HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Antonius Abt

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Federatie Velden-Arcen-Lomm (H. Antonius Abt)
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Lomm
Gemeente: Venlo
 
Adres: Kapelstraat 15
Postcode: 5943 AE
Coördinaten: x: 209487, y: 384695
 
Rijksmonumentennummer: 8274 Code: 5943AE-00015-01
Kadastrale gegevens: Arcen en Velden F 481
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 

Foto: Thomas Joosten, september 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

De R.K.Kerk vanwege het kruis boven het altaar (datum: 19-02-1969).

Type

Driebeukige kruiskerk met terzijde staande toren.

Bouwgeschiedenis

De Antoniuskapel te Lomm aan de Maas, waarvan de resten in 1959 werden afgebroken, werd reeds in de 16e eeuw vermeld. In 1871 onderging ze een uitbreiding, doordat er een groter schip werd aangezet en omstreeks 1880 vond een grondige restauratie plaats onder leiding van Caspar Franssen. De gelovigen van het dorp moesten echter in Arcen naar de kerk gaan, want slechts op het feest van St. Antonius Abt werden in de kapel diensten gehouden. Toen Lomm tot rectoraat werd verheven, werd in 1936-'37 naar een ontwerp van F. Stoks een nieuwe kerk gebouwd op 150 afstand van de oude kapel. In de tweede wereldoorlog lag het plaatsje van einde november 1944 tot maart 1945 bij tussenpozen onder hevig geallieerd vuur. De kerk werd daarbij zwaar beschadigd aan toren en de eerste twee traveeën. De schade is na de oorlog (1948-'49) weer door Stoks werd hersteld.

 

De oorlogsschade. Bron: De verwoeste kerken in Limburg

Exterieur

Foto: november 2018

Foto: Thomas Joosten, september 2007

De kerk is een sobere, traditionele stijl gebouwd.

Bronnen: De verwoeste kerken in Limburg / A. van Rijswijck, pr. - 1946 en Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Orgel

Ter vervanging van het tot dan toe gebruikte harmonium plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in 1955 een nieuw orgel.

hoofdwerk                            zwelwerk                                pedaal

 

Prestant 8’                            Holpijp 8’                              Subbas 16’

Roerfluit 8’                            Baarpijp 4’                            Gedektbas 8’

Octaaf 4’                               Octaaf 2’

Spilfluit 4’                             Sesquialter II-III

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt