HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Hervormde kerk (Voormalige)

 
Parochie/kerkgemeente: Protestantse Gemeente te Maasbracht
Dekenaat/kerkverband: Nederlandse Hervormde Kerk
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Maasbracht
Gemeente: Maasgouw
 
Adres: Julianalaan 42
Postcode: 6051 AT
 
Kadastrale gegevens: Maasbracht E 5296, E 5297
Bouwpastoor/bouwpredikant: Kerkvoogdij Ned. hervormde Gemeente Stevensweert
 
Huidig gebruik: Gesloopt.

Ruimtelijke context

 

Het kerkgebouw staat (stond) op de hoek Julianalaan-Wilhelminalaan. De omliggende bebouwing bestaat uit particuliere woningen. De kerk is geen landmark.

Type

Bakstenen zaalkerk met clocher-arcade en ingesnoerde achterbouw, waarin de consistoriekamer is gevestigd.

Bouwgeschiedenis

Huidige kerk

Het groeiend aantal protestantse schippers bracht de dominee van Stevensweert ertoe om op het schoolschip ‘Prins Bernhard’ kerkdiensten te organiseren. Later werd de bioscoop van Maasbracht tijdelijk voor dit doel gebruikt. Op 20 oktober 1949 vroeg de kerkvoogdij der N.H. gemeente te Stevensweert bij de gemeente Maasbracht een bouwvergunning aan voor de op te richten schipperskerk. Architect was C.P. Ouborg te Eindhoven. De firma H. Sniekers uit Heel zou het werk uitvoeren. De aanbesteding had plaats gehad op 19 oktober 1949. De aanneemsom bedroeg 22.950 gulden. De bouwvergunning werd afgegeven op 25 november van dat jaar. In september 1950 vroeg de kerkvoogdij een subsidie aan bij de provincie Limburg ten behoeve van de te bouwen schipperskerk. Dankzij bemiddeling van de gemeente Maasbracht verstrekten Gedeputeerde Staten tien procent van de totale kosten in plaats van de gebruikelijke vijf procent. De reden was dat er slechts weinig hervormde families in Maasbracht verbleven en dat men voor de inkomsten afhankelijk was van de ambulante schippers. Vanwege de hoge onderhoudskosten en de voortdurende scheuren in de kerk, die veroorzaakt worden door het klokkentorentje, zal zij op afzienbare termijn gesloopt worden.

Veranderingen

De kerk is al tien jaar niet meer in gebruik als bedehuis en fungeerde vanaf die tijd als gemeenschapshuis. In de voormalige kerkzaal staat een tapkast en op de vloer is een dansvloertje gelegd. Inmiddels is het gebouw gesloopt en staan er op deze plaats woonhuizen.

Exterieur

De kerk is opgetrokken in baksteen, die vanaf het begin witgeverfd was. Tegen de voorgevels staat een uitgebouwd portaal, waarin een dubbele houten deur hangt. De zijgevels van het portaal hebben kleine korfboograampjes. De ingangspartij is voorzien van een zadeldak dat, evenals de andere daken van de kerk, met bitume is bekleed. In de voorgevel staan aan weerszijden van het portaal twee gekoppelde korfboograampjes. In de topgevel doorbreekt een rondvenster het muurwerk. Boven dit raam is de gevel iets verhoogd. De zijgevels worden doorbroken door korfboogvensters, die deels zijn gekoppeld. Tegen de zuidgevel is een klokkentorentje uitgebouwd. Ingesnoerd en lager dan het voorste deel van de kerk is de ruimte die wordt ingenomen door de berging, zijportaal en consistoriekamer. Ook deze ruimtes hebben korfboogvensters.

Interieur

Vanuit het portaal geeft een dubbel tochtdeur toegang tot de kerkzaal. In het portaal zijn een toilet en een berging aangebracht. De kerkzaal heeft een opendakstoel met betonnen spanten. In de ramen is non-figuratief glas-in-lood geplaatst. Het podium is een trede hoog. Vanaf het podium geeft een deur toegang tot de consistoriekamer, die getuige de wandschilderingen onder meer gebruikt is als kinderverblijf.

Bijzondere voorwerpen

Schildering. Boven de preekstoel is een schildering aangebracht met centraal een kruis boven water, waarin een vis. Het kruis is geflankeerd door twee duiven.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Orgel

De kerk beschikte over een orgel van Fa. H.J. Vierdag, Enschede ± 1965; M I: Man 4.

Dit orgel is verkocht aan de Zandpoortkerk in Mechelen (België)

Hervormde kerk (Voormalige)
Hervormde kerk (Voormalige)