HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Cellebroederskapel (Voormalige)

 
Soort gebouw: Kapel en voormalig klooster
Plaats: Maastricht
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Cellebroedersgang 4
Coördinaten: x: 175845, y: 317851
 
Rijksmonumentennummer: 26947 code 6200AA-00000-06
Kadastrale gegevens: Maastricht A/7130; A/7131
 

Foto: mei 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Voormalig Cellebroedersklooster. Laatgotische kapel. Kloostervleugel uit 1705 met een gedeelte in vakwerk. Een eenklaviers orgel, eind 18e eeuw gemaakt. Na plaatsing in de RK kerk te Berg en Terblijt, is het orgel in