HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Sionskerk

 
Parochie/kerkgemeente: Hervormde Streekgemeente Zuid-Limburg Centrum
Dekenaat/kerkverband: Nederlandse Hervormde Kerk
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Heerlerheide
Gemeente: Heerlen
 
Adres: Kampstraat 46
Postcode: 6413 ED Heerlen
Coördinaten: x: 195248, y: 325342
 
Kadastrale gegevens: Heerlen 01 B 05353
Bouwpastoor/bouwpredikant: G. Duitemeijer
 
Huidig gebruik: Uitvaartcentrum

Eerste steen, hardsteen, 1953. Tekst: 7 JUNI A.D. 1953 / HEEFT / DS G. DUITEMEIJER / DEZE STEEN VOOR DE / SIONSKERK GELEGD / JESAJA 28-16.

Architect: C. W. Wegener Sleeswijk

Foto: februari 2010

Ruimtelijke context

De voormalige Sionskerk ligt op de top van een kleine helling. Voor de kerk strekt zich naar de Kampstraat toe een trappartij met daarvoor een parkeerplaats. Achter de kerk ligt de algemene begraafplaats van Heerlerheide.

Type

Langgerekte achthoekige bakstenen zaalkerk onder een zadeldak. De kerk heeft geen toren. Achter de kerk en daarmee verbonden ligt een aanbouw waar eertijds de consistoriekamer en de zaal voor het jeugdwerk in gevestigd waren. De omliggende bebouwing bestaat uit particuliere woonhuizen.

Bouwgeschiedenis

Dominee G. Duitemeijer werd op 10 december 1950 bevestigd als predikant van de hervormde gemeenschap te Heerlerheide. Op 23 december 1953 werd de Sionskerk, die 250 zitplaatsen telde, in gebruik genomen. Achter de kerk verrrees een langgerekte aanbouw waarin een consistoriekamer, een zaal voor het jeugdwerk, toiletten en keukentjes ondergebracht waren. Voor de kerk werd een fietsenstalling gebouwd. De Sionskerk was tot in de jaren negentig in gebruik bij de hervormde gemeente. Daarna was er een Amerikaans kerkgenootschap in gevestigd. Het gebouw en de directe omgeving vervielen en verwilderden. In 2001 werd de Sionskerk gekocht door de heer en mevrouw Mok, die er een uitvaartcentrum in vestigden. De kerkzaal van de Sionskerk wordt ook gebruikt voor uitvaartdiensten, koffietafels en concerten.

Veranderingen

In 2001 is de zaal voor het jeugdwerk in kleinere ruimtes, waaronder rouwkamers, opgedeeld. Vanuit de voormalige kerkzaal is een brede doorgang gemaakt naar deze ruimtes. De smalle zijdeurtjes naast de hoofdingang zijn vervangen door vensters. De fietsenstalling is gesloopt. Tegen de beide zijgevels zijn columbaria gebouwd.

Exterieur

Linkerzijde met columbaria. Foto: februari 2010

De voormalige Sionskerk is een achthoekig gebouw met twee lange zijgevels, zodat niet gesproken kan worden van een centraalbouw. Het hoofdbouwmateriaal is baksteen die in Vlaams verband is gelegd. Een trappartij leidt naar de hoofdingang in de voorgevel die een dubbele en twee enkele houten deuren bevat. Op de bovenlatei staat ‘Sionskerk’. De ingang ligt in een rondboog spaarveld. Bovenin is een stalen overhuiving aangebracht voor een klokje. Dit klokje is indertijd geschonken aan een zendeling. De zijkanten van de voorgevel knikken naar achteren. In de lange zijgevels zijn brede rechthoekige ramen aangebracht. De achtergevel wordt grotendeels aan het oog onttrokken door de bijgebouwen, maar heeft dezelfde opbouw als de voorgevel. Het zadeldak is belegd met verbeterd Hollandse pannen. De rechthoekige achterbouw is van iets jongere datum en eveneens opgetrokken in baksteen die in staand verband is verwerkt. Het zadeldak heeft eveneens verbeterd Hollandse pannen. De buitenmuren zijn wit geverfd.

Interieur

 Interieur anno 2003

Achter de buitendeuren ligt een klein portaal. Drie deuren geven toegang tot de kerkzaal. Een loper leidt vanuit het portaal, waarboven zich de trapeziumvormige orgeltribune bevindt, naar het wigvormige liturgisch centrum. Op de vloeren liggen rode plavuizen. In de achterwand is in het metselwerk een kruis uitgespaard. De dakconstructie bestaat uit in het zicht gelaten betonnen spanten. De spantbenen geleden de binnenwanden, die in schoon metselwerk uitgevoerd zijn. Het plafond bestaat uit gepotdekselde planken. Rechts in de achterwand is een doorgang gemaakt naar de voormalige zaal voor het jeugdwerk. Rechts is een deur die naar een kantoorruimte leidt.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Sionskerk
Sionskerk
Sionskerk
Sionskerk