HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

Gereformeerde kerk Heerlen ('Talmakerk') (Voormalige)

 
Dekenaat/kerkverband: Gereformeerde kerken in Nederland
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Heerlen
Gemeente: Heerlen
Wijk: Bekkerveld
 
Adres: Bekkerweg 64a
Postcode: 6417 BW
 
Huidig gebruik: Woonhuis/Atelier
 

Foto: 22 april 2006 

Ruimtelijke context

De voormalige kerk ligt even buiten het centrum van Heerlen richting Bekkerveld. Bij de kerk was een schoolgebouw.

Locatie

(Bouw)geschiedenis

De gereformeerde kerk van Heerlen is voortgekomen uit een huisgemeente van een aantal gezinnen. Formeel behoorde men wel tot de kerk van Venlo, maar praktisch was de afstand naar Venlo onoverbrugbaar. De groep groeide van enkele personen tot enkele tientallen. Langzamerhand begon zich toch enige structuur af te tekenen. Door de kerkenraad van Venlo werd een gemeentelid benoemd tot 'uitwonend ouderling' en als zodanig bevestigd op 15 augustus 1912. Het deputaatschap voor Evangelisatie was inmiddels op zoek gegaan naar een onderkomen voor de groeiende groep geloofsgenoten. Begin 1913 werd een stuk grond gekocht aan de Bekkerweg. De eerste Gereformeerde kerk van Heerlen kon op 23 februari 1914 in gebruik worden genomen. Het gebouw is al lang niet meer als kerk in gebruik maar het staat er nog steeds.

Er was nu wel een kerkgebouw, maar er was noch een officiële voorganger, noch een eigen voorganger. In betrekkelijk snel tempo werden deze zaken ter hand genomen. De Gereformeerde van Venlo regelde met de Classis 's-Hertogenbosch de procedure om rondom de instituering van een nieuwe Gereformeerde Kerk van Heerlen. Vanaf 28 februari 1915 stond Heerlen als een eigen kerk in de acta. In 1922 verscheen naast de kerk de Talmaschool.

Bron: Na Duisternis Licht. Protestanten in Zuid-Limburg op weg naar 2000 / T.L. Korporaal - Eindhoven, Stichting Regionale Commissie voor het Zuiden.

Foto: 22 april 2006 

Gereformeerde kerk Heerlen ('Talmakerk') (Voormalige)