HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Monulfus en Gondulfus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H.H. Monulfus en Gondulfus
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Heeg De
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Roserije
Postcode: 6228 DH
 
Kadastrale gegevens: Maastricht P 4219
Bouwpastoor/bouwpredikant: F.J.M. Wiertz
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Eerste steen. In een hardstenen plaat zijn vier mergelstenen gemonteerd. Tekst op de hardsteen: MONDULF / Christusmonogram / GONDULF / STAAT OP / VERKONDIGT ‘T WOORD DOOR SERVAAS / IN HET TRICHT GEBRACHT / DE / BOUW / ZIJ DE HOEKSTEEN VAN ‘T WERK / VAN / UW / KERK. In de narthex. De mergelstenen komen uit de St. Servaaskerk uit de crypte met het graf van St. Mondulfus. Op deze stenen zijn in brons cijfers aangebracht, die samen het jaartal 1980 vormen. Geen foto beschikbaar.

Glas-in-lood. Zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen

Glas-in-lood. Gestyleerde voorstelling van de brandende baambos. Boven de ingang. Afkomstig uit de Sacramentskapel van het Europa-seminarie te Rothem.

Glas-in-lood. Ramen met een kruis op een heuvel, waarop een kraai zit, en ramen met een zon boven een heuvellandschap. Op de overige ramen komen vlinders voor. In de vensters in de zijbeuken en bij de ingang. De vlinders komen ook voor op de kruiswegstaties en de tabernakel van T. Kuijpers. De betekenis is onbekend.

Meer foto's ››

Ruimtelijke context

De Monulfus en Gondulfuskerk ligt ingeklemd tussen de sporthal en het winkelcentrum centraal in de wijk. Omdat de kerk en de bebouwing eromheen dezelfde hoogte hebben, en de kerk niet aan de doorgaande weg ligt, is het gebouw vrijwel onzichtbaar.

Type

De georiënteerde octogonale bakstenen kerk heeft een verhoogde koorsluiting, waartegen een klokkenstoel is gemonteerd. De axiale opstelling is te wijzigen, doordat de banken los staan.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

In 1976 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de wijk De Heeg, ten zuiden van Heer. In hetzelfde jaar werd F.J.M. Wiertz aangesteld om te zien of een parochie gesticht zou kunnen worden in de nieuwbouwwijk. Hij begon missen te lezen in de kloosterkapel van Opveld, in Huize Providentia en bouwde het netwerk van de toekomstige Stichting op.

Huidige kerk

Vanaf 1977 werden de plannen tot nieuwbouw serieus aangepakt. B. Salemans, van het architectenbureau Swinkels en Salemans, kreeg de opdracht een kerk te ontwerpen. Een wereldlijke stichting werd opgericht om rechtspersoonlijkheid te hebben tijdens de bouw. Salemans koos voor een octogonale kerk, omdat de eerste St. Servaaskerk van Monulfus, het zogenaamde ‘magnum templum’, mogelijk ook deze vorm zou hebben gehad. Bovendien gaf dit de mogelijkheid om centraal 200 zitplaatsen te creëren, zodat de kerk op een gewone zondag vol zou zitten, terwijl bij drukke gelegenheden er staanplaatsen in het lagere gedeelte zouden zijn. Hulpbisschop mgr. Castermans legde op 14 september 1980 de eerste steen. Op 12 april 1981 werd de eerste mis gevierd in gezelschap van deken L. Pelzer. Tevens werd op die dag de parochie gesticht en de voorlopende stichting opgeheven. De consecratie volgde op 3 mei 1981 door Mgr. Gijsen.

Veranderingen

Mogelijk hebben er nog stoelen in de kerk gestaan maar deze werden zeer snel opgevolgd door banken, afkomstig uit het voormalig ziekenhuis Klevarie. De banken werden vastgezet, maar later zijn ze weer losgemaakt, zodat ze nu nog steeds los staan en zo nodig verwijderd kunnen worden. In 1991 werden een nieuw, marmeren altaar en een zelfde ambon in de kerk geplaatst.

