HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Donatuskapel

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Hushoven
Gemeente: Weert
 
Adres: St. Donatuskapelstraat Bij 1
Postcode: 6003 AG
 
Rijksmonumentennummer: 527321 code 6003AG-00001-01
Kadastrale gegevens: Weert C/662
 
Huidig gebruik: Kapel

 Foto: april 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

BIDKAPEL SINT DONATUS, gesitueerd binnen de bebouwde kom van Hushoven op een wegsplitsing. De Sint Donatuskapel is gebouwd in de stijl van de Neo-gotiek. Het schip is gebouwd in 1868-1872, de apsis dateert uit 1885-1890. De opdrachtgevers waren de bewoners van Hushoven, het bouwplan was van deken Boermans, later bisschop van Roermond. Er hebben diverse reparaties plaatsgevonden in 1926 nadat er een vernieling had plaatsgevonden in het interieur van de kapel, in 1945 waarbij een nieuwe klok werd geplaatst, in 1957 en medio jaren '70 van de 20ste eeuw. In de inventaris dateren de beelden, de kruiswegstaties en de vloer van na 1940.

Omschrijving

De Sint Donatuskapel, bestaande uit één bouwlaag, heeft een rechthoekige plattegrond met een smallere 5/8e koorsluiting en een uitgebouwd entreegedeelte. Het hoofdvolume en het entreegedeelte hebben een zadeldak met op de kopgevels een natuurstenen kruis en het koor heeft een schilddak met daarop een ijzeren kruis. De daken zijn gedekt met leien in maasdekking. De kapel heeft een opstand van roodbruine en zwartgetinte baksteen in kruisverband, met een hardstenen plint. Het schip is verticaal gelaagd door lisenen en hoeklisenen die halverwege en aan bovenzijde worden verbonden door overkragend blok- en muizetandmetselwerk met daarboven de kroonlijsten trapsgewijs uitlopend. De kopgevels van het schip hebben schouderstukken met hardstenen dekstenen, evenals het uitgebouwde entreegedeelte. Het koor heeft zich verjongende steunberen afgedekt met hardstenen dekstenen, die tevens halverwege en aan bovenzijde worden verbonden door overkragend blok- en muizetandmetselwerk. Spitsboogvormige venster- en deuropeningen, met hardstenen lateien en klaverbladbovenlichten. Stalen vensters met glas-in-lood ramen. In het koor bevindt zich aan linker- en rechtergevel een houten deur met smeedijzeren beslag, in de voorgevel bevindt zich een dubbele houten deur met beslag. De voorgevel en het uitgebouwde entreegedeelte hebben een tuitgevelachtige vorm. Links van de entree bevindt zich een kleine hardstenen opening. Boven het entreegedeelte bevinden zich twee geschakelde teruggelegen spitsboogvensters met hardstenen dorpel, met daarboven een klaverbladbovenlicht. Daarboven bevindt zich een klokkennis met schouderstukken afgedekt met natuurstenen dekstenen en een spitsboogfries. De beide zijgevels zijn identiek. De gevels zijn gelaagd door vier spitsboogvormige vensters, met geglazuurde kunststenen dorpel, gescheiden door lisenen. Aan de achtergevel bevindt zich het koor. Verder is de achtergevel blind en bevat geen ornamentiek.

Foto: april 2007

Het koor heeft vier spitsboogvormige vensters met kunststenen dorpels in de zijgevels en een rond venster met een voorstelling van de H. Willibrordus in de achtergevel.

Het interieur van de kapel bestaat uit een schip en een koor. De zijwanden hebben een gepleisterde plint. Daarboven is de muur opgetrokken in rode baksteen, aangevuld met versieringen in donker gesmoorde bakstenen. De kapel heeft een opengewerkte houten kap met trekspanten in zowel schip als koor. Neogotisch altaar (XIXd) en neogotische houten kerkbanken (XIXd).

Waardering

De Sin Donatuskapel is van algemeen belang. Het gebouw vertegenwoordigt een cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Limburg, alsmede uit typologisch oogpunt. Reeds sinds 1800 is er op deze plaats een Sint Donatuskapel bekend. Ook de wijding aan de H. Donatus draagt toe aan de cultuurhistorische zeldzaamheid.

De architectuurhistorische waarden worden onder meer bepaald door de neo-gotische bouwstijl, de ornamentiek en het materiaalgebruik. Deze architectonische gaafheid van het object draagt bij aan de zeldzaamheid. De kapel heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering op een wegsplitsing in Hushoven, en de verbondenheid met de gemeenschap.

Datum: 31-10-2003

Donatuskapel
Donatuskapel