HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Protestantse Kerk Grevenbicht

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Soort gebouw: Kerkgebouw
Plaats: Grevenbicht-Papenhoven
Gemeente: Sittard-Geleen
 
Adres: Heilig Kruisstraat 30
Postcode: 6127 CD Grevenbicht
Coördinaten: x: 181806, y: 338917
 
Eigenaar: Stichting protestants kerkje Grevenbicht
Rijksmonumentennummer: 521966 Code: 6120AA-00000-04
Kadastrale gegevens: Born M 1414
 
Huidig gebruik: sociaal-culturele en kerkelijke functie

Foto: Petra Niessen, juni 2015.

Locatie

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht gebouwd in 1851 naar een ontwerp van de architecten Damen en de Wit uit Someren. De toegepaste bouwstijl is Traditionalistisch met elementen neo-gotiek. In de onmiddellijke nabijheid van het kerkje is de vml. pastorie van de Hervormde Gemeente gesitueerd.

Omschrijving

Achterzijde met kerkhof. Foto: Petra Niessen, juni 2015.

Eenbeukig kerkgebouw op een rechthoekige plattegrond afgedekt met een zadeldak met leien. De zuidwestzijde van het kerkje is afgerond.  Op het dak een vierkant klokkentorentje met in elke zijde een spitsboogvormig galmgat. In dit klokkentorentje een luidklok van omstreeks 1851. De vier zijden van het torentje zijn bekleed met leien.  Het spits torendakje is bekleed met koper. In het middendeel van de frontgevel een houten spitsboogvormige dubbele toegangsdeur van omstreeks 1980. Deur in een hardstenen omlijsting. Aan weerszijden van deze deur een spitsboogvormige nis. Frontgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rond stalen venster met roedeverdeling. Venster in een hardstenen omlijsting.  Zijgevels van het kerkgebouw met hoge bakstenen steunberen gedekt met natuursteen. In de zijgevel aan de noordwestzijde van het kerkje een rechthoekige houten deur in een hardstenen omlijsting. In de kopgevel aan de zuidwestzijde van de kerk en in de zijgevels in totaal negen hoge spitsboogvormige stalen vensters met kleine roedeverdeling.

Zicht vanaf de zangtribune. Foto: Petra Niessen, juni 2015

 

Zicht naar achteren. Foto: Petra Niessen, juni 2015

Structuur van het INTERIEUR is vrijwel in tact. De volgende interieuronderdelen zijn onder meer van belang. Portaalruimte met vloer met authentieke plavuizen. Kerkruimte met authentiek houten tongewelf.  Kleine houten kansel onder een houten baldakijn met houtsnijwerk en rustend op een houten console.  Achter de kerkruimte de kamer van de kerkeraad met vloer met authentieke natuursteen tegels.  Aan de voorzijde van de kerk direkt rechts achter de erfscheiding bevinden zich vier grafstenen van leden van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht waarvan een grafsteen voor een predikant van deze gemeente.

Waardering

De kerk van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling van de Nederlands Hervormde kerk in een hoofdzakelijk katholiek Limburg. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het bijzondere belang voor het oeuvre van de architecten Damen en De Wit en de samenhang tussen exterieur en interieur. De kerk bezit ensemblewaarden vanwege de situering aan de rand van de bebouwing van de kern Grevenbicht en is daarmee van belang voor het aanzien van deze plaats.  De kerk is van belang vanwege de redelijk hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en is tevens van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de omgeving. De Nederlands Hervormde kerk is van algemeen belang door de funktie en het gebruik van deze kerk binnen het overwegend katholieke Limburg. (Datum: 02-07-2001).

Veranderingen

Het kerkgebouw is sinds 1 juli 2011 eigendom van de Stichting protestants kerkje Grevenbicht. Deze stichting heeft het kerkgebouw gekocht van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht. In het kerkje worden nu maandelijks klassieke concerten georganiseerd, en het gebouw kan worden gehuurd voor kunstexposities, concerten, lezingen, als trouwlocatie of voor begrafenissen.

Het kerkje is in de periode 2014/2015 gerenoveerd en heringericht. Met financiële steun van de Rijksoverheid, de provincie Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, en de Maatschappij van Welstand is de renovatie mogelijk gemaakt.

De oude kerkbanken zijn vervangen door stoelen. Het hout van de kerkbanken is verwerkt tot lambrisering in de kerkzaal en de garderobe. Het vroegere keukentje, bij de ingang van het kerkgebouw, is veranderd in een garderobe. Waar voorheen de consistorie was (de kamer van de kerkenraad) is nu een keuken met buffet geplaatst. De rommelzolder boven de keuken is veranderd in een ruimte voor de artiesten. Het kerkgebouw is nu aangepast aan de nieuwe culturele functie die het heeft gekregen.

Tijdens de renovatie is tevens het vochtprobleem in de muren aangepakt, onder meer door de betonnen stoep langs de buitenmuren te vervangen door een grindbed.

Orgel

In 1896 plaatsten Gebr.Franssen (Roermond) in deze kerk het thans nog aanwezige eenmanuaals orgel; een geschenk van baronnesse Dirckninck von Holfeld, gravin de Hompesch Rürich.

 

Manuaal                                                                              Pedaal

Prestant 8’                            Fluit 4’                                   aangehangen

Bourdon 8’                            Octaaf 2’

Salicionaal 8’                         Mixtuur III

Prestant 4’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht
Protestantse Kerk Grevenbicht