HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Barbara

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Federatie Horst-Sevenum
Dekenaat/kerkverband: Horst
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Griendtsveen
Gemeente: Horst aan de Maas
 
Adres: Helenaveenseweg 48
Postcode: 5766 PB
Coördinaten: x: 189219, y: 383865
 
Rijksmonumentennummer: 523249 Code: 5766PB-00048-01
Kadastrale gegevens: Horst G 719
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: april 2011

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

In de stijl van het traditionalisme gebouwde Sint Barbara-kerk. De kerk werd gebouwd in 1895 naar een ontwerp van Jac. van Groenendael jr. De kerk is in de onmiddellijke nabijheid van de vml. pastorie en het gasthuis gesitueerd.

Omschrijving

Absis en zuidzijde. Foto: april 2011

Vrijstaand kerkgebouw met een rechthoekig grondplan in dwarsrichting. De kerk bestaat uit een voorportaal, schip en absis. De kerk heeft een zadeldak gedekt met leien. Traptoren met een spits leiendak. Dakruiter. De absis wordt afgedekt met een vijfzijdig schilddak met leien. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen met metselwerk in kruisverband. Hardstenen dorpelstenen, afdekplaten en aanzetstenen. Gecementeerde achtergevel met absis. Spitsboogvormige vensters met glas-in-lood.  Asymmetrische indeling voorgevel. Dubbele rechthoekige houten deur in een spitsboogvormige metselwerk omlijsting. Driedelig bovenlicht met natuursteen tracering. Entree in een licht vooruitspringend geveldeel met tuitgeveltje met natuursteen aanzetstenen en dekplaten. Voorgevel uitlopend in een topgevel met hierin een groot roosvenster met glas-in-lood en natuursteen tracering.  Boven dit roosvenster drie spitsboogvormige nissen met hierboven een uurwerk.  Tegen het rechterdeel van de voorgevel een ronde traptoren met spits leiendak. In het benedendeel van deze toren twee kleine vensters. Onder de dakrand een reeks van zes smalle spitsboogvormige vensters. De voorgevel wordt aan de linkerzijde afgesloten door een steunbeerachtig geveldeel uitlopend in een pinakel. De rechterzijgevel telt vier traveeën gescheiden door steunberen met natuurstenen afdekplaten. Tussen de tweede en derde steunbeer een uitbouwtje met plat dak ten behoeve van de biechtstoel. In elke travee een hoog spitsboogvormig glas-in-lood venster met natuursteen tracering. Linkerzijgevel met zelfde indeling en vensters als de rechterzijgevel en eveneens een uitbouwtje voor de biechtstoel.  Tegen de achtergevel de lagere uitbouw van de vijfzijdige absis. Deze is eveneens voorzien van steunberen. Haaks op de linkerzijgevel van de absis de uitbouw van de sacristie. Deze telt een bouwlaag onder een zadeldak met leien. De gevels zijn gecementeerd. In de voorgevel van de sacristie twee segmentboogvormige vensters voorzien van tralies. In de topgevel kleine boogfriezen. Aan de linkerzijgevel van de sacristie een aangebouwde stookruimte voor de verwarming. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming.

Zicht op het priesterkoor. Foto: april 2011

Zicht op de zangtribune. Foto: april 2011

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. Kerkschip met spitsboogvormig houten tongewelf rustend op consoles in de zijwanden. Absis met spitsboogvormige altaarboog en kruisribgewelven.  Vier hoge spitsboogvormige altaarvensters met glas-in-lood naar ontwerp van Charles Eijk uit 1947. Het oxaal met houten balustrade rust op twee houten kolommen.

Waardering

De Sint Barbarakerk is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling in de architectuur van roomskatholieke kerkgebouwen in de tweede helft van de 19de eeuw.  De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, voor het oeuvre van de architect Jac. van Groenendael jr. wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de inrichting. De kerk bezit een stedebouwkundige functie wegens de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van het gezicht Griendtsveen m.n. als kern van het religieus ensemble aan de Helenaveenseweg. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van exterieur en de cultuur- en architectuurhistorische zeldzaamheid.  (Datum: 15-04-2002).

Parochiegeschiedenis

Het dorpje Griendtsveen, een peelkolonie, werd op het einde van de 19e eeuw gesticht. Parochieel hoorde het aanvankelijk onder het rectoraat Horst-America. De rector aldaar verrichtte 's zondags ook in Griendtsveen de dienst. Als kerk fungeerde een winkellokaal, dat 's morgens door de katholieken en 's middags door de protestanten werd gebruikt. Nadat Horst-America in 1891 parochie geworden was, kwamen leraren van het pro-gymnasium te Venlo 's zondags de diensten doen. Ten slotte werd Griendtsveen tot rectoraat en parochie verheven en kon in 1895 de kerk gebouwd worden, die werd toegwijd aan de h. Barbara, die zodoende niet alleen van de mijnwerkers maar ook van de turfstekers de patrones werd. Bron: De verwoeste kerken van Limburg / A. van Rijswijck, pr. - 1946

Oorlogsschade. De aanval van de geallieerden stokte in oktober 1944 voor het Deurnense kanaal, waaraan ook Griendtsveen ligt. Volgens ooggetuigen werd er in de maanden oktober tot december bij het duel der kanonnen soms zo heftig gevuurd, dat 60 to 70 granaten tegelijk ontploften en dat uren en dagen achtereen. Het gevolg daarvan was, dat het dorp één groot trechterveld werd. Praktisch alles was er vernield. Ook de kerk had veel schade opgelopen, maar was er, vergeleken met de rest nog goed vanaf gekomen. Naast het oorlogsgeweld deden roof en plundering verder veel van de inventaris verloren gaan.

Bron: De verwoeste kerken van Limburg / A. van Rijswijck, pr. - 1946

 
 
 
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara
Barbara