HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

vml. kloosterboerderij Heibloem

 
Soort gebouw: Voormalige kloosterboerderij
Plaats: Heibloem
Gemeente: Leudal
 
Adres: Aan de Heibloem 9
Postcode: 6093 PE
Coördinaten: x: 189871, y: 367676
 
Rijksmonumentennummer: 523276 code 6093PE-00009-01
Kadastrale gegevens: Heythuysen K/3; K/4
 
Architect(en):
 

Foto: oktober 2009

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Voormalige kloosterboerderij gebouwd omstreeks 1853 in de stijl van het Traditionalisme.

De Broeders van Liefde uit Amsterdam lieten omstreeks 1852 de  landbouwkolonie Sint Aloysius bouwen bij het buurtschap Heibloem in Heythuysen. Het gehele kloostercomplex werd gebouwd naar ontwerp van Dr. P.J.H. Cuypers. Het oorspronkelijk complex omvatten kloostergebouwen met kapel en kloosterboerderij en brouwerij. Thans resteert een gedeelte van de kloosterboerderij en een brouwerijgebouw uit het einde van de 19de eeuw.

Omschrijving

Langgerekte boerderijvleugel met parallel hieraan een brouwerijgebouw.

Het linker gedeelte van de boerderijvleugel was oorspronkelijk de graanschuur. In het rechtergedeelte bevonden zich de stallen. Een groot deel van de stallen werd afgebroken, het resterende gedeelte kreeg een woonfunctie. Het linker gedeelte van de voormalige schuur kreeg eveneens een woonfunctie.

Voormalig STALGEBOUW Het voormalig stalgedeelte aan de rechterzijde is minder hoog dan de voormalige schuur. In de voorgevel diverse verbouwingssporen en twee niet-authentieke dakkapellen. Dit voormalig stalgedeelte heeft ten behoeve van de woonfunctie diverse aanpassingen ondergaan.

In de achtergevel van het huidig woonhuisgedeelte diverse aanpassingen ten behoeve van de woonfunctie. Tevens is de achtergevel wit gesaust.

Foto: oktober 2009

Voormalig SCHUUR De voormalig schuurvleugel telt een bouwlaag plus dakverdieping en wordt afgedekt met een zadeldak met kruispannen. Het schuurgedeelte wordt aan beide zijden beëindigd door een geveldeel uitlopend in een topgevel. Aan het uiteinde van de dakrand van deze topgevels zijn loden slakkenhuizen als decoratie aangebracht. Op de top een dakstuk met neo-renaissancistisch plat rolwerk. Beide geveldelen met topgevels zijn voorzien van rondboogvormige spaarvelden. In het linkergeveldeel zijn binnen en tussen deze spaarvelden vensters en een deur toegevoegd. In de topgevel een rond spaarveld met een  rond venster. In het geveldeel tussen beide topgevels twee authentieke  halfronde schuurvensters met ijzeren kozijnen en een niet authentiek rechthoekig venster. Het rechtergeveldeel met topgevel heeft binnen het linker rondboogvormig spaarveld een grote segmentboogvormige houten poort. Binnen het rechter spaarveld een halfrond schuurvenster en een rechthoekig venster.

In de topgevel een rond spaarveld.

In de linkerzijgevel van het voormalig schuurgedeelte diverse aanpassingen ten behoeve van de woonfunctie. In het middendeel van de linkerzijgevel een authentieke segmentboogvormige schuurpoort. In de vier traveeën links van de schuurpoort in elk gevelvlak een halfrond schuurvenster. Onder de dakrand decoratief metselwerk. De indeling van de binnenplaatsgevel van de schuur is grotendeels in tact met een grote segmentboogvormige schuurpoort en enkele halfronde ijzeren schuurvensters. In de achtergevel van de schuur zijn enkele rechthoekige vensters toegevoegd en werd een schop aangebouwd. Het  interieur van de schuur is deels in tact met een authentieke spantenconstructie.

Tussen de schuur en de voormalige brouwerij een bakstenen muur met hierin een poort. De poort tussen twee baksteen kolommen.

Voormalig BROUWERIJGEBOUW Het voormalig brouwerijgebouw telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een zadeldak met kruispannen.

Foto: oktober 2009

In de kopgevel aan de straatzijde aanpassingen ten behoeve van de latere woonfunctie van een gedeelte van de brouwerij.

De binnenplaatsgevel van het voormalig brouwerijgebouw met in elk travee een segmentboogvormig venster. In vier traveeën aan de rechterzijde in elk travee onder de dakrand een klein zoldervenster. In een travee is het venster onder dakrand dichtgezet en wit gepleisterd. In dit vlak de naam "Bierbrouwerij De Heibloem". Het venster in dit travee is niet authentiek. In indeling van de kopgevel aan de binnenplaatszijde is vrijwel in tact. In de eerste bouwlaag twee segmentboogvormige dubbele deuren met elk een toegangstrapje met drie treden. In de topgevel een segmentboogvormig blind venster. In de topgevel tevens decoratief metselwerk. De achtergevel van het brouwerijgebouw bezit een vrijwel identieke indeling als de voorgevel. Het interieur is aangepast ten behoeve van de latere woon- en stalfunctie met uitzondering van de kelders: authentieke koel- en lagerkelders met tongewelven in baksteen.

Waardering

De voormalige kloosterboerderij met brouwerij bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling in de architectuur van kloosterboerderijen in de tweede helft van de 19de eeuw. De voormalige kloosterboerderij bezit architectuurhistorische waarde wegens het belang van het object als voorbeeld van het werk van architect dr. P.J.H.Cuypers.

Ensemblewaarde ontleent de voormalige kloosterboerderij aan de markante ligging in het buitengebied van de gemeente Heythuysen.

Het object is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid en de cultuurhistorische waarde van de gebouwen.

Datum: 11-06-2001

vml. kloosterboerderij Heibloem
vml. kloosterboerderij Heibloem
vml. kloosterboerderij Heibloem