HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans

 
Parochie/kerkgemeente: O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans
Dekenaat/kerkverband: Susteren
Soort gebouw: Hulpkerk
Plaats: Illikhoven
Gemeente: Echt-Susteren
 
Adres: Illikhoven 67
Postcode: 6116 AK
 
Kadastrale gegevens: Susteren F 1054
Bouwpastoor/bouwpredikant: J.H.J Jacobs
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Particulier gebouw. De kerk is in 2012 aan de eredienst onttrokken
 

Ruimtelijke context

De hulpkerk staat tussen de lintbebouwing van het straatdorp en valt nauwelijks op tussen de huizen.

Type

De georiënteerde zaalkerk heeft een dakruiter aan de straatzijde. De bakstenen muren zijn doorbroken met rondboogvensters.

Bouwgeschiedenis

Huidige kerk

Bij een bezoek van mgr. Lemmens in 1936 aan Buchten en Grevenbicht werd de belofte gedaan om een kerk voor de schippers en een kerk voor de bewoners van Illikhoven en Visserweert te bouwen. Voordien waren de bewoners van dit gehucht altijd naar de kerk in Buchten gegaan, maar de route was na de opening van het Julianakanaal in 1934 behoorlijk verlengd. Door de oorlog werden de plannen voorlopig niet uitgevoerd. In 1945 kwam mgr. Lemmens wederom in Buchten en gaf bij die gelegenheid toestemming een kerk in Illikhoven te laten bouwen. Nog in hetzelfde jaar kreeg architect Swinkels het verzoek een nood- of hulpkerkje te ontwerpen van pastoor J.H.J. Jacobs van Buchten. De architect ontwierp een zeer eenvoudige kerk. In 1947 kon worden begonnen met de bouw. Onder leiding van de aannemers H. de Bruijn en P. Filot werden de vrijwilligers en enkele beroepskrachten geleid. Op 17 augustus 1947 volgde de eerste steen. Reeds op 9 november 1947 werd de kerk in gebruik genomen met de inzegening door deken Haenraets.

Veranderingen

In 1949 werd een zangtribune geplaatst ter vervanging van de verhoging, die tot dan toe werd benut. In 1987 werd de kapel gerenoveerd. De communiebanken werden mogelijk bij deze gelegenheid verwijderd. De gaten in de vloer werden met specie gesloten en verborgen onder een kleed.

Het kerkje is  in 2012 onttrokken aan de eredienst en is aangekocht door een particulier.

Exterieur

Noordgevel

De kerk staat onder een zadeldak met nogmaals verbeterde hollandse pannen. Aan de westzijde loopt de holzwenkende puntgevel uit in een zich naar beneden verjongende dakruiter met een ingesnoerd zinken tentdak met een kruis. De dakruiter is geopend door galmgaten met luiborden. Boven de ingang aan de zuidzijde loopt het dak door in een afgesloten luifel, die wordt geschraagd door houten balken. De muren zijn opgetrokken in bruine baksteen in kettingverband. Het trasraam is in een donkerder kleur uitgevoerd. De westgevel is door twee rondboogvensters doorbroken. Daarboven bevindt zich een ossenoog. De gevel is voorzien van een rollaag. De noordgevel is geheel gesloten. Het overstekende dak heeft hier geen dakgoot. Tegen de gevel staat een gesloten uitbouw onder een lezenaarsdak. De zuidgevel is geopend door rondboogvensters. Tevens bevindt zich onder de luifel een rechte dubbele houten toegangsdeur. Het hemelwater wordt afgevoerd in mastgoten. De oostgevel bestaat uit een topgevel, waartegen de sacristie onder een zadeldak is aangebouwd. Hierachter is het buurhuis met een uitbreiding van dit pand tegen de sacristie aangebouwd.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

De kerk wordt betreden aan de zuidzijde onder de zangtribune. Op de vloer ligt zeil, de muren zijn evenals het koofgewelf bepleisterd. De zangtribune staat op balken halverwege de vensters in de westgevel. De banken staan in één blok opgesteld voor het altaar. De noordmuur wordt doorbroken door twee deuren, die toegang geven tot de voormalige, inmiddels geheel uitgebroken biechtstoel. De zuidmuur heeft een drietal rondboogvensters, die licht toelaten. Tegen de oostmuur staat het sacramentsaltaar op een supedaneum. Hiervoor bevindt zich de verhoging van het priesterkoor, dat wordt gemarkeerd door hardstenen treden en een tegelvloer. Ten zuiden van het altaar is de toegang tot de sacristie door een panelen deur.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans