HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

St. Jozefkapel Herstraat

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Horst
Gemeente: Horst aan de Maas
 
Adres: Herstraat 28b
Postcode: 5961 GG
 
Rijksmonumentennummer: 523262 Code 5961GG-00025-01
Kadastrale gegevens: Horst D/5304
 
Huidig gebruik: Wegkapel

Foto: De Limburger, 30 mei 3013

Locatie (bij benadering)

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

In 1901 gebouwde WEGKAPEL gewijd aan St. Jozef. De kapel is gelegen in het centrum van Horst op een perceel op de hoek van de Herstraat en de St. Josephstraat. De kapel is uitgevoerd in neogotische stijl en valt onder meer op door het rijk uitgevoerde maaswerk in de vensters. Door de situering en fraaie verschijningsvorm domineert de kapel het straatbeeld ter plaatse.

De huidige kapel is vermoedelijk gebouwd ter vervanging van een achttiende-eeuwse kapel op dezelfde plaats, die bekend staat als 'Het Heilige Huisken van de Heilige Familie'.


Omschrijving

De vrijstaande WEGKAPEL telt één bouwlaag en is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond, met aan de achterzijde een driezijdige apsis met lagere nokhoogte. Het met leien in Maasdekking gedekte zadeldak van het hoofdvolume ligt verzonken tussen twee puntgevels. De apsis heeft een met leien belegd driezijdig schilddak. De afwatering vindt plaats via geprofileerde bakgoten op een tandfries. De gevels zijn gemetseld in kruisverband en hebben een met pleisterwerk bekleedde plint die is voorzien van ingehakte motieven. Op de gevelhoeken van de kapel bevinden zich overhoeks geplaatste steunberen, voorzien van gepleisterde dekplaten op de versnijdingen. Aan de voorgevel steken deze steunberen door de gootlijst heen en eindigen in pinakels. De gevelopeningen zijn allen spitsboogvormig afgesloten en aan de onderzijde voorzien van hardstenen, geprofileerde lekdorpels.

Centraal in de VOORGEVEL bevindt zich een dubbele paneeldeur onder een spitsboogvormig bovenlicht gevuld met maaswerk in lancetboogmotieven. De deurvleugels hebben elk een glaspaneel met smeedijzeren traliewerk. Aan weerszijden van de deur smalle spitsboognissen met hardstenen lekdorpel. De overgang naar de geveltop wordt gevormd door een brede segmentboog op gepleisterde aanzetstenen. De gevel wordt bekroond door een gemetselde toppilaster met kruis op een gestucte console. De RECHTER ZIJGEVEL en LINKER ZIJGEVEL bevatten elk twee spitsboogvormig afgesloten vensters bestaande uit onderramen en oorspronkelijke spitsboogvormige bovenlichten gevuld met maaswerk in rijke driepasmotieven. De blinde ACHTERGEVEL wordt bekroond door een kruis.

Het INTERIEUR van de kapel bestaat uit een kleine rechthoekige ruimte afgesloten met een houten tongewelf. Hier zijn onder meer van belang de beschildering van het gewelf met sterren op een blauwe ondergrond, de zwart-witte tegelvloer en de altaarkast tegen de oostwand van de kapel. Deze kast die de afsluiting vormt van de ruimte in de apis, bestaat uit een enkele en een dubbele deurvleugel, gevuld met glas binnen een horizontale roedeverdeling. Aan de bovenzijde is de kast rondboogvormig afgesloten met een bovenlicht voorzien van waaiervormige roeden. Onder de kast een plank op houten consoles.


Waardering

De WEGKAPEL aan de Herstraat heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een omstreeks 1900 gebouwde kapel in neogotische stijl, die onder meer opvalt vanwege de opvallende, rijk uitgevoerde spitsboogvensters met maaswerk en het gaaf bewaarde interieur met onder meer een zeldzame altaarkast. De kapel is van bovenregionale cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een religieuze en culturele ontwikkeling en heeft situeringswaarden als onderdeel van de historische kern van Horst, waar de kapel vanwege de markante en voor wegkapellen gebruikelijke ligging op de kruising van twee wegen een grote beeldbepalende waarde bezit. De wegkapel bezit op grond van deze waarden algemeen belang.

De kapel is in 2010-2011 gerestaureerd. Zie daarvoor: Kapellen en Kruisen nr 50 april 2011 pag 24