HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

In de Maria-absidiool. Eerste raam: Bovenaan: IVOREN TOREN. Afbeeldingen van boven naar beneden: Opstanding, Gethsemane, Annunciatie. Tweede raam: TOREN VAN DAVID. Afbeeldingen van boven naar beneden: Hemelvaart, Geseling, Visitatie. Derde raam: Bovenaan: MORGENSTER. Afbeeldingen van boven naar beneden: Pinksteren, Kroning met doornen, Geboorte van Christus. Vierde raam. Bovenaan: DEUR DES HEMELS. Afbeeldingen van boven naar beneden: Maria-hemelvaart, Kruisdraging, Opdracht in de Tempel. Vijfde raam. Bovenaan: O.L.V. VAN SMARTEN B.V.O. Afbeeldingen van boven naar beneden: Kroning van Maria, Dood op het kruis, Wedervinding van Jezus in de tempel. In de ramen staan in horizontale rijen telkens de Blijde, de Droeve en de Glorievolle Geheimen van de rozenkrans. Boven deze afbeeldingen staan vier namen van Maria uit de Marialitanie en een smeekbede.