HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

Wim Rijvers, Kessel, 1963. De kruisvormige cuppa staat op een zuil. De vont is in twee delen gesplitst, een waterbekken en een heilig putje. Op de kruisarmen staan vier afbeeldingen: herten aan het water, wassende vrouwen, Noë met de ark en tenslotte water en dieren, die daar leven, onder meer vissen, ooievaars en eenden. De vont wordt afgedekt met een bronzen deksel met een knookvormige greep. Op de bovenzijde staat een duif afgebeeld, aan de onderzijde staat de tekst: LEVEND WATER ZAL IK U GEVEN +. Op het scharnier staat: UIT DANKBAARHEID / J.C. BRUYNEN V.D. VENNE 1923 – 1963. Geschonken door het echtpaar Brijnen-van der Ven bij hun 40-jarig huwelijksfeest. De symboliek werd door de kunstenaar verklaard in een krantenartikel. Het deksel staat voor de zon, de taferelen op de kruisarmen voor de vier paradijsstromen. Het zijn tevens afbeeldingen van de vier symbolen van het water: het leven gevende water, het afwassende water, het genezende water en het Oude Verbond annex doopsel. De vont staat in het noordertransept. Voordat deze vont werd geplaatst werd gebruik gemaakt van een koperen bekken.