskerk geplaatst.

Altaar, graniet, ca.1980. Gepolijst graniet twee stipes met daarop een mensa.

Doopvont, natuursteen, rood- en geelkoper, Pieter Snijders, 1981. Aan de voorzijde van de vont is in expressionistische stijl de Goede Herder met een schaap op zijn schouders uitgebeiteld. Aan de achterzijde van de vont zijn de lettercombinaties JNG (Jacques en Nelly Goossens), RC (Richard Celie) en PS (Pieter Snijders) en het jaartal 1981 gebeiteld. De vont is van roodkoper, het deksel is van geelkoper en voorzien van een kruis.

Tabernakel, graniet, metaal, ca. 1980. Op een grijsrode geaderde granieten kolom rust een kleine mensa, die tevens als credenstafeltje dienst doet. Op de voorzijde van de sokkel is in metaal het chiro-teken aangebracht. Daarop staat een uit een andere kerk afkomstige geelkoperen tabernakel die bekroond wordt met een kroon.

Plaquette, hardsteen, 2000. Inscriptie: PATER RICHARD CELIE * 27-6-1938 + 6-1-2000 HERDER EN BOUWPASTOOR VAN DE NORBERTUSKERK TE GENNEP-ZUID. Voorts staat het wapen van de passionisten op de plaquette.

 
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus
Norbertus