Exterieur

Het octogonale schip steekt boven de laagbouw uit en wordt gedekt door een plat dak, dat aan de noord- en zuidzijde doorloopt in twee dakschilden met kunstleien. Aan de westzijde is de rechte gevel geopend door een venster, aan de oostzijde loopt de sluitmuur van het koor op tot boven het dak. Tegen de oostmuur is een klokkenstoel gemonteerd. Tussen het schip en de sluitmuur laat een lichtstraat daglicht toe. De zijbeuken liggen polygonaal rondom het schip en stoppen bij de koorafscheiding. Het geheel loopt met een polygonaal gedeelte door tot tegen het buurthuis, alles onder een plat dak. De beuken worden verlicht door enkele verticale vensters. Tegen de kerk staat de dagkerk met een ingang aan de noordzijde. De ingang wordt gemarkeerd door een luifel van het buurthuis.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Het schip

De kerk wordt betreden door een dubbele glazen deur, waarna in de narthex uit meerdere deuren gekozen kan worden. Naar het oosten wordt de kerk betreden, naar het zuiden de dagkapel en naar het westen de opslag- en schoonmaakruimtes, alsmede de vergaderruimtes. De dagkapel is afgescheiden door een dubbele houten deur met een met glas-in-lood geopende omlijsting. De kapel is polygonaal en heeft een tabernakel in de zuidhoek staan. Licht treedt binnen door een lichtkoepel boven het altaar en door vensters in de westmuur. De vloer is bekleed met plavuizen, de muren bestaan uit in halfsteens verband opgemetselde MBI-steentjes. Het plafond is met schroten betimmerd. De kerk en de dagkapel kunnen gekoppeld worden door een houten schuifwand. Ten zuiden daarvan is een verbindingsdeur. De kerk wordt achterin in de beuk betreden, die tot de koorafscheiding polygonaal om het octogonale schip heen loopt. Op de afscheiding staan betonnen zuilen, die een betonnen latei dragen. De zijbeuk wordt verlicht door met glas-in-lood gevulde vensters. De vloer is bekleed met plavuizen, de muren bestaan uit in halfsteens verband opgemetselde MBIsteentjes. Het plafond is met schroten betimmerd. De westgevel van het schip is doorbroken met een venster. Het polygonaal afgesloten presbyterium is afgescheiden door een verhoging in de vloer, bedekt met grijze tegels. Tussen het schip en de sluitmuur treedt licht toe door een lichtstraat. Deze loopt aan de westzijde horizontaal door in het verhoogde plafond, zodat indirect licht binnentreedt.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1986 plaatste Verschueren (Tongeren, B) in deze kerk een positief.

                               - dispositie (nog) niet voorhanden -

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Eerste steen. In een hardstenen plaat zijn vier mergelstenen gemonteerd. Tekst op de hardsteen: MONDULF / Christusmonogram / GONDULF / STAAT OP / VERKONDIGT ‘T WOORD DOOR SERVAAS / IN HET TRICHT GEBRACHT / DE / BOUW / ZIJ DE HOEKSTEEN VAN ‘T WERK / VAN / UW / KERK. In de narthex. De mergelstenen komen uit de St. Servaaskerk uit de crypte met het graf van St. Mondulfus. Op deze stenen zijn in brons cijfers aangebracht, die samen het jaartal 1980 vormen. Geen foto beschikbaar.

Glas-in-lood. Zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen

Glas-in-lood. Gestyleerde voorstelling van de brandende baambos. Boven de ingang. Afkomstig uit de Sacramentskapel van het Europa-seminarie te Rothem.

Glas-in-lood. Ramen met een kruis op een heuvel, waarop een kraai zit, en ramen met een zon boven een heuvellandschap. Op de overige ramen komen vlinders voor. In de vensters in de zijbeuken en bij de ingang. De vlinders komen ook voor op de kruiswegstaties en de tabernakel van T. Kuijpers. De betekenis is onbekend.

Altaar: tombe met overstekende mensa. De voorzijde van de tombe staat scheluw. Ter vervanging van het houten altaar, dat in de dagkapel is geplaatst. Geen foto beschikbaar.

Doopvont. Een zuil van keramisch materiaal rust op een octogonale voet met florale motieven. In het kapiteel, dat met florale motieven is versierd, is een koperen vont geplaatst, die is afgedekt met een ingesnoerd bolwelvend deksel, gekroond met een kruis. Wordt in de zuiderbeuk geplaatst indien niet in gebruik. Geen foto beschikbaar.

In marmer gevatte steen. In de narthex. Blijkens een tekst fungeerde hij als eerste steen, is hij afkomstig uit het graf van St. Petrus en is gewijd door paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1980. Geplaatst bij het afscheid van de bouwpastoor F. Wiertz

Tabernakel. De deuren zijn bekleed met hout, waarop acht halfedelstenen zijn gemonteerd. Afkomstig uit de voormalige hulpkerk van St. Petrus Bandenkerk te Heer, de aula van de Joppenschool. Geen foto beschikbaar.

Tabernakel. Op de deuren is centraal een bloeiende fruitboom afgebeeld, geflankeerd door twee kale bomen, op een grasveld met vlinders. De kluis in afkomstig uit het St. Jozefhuis te Cadier en Keer. De boom stelt de levensboom voor. Geen foto beschikbaar.

Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus
Monulfus en Gondulfus