HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Voormalige H.Hartkapel

 
Plaats: Huls
Gemeente: Simpelveld
 
Adres: Hoek Huls-Kapelstraat
 
Huidig gebruik: Gesloopt

Ruimtelijke context

De kapel stond op de hoek Huls-Kapelstraat voor de opbouw van de waterput. 

Geschiedenis

Over het ontstaan van de kapel zijn weinig gegevens gevonden. Waarom ze überhaupt gebouwd is en waarvoor is niet meer bekend. Wel kennen we een krantenartikel in het Limburgs Dagblad van 12 oktober 1920, dat verscheen bij de inzegening van de kapel, die op zondag 10 oktober 1920 is ingewijd.

HULS—SIMPELVELD.  Inwijding nieuwe kapel.

Onder een groote toeloop van parochianen en vrienden van Jezus' H. Hart, uit de omliggende plaatsen, had Zondagnamiddag de inzegening der kapel, de wijding van het H. Hartbeeld en de intronisatie en toewijding aan het H. Hart plaats. Van af den Hulsberg aan den poel tot voorbij Lovemich, Ubachsberg, was alles in groen en bloemen gehuld.

Omstreeks vier uur kwamen van Simpelveld de meisjes met de Zusters uit het klooster van het Arme kind Jezus, de Paters met hunne leerlingen, de R.K. Werkliedenvereeniging, de Congregatie, het Gemeente- en Kerkbestuur, de Parochiale Geestelijken, het Zangkoor, de Harmonie enz. aan.

Onder het knallen der donderbussen en der vroolijke tonen der muziek ging het over het geheele dorp tot aan de nieuwe kapel, waar Kap. v. d. Wever allen een welkom toeriep. Onmiddellijk begon de Eerw. Heer Pastoor te spreken over Jezus' H. Hart. Spreker prees de Hulsenaren voor hetgeen zij voor Jezus' H. Hart hadden gedaan, doch de verering van het goddelijk Hart moest hooger opgevoerd worden, door op den eersten Vrijdag der maand ter H. Tafel te naderen. Ten slotte verzekerde hij de inwoners de zegeningen, die Jezus aan de H. Margaretha Maria had beloofd en hoopte, dat voor den bouw der nieuwe Kerk te Simpelveld, ook de inwoners van Huls weer even blijmoedig hunne offers zouden brengen. Daarna verrichtte Z. Eerw. de inzegening der Kapel en de wijding van Jezus' Hart. Hierna richtte Pater Lathouwers een woord tot de inwoners van Huls en prees hen voor hunnen ijver en liefde tot het H. Hart door het stichten van zoo'n schoone kapel en verzekerde hun, dat zij aan alle schatten en genaden, deelachtig zouden worden van Jezus H. Hart. Na deze redevoering concerteerden de beide muziekcorpsen, waarna deze plechtigheid was gesloten. (Limburgs Dagblad van 12 oktober 1920).

 

De kapel  Snapshot uit een  film van 1954

We weten dus dat de kapel was opgedragen aan het H. Hart van Jezus. De niet met naam genoemde Eerw. Heer Pastoor was Henri Brewers, die van 1919 tot 1928 pastoor was in Simpelveld. Hij werd daarna benoemd tot deken van Gulpen. En L’Histoire repete. Ook de Simpelveldse pastoor Constant Clerx is benoemd tot deken van Gulpen. De kapel is door Simpelveldse metselaars gebouwd. Een van hen was Karel van de Weijer. Karel geboren in 1882 trouwde met de 12 jaar oudere Maria Wijnants uit Bocholtz. Toen Karel 25 jaar oud was overleed zijn Maria slechts 37 jaar oud. Hij zou hertrouwen met Annie Heuts, geboren in 1884. Zij overleed in 1953.  Vier jaar na het gereedkomen van de kapel stierf Karel op 40-jarige leeftijd.

De gebroeders Voragen voor de kapel. Vol trots, maar sip kijkend, tonen ze hun tuuten, die ze van Sinterklaas hebben gekregen. De buurtvereniging organiseerde toen elk jaar de inkomst van Sinterklaas. Onder begeleiding van de fanfare trok de stoet dan over de Huls om te eindigen in zaal Luja, alwaar de kinderen een zak snoep kregen.

V.l.nr. Jo, Leo en Frans Voragen Collectie Leo Voragen

Bron: Al Kerckhoffs