HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven

 
Soort gebouw: Voormalige kapel
Plaats: Grubbenvorst-Heierhoeve
Gemeente: Venlo
 
Adres: Heierhoevenweg 12
Postcode: 5971 NN (tot 2001) en 5928 RN (vanaf 2001)
 
Eigenaar: Stichting Kerkefonds Heierhoeven, later na naamswijziging Stichting Kapel Heierhoeven (namens de bewoners van buurtschap Heierhoeve)
Kadastrale gegevens: Grubbenvorst, sectie E nummer 1152
Bouwpastoor/bouwpredikant: Pater H. Boeracker (Congregatie Allerheiligst Sacrament, Baarlo)
 
Huidig gebruik: Gesloopt

Architect: M. Keijzers, Horst                                                                                                

Bouw: Aannemersbedrijf P. Boers-Hermans, Grubbenvorst

Foto 1986 is tijdens 40 jarig jubileum

Ruimtelijk context:

De kapel was gelegen in de bocht van de Heierhoevenweg, aan de noordzijde van de spoorlijn Venlo ? Eindhoven, nabij de spoorwegovergang bij de voormalige wachtpost 9.

Type:

Rechthoekige met rode bakstenen gebouwde kapel.

Geschiedenis

Heierhoeve( n): u zult denken wat is het nu? De naam is afkomstig van vier oorspronkelijke hoeven (16e/17e eeuw)  op de Grubbenvorster heide. Heierhoeven dus, vandaar ook HeierhoeveNweg en Kapel Heierhoeven en in het dialect ?De Heierhäöf? (ook meervoud). Tot de jaren 60 kende het buurtschap twee straatnamen: Heierkerkweg en Heierhoevenweg. Midden jaren 60 is de gemeente Grubbenvorst de huisnummers gaan herzien vanwege veel nieuwbouw aan die straten. Het deel van de Heierhoevenweg ten zuiden van de spoorlijn kreeg toen de naam Heierhoeve (zonder n dus). Die naam is daarna gangbaar geworden, bijvoorbeeld in de naam van de buurtvereniging. Vandaar dat de straatnaam Heierhoevenweg ook vaak als Heierhoeveweg foutief zonder n geschreven wordt. De oorsprong van de fout ligt bij de gemeente die naar mijn mening historisch gezien foutief de n weggelaten heeft bij de straatnaam Heierhoeve.   Louis in ?t Zandt

De voormalige kapel Heierhoeven was (even als de huidige herinneringskapel) toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fátima. Ze is gebouwd in de tweede helft van 1946 en in gebruik genomen met Kerstmis van dat jaar. Vanwege zeer slecht begaanbare wegen (Heierhoeve ligt zo?n vier kilometer van Sevenum en ruim vijf en een halve  kilometer van Grubbenvorst) hadden de bewoners tijdens de oorlog geregeld dat er heilige missen werden gelezen op een boerderij. Dit versterkte het verlangen om een eigen kapel te bouwen, zodat men niet elke zondag naar Grubbenvorst of Sevenum moest gaan om een mis bij te wonen.

In de tweede helft van1946 werd daarom eendrachtig en op eigen kosten de kapel met 80 zitplaatsen gebouwd en ingericht.

Paters van toenmalig klooster De Berckt (congregatie van het Allerheiligst Sacrament) in Baarlo hadden op het eind van de oorlog al de missen verzorgd en zetten dit tot 1991 voort in de kapel. Onderstaande paters waren vaste voorgangers:

            1946 - 1948: H. Boeracker

            1948 - 1953: G.J.M. Coenegracht

            1953 - 1957: Van Arnhem, R.J. Driessen, Roestenberg, P. Wientjes en Van der Spank

            1957 - 1982: I.P. van Boxtel

            1982 - 1991: G.J.M. Coenegracht

            1991 - 2003: H. Bexkens (uit Grubbenvorst)

Hierna viel het actieve leven in de kapel vrijwel stil. Van 2003 t/m 2007 was er jaarlijks nog een viering op Kerstavond en in de herfst van 2006 is nog het 60-jarig jubileum van de kapel gevierd. Op 8 maart 2008 was er een laatste, afsluitende mis.

Tot 1982 waren er op zon- en feestdagen twee missen. Een stille mis en een gezongen hoogmis. Verder waren er tot eind jaren zestig diensten op de eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand, alsmede rozenkrans bidden of lof op de zondagmiddag. In de aspergetijd was er tot en met 1981 een mis op zaterdagavond. Na februari 1982 was er zondags en op feestdagen nog één eucharistieviering.

Vanaf 1981 waren er regelmatig Gezinsmissen die door een eigen werkgroep werden samengesteld en muzikaal opgeluisterd door het koor De Heikrekels.

De kapel was vele jaren ook het sociale middelpunt van Heierhoeve. Na de missen stonden groepen mensen buiten de kapel (bij slecht weer binnen) met elkaar bij te praten; en op drie plaatsen in de buurt werd daarna een kaartje gelegd.

Vanaf midden jaren negentig werden veel woningen en boerderijen in Heierhoeve door de gemeente Venlo opgekocht, ten behoeve van de uitbreiding van Trade Port West en later Noord. Buurtschap Heierhoeve werd zo ruim gehalveerd. Ook de kapel ontkwam er niet aan. Eind 2007 werd ze aan de gemeente Venlo verkocht. De stichting Kapel Heierhoeven had notarieel vast gelegd dat eventuele tegoeden van de kapel bij opheffing toe zouden komen aan de parochie Grubbenvorst, waar Heierhoeve nog steeds toe behoort. Zo kreeg de parochie een mooi geldbedrag op haar rekening bijgeschreven. In maart 2009 werd de kapel afgebroken. Onderdelen van de kapel, zoals het altaar, het tabernakel, konsolen e.d. zijn ter beschikking gesteld aan streekmuseum De Locht in Melderslo t.b.v. een devotiekapel aldaar.  

Exterieur-Interieur

Kapel in 2002. Bron: Buurtvereniging Heierhoeve

Afbeelding schilderij is vanaf de achterkant (midden jaren 60) nu met de sacristieën.

Luchtfoto voormalige kapel. Bron: Buurtvereniging Heierhoeve

Rechthoekige met rode bakstenen gebouwde kapel. Om de paar meter een dubbeldik gemetselde stuk muur van ca. 50 cm. Lang. Hierin zaten konsolen gemetseld waarop crèmekleurige heiligenbeelden stonden.

Boven aan deze verdikte delen muur zaten van links naar rechts een trekstangen.

De vloer bestond uit geel/beige tegels. Het priesterkoor werd afgeschermd door de communiebank en aan de linkerzijde de preekstoel. Het lag in zijn geheel 15 cm. hoger en het altaar stond nog eens 30 cm. hoger. Ook hier waren dezelfde vloertegels gebruikt. Het altaar was van zwart marmer. Achter het altaar een ingebouwd tabernakel met een engelenmotief.

De ramen bestonden uit zoutfiguren in glas-in-lood. Boven het altaar was een rond raam op dezelfde manier in glas-in-lood een soort stervorm uitgevoerd. Het zadeldak was bedekt met rode dakpannen. Op de dakspits boven de ingang was een betonnen kruis geplaatst.

In 1951 zijn twee sacristieën aangebouwd, elk met een eigen dakcontructie.

Collectie Mevrouw In 't Zandt-Engels. Foto uit 1950 is nog zonder de sacristieën (daarna zijn er links- en rechtsvoor deuren naar die sacristieën)

Foto's van interieur 2008 en details (zicht vanuit de sacristie, tabernakel, glas-in-lood raampje sacristie en het wijwatervaatje stonden 7 maart 2008 in Dagblad de Limburger. Ze zijn gemaakt door Léon Giesen. 

Links naast het altaar werd de kleedruimte. Aan de zijkant twee kleinere ramen zoals in de kapel en achter een rond glas-in-lood raampje met een motief.

Rechts naast het altaar werd bergruimte. Hierin aan de zijkant een glas in lood raam en een deur. Achter een klein rond glas in loodraam.

In 1956 is boven het grote ronde raam aan een klokkenstoel geplaatst. Het koord kwam door het dak in de eerste sacristie.

Bij binnenkomst linksachter in de hoek het Mariabeeld met ingemetselde kaarsenstandaards

Rechtsachter de hoek voor het koor en in de hoek een afbeelding van O.L. V. van Altijddurende Bijstand met erbij een halfronde ingemetselde kaarsenstandaard.

Boven de binnenkant van de ingang waren in schoon metselwerk drie kruisen zichtbaar. Ze waren ca. 5 cm. naar binnen gemetseld. Een groter kruis precies midden boven de ovale bovenkant van de deur en twee kleinere boven beide deurposten. Het geheel deed uiteraard aan de situatie op Golgotha.

Bron: Louis in 't Zandt

Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven
Voormalige Kapel Onze Lieve Vrouw van Fátima / Kapel Heierhoeven