HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Annaput Herten

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Herten
Gemeente: Roermond
 
Adres: Hoek Veestraat- Tramweg
Postcode: 6049 GX
 
Huidig gebruik: Wegkapel

 Foto: augustus 2008

Ruimtelijke context

De kapel ligt aan de rand van Herten op de hoek van de Veestraat en de Tramweg. Voor de kapel ligt een ruim plantsoen. Links naast de kapel staat een treurwilg, waarvan een stuk is afgebroken, rechts staat een catalpa.

Type

Bakstenen niskapel.

Geschiedenis

De heer Verheesen schreef in mei 2017 de volgende geschiedenis over het ontstaan van dit kapelletje:

Omdat ik vlakbij dit Kapelletje geboren ben op het adres Tramweg 8 Herten dit is het huis op een van de foto's met de witte deur, weet ik over dit kapelletje hoe dit daar gebouwd is meer van. Allereerst durf ik met zekerheid te zeggen dat dit niets met de tweede wereldoorlog te maken heeft. Dit kapelletje is gebouwd door de "buurtvereniging die de naam St.Anna had die een 1950 werd opgericht. Dit kapelletje dateert van ongeveer tussen 1955 - 1958. Omdat ik alle namen nog weet die toen in het bestuur zaten van deze buurtvereniging werd door dit bestuur besloten bij het vijfjarig bestaan van deze buurtvereniging om dit kapelletje te stichten en te bouwen. De namen van het toenmalig bestuur waren Jakobus Metsemakers ( Sjeakske van de zandskoel) voorzitter, Ferd Roost (portier op de Soda fabriek)secretaris, Hubertus Verheesen (Bearke van de post) penningmeester (mijn moeder moest het werk doen), Bear Cloudt (gemeentewerker) en later Pierre Cuipers (mijnwerker).Deze buurtvereniging is begin jaren vijftig opgericht en is eind jaren 60 in ruste gegaan en daarna ter ziele omdat er toen nog maar weinig animo voor was om deze nog voor te zetten. Om terug te komen over het kapelletje, de buurtvereniging is in die tijd opzoek gegaan naar donateurs (sponsors) om dit mogelijk te maken. Omdat toen aan de rijksweg nog diverse bedrijven lagen zoals transportbedrijf Cox, café de Douche (nu een chinees restaurant), Rozenkwekerij August Timmermans. Rozenkwekerij Inderhees, groente- en fruithandel Driessen, Rozenkwekerij Jean Timmermans ,Levensmiddelenbedrijf C.Doemges, Café Geeraadts, kruideniersbedrijf Roumen, kolenhandel en Café Lousberg, Tabak-, sigaretten- en sigarenhandel van Helden, de Soda-fabriek N.P.K.S. later de Natron-chemie en op de Tramweg poeliersbedrijf Doemges Tramweg 6 en begin 1950 fietsenhandel Timmermans Tramweg 2. Al snel was het berekend bedrag volgens de gemaakte offerte bij elkaar om dit kapelletje te bouwen. Toen dit geld bij elkaar was, wad de vraag: waar gaan we dit bouwen? Er werd toen op zoek gegaan naar een stukje grond. Dit hadden ze al gauw via een bestuurslid (voorzitter) gevonden. Deze was zelf landbouwer. Omdat het stukje grond toen aan het akkerland toe hoorde waar nu diverse nieuwe woningen zijn gebouwd werd dit door voorzitter via de pachter van dat akkerland geregeld. Het bleek toen dat dit eigendom was van oud-Gouverneur Houben van Maastricht. Omdat de pachter met deze hoek altijd problemen had met het be akkeren van dat stukje werd dit in overleg met de pachter geschonken door de Gouverneur aan de buurtvereniging om dit kapelletje te kunnen bouwen. Ze hadden toen al de toezegging van de toenmalige gemeente Herten om dit te kunnen bouwen. Zodra ze betreffende grond in bezit hadden kregen ze gelijk de bouwvergunning hiervoor. Dit kapelletje is met behulp van een aannemer en timmerman en enkele bestuursleden gebouwd. De beplanting werd door de kwekerijen geleverd als donatie. Toen het helemaal klaar en opgeleverd was werd het feestelijk ingezegend door toenmalig pastoor Geraadts. Omdat er jarenlang alle boeken en diverse kasboeken bij ons thuis hebben gelegen op Tramweg 8 heb ik hier veel van onthouden wat dit kapelletje betreft, naderhand werd er door enkele leden besloten om al deze boeken te vernietigen, ik heb er duizendmaal spijt van dat ik deze mij niet op illegale wijze hebt toegeëigend. Maar dit is het verhaal hoe dit kapelletje er is komen te staan. Verder kun je op het adres tussen Tramweg 20 en 22 zien, dat daar een steen in de muur is gemetseld. Daar staat op dat toen burgemeester Jacobs in 1948 de eerste steen heeft gelegd voor de bouw van deze toenmalige huurwoningen, eigendom toen van de voormalige gemeente Herten. Later zijn deze over gegaan naar een bouwvereniging en later Stienstra en zijn ze bijna allemaal verkocht op een enkel na. Dus dit kapelletje is niet vlak na de oorlog gebouwd maar ruim tien jaar later door de toenmalige buurtvereniging St.Anna die in 1950 werd opgericht. Dat deze buurtvereniging de naam St.Anna droeg had ook een reden. Om niet te hoeven starten met geen lege kas hebben ze toen een donatie gekregen van de grootouders van de huidige Markthal poeliersbedrijf bij de oprichting. Omdat  het vrouwelijk geslacht de voornaam Anna (Doemges-Schalley) had, werd dus als patroon de heilige Anna gekozen omdat ze dankzij deze familie activiteiten konden organiseren. Zo is dus alles ontstaan zodat dit kapelletje werd gerealiseerd. Ik hoop dat jullie nu weten hoe het er is komen te staan en is dit alles wat ik er zeker van weet. Ik ben de zoon van de toemalige penningmeester (Bearke van de post).

Met vriendelijke groeten,  Henk Verheesen, Achter de hoven 54 6049KP Herten

Exterieur

Foto: augustus 2008

Op een bakstenen console staat een smallere bakstenen zuil met daarin een nis. Tussen console en zuil is een band van mergeslteen aangebracht. De kapel heeft een met pannen gedekt lezenaarsdakje. In het console is een hardsteen ingemetseld met daarop de tekst: St. Anna put

Interieur

 Foto: augustus 2008

In de witgeschilderde nis staat een keramisch beeld van moeder Anna met een boek en met haar dochter Maria op de arm.

Annaput Herten
Annaput Herten