HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Maasbree
Gemeente: Peel en Maas
 
Adres: Venloseweg bij 125
Postcode: 5993 PH
 
Rijksmonumentennummer: 26540 Code 5993PH-00125-01
Kadastrale gegevens: Maasbree G/3422
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Kapel

Foto: oktober 2019

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

O.L. Vrouwekapel, gebouwtje met driezijdige sluiting, hoeksteunberen en een gezwenkte façade; korfboogpoortje, ronde vensters en geprofileerde daklijst, XVIId. (Datum: 11-02-1969).

Ruimtelijke context

De kapel ligt in het buitengebied van Maasbree en is omgeven door een ruim grasveld met boompjes en een tafel met banken.

Geschiedenis

De kapel werd gebouwd in 1695 in opdracht van Vrouwe Anna Katherina Constantia van Pallandr Wachendorf, douairière van Arcen, Velden, Lomm en Bree. Reeds in 1662 vraagt zij het bisdom toestemming om "ter eere Godts en de gemeijne devotie desen somer binnen het dorp Bree op de passage gaende naer Venlo een heijlig huisken op haar erve te bouwen ende daarinne te stellen alleenlick een Lieve Vrouwe beeldt, voor welke reparatie zij goede sorge zal draegen, alsmede in soo verre aldaer enigen offer moogt commen,'t selve zal oock tot cieraedt des selve heijkigen huisken geemploijeert worden." Zij krijgt de toestemming onder voorwaarde dat de geofferde gelden ook ten goede komen aan de armen van de parochie. In 1695 was het kapelletje klaar. Van binnen blauw geschilderd met op het houten plafond een versiering van sterretjes. Een schitterend wit neobarok Mariabeeld werd geplaatst, waarvan sinds 2005 bekend is dat het is gemaakt door de Antwerpse kunstenaar Nicolaas van der Velden. Maria had een zilveren scepter in haar hand, droeg een zilveren kroon net als het Jezuskind op haar arm. In 1820 werd er een diefstal gepleegd in de kapel. Al het zilver en de linnen altaardoek werden ontvreemd, en het offerblok geleegd. In de oorlog werd de kapel verwoest, maar in 1954 weer gerestaureerd. Er kwamen wandschilderingen van Libert Ramaekers (Maastricht) en glas in lood van Harrie Eggen en K. van Stiphout. Het kostbare beeld werd in de kerk geplaatst. In 1995 vond weer een restauratie plaats. Het beeld kwam weer terug, maar wel in een goed beveiligde nis. Wegkapel in de buurtschap Rooth.

Exterieur

Foto: oktober 2019

Bakstenen gebouw met driezijdige sluiting, hoeksteunberen en een gezwenkte façade; korfboogpoortje, ronde vensters en geprofileerde daklijst. Het dak is met leien gedekt. Aan de achterzijde is een kleine kopie van het beeld, dat ook binnen staat aangebracht.

Interieur

Foto: oktober 2019

De hele kapel is van binnen beschilderd door Libert Ramaekers. Er zijn taferelen uit de litanie van Maria, de apostelen en de evangelisten zijn afgebeeld en het houten gewelf is als een paradijs met vogels en bloemen beschilderd. Op het altaar tegen de achterwand staat een replica van het oorspronkelijke beeld. Drie ronde glas-in-loodramen beelden de Annunciatie, de Geboorte en de Vlucht naar Egypte uit. Twee ramen zijn van H. Eggen, een raam is van K. van Stiphout.

 

O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)
O.L. Vrouwekapel Maasbree (Rooth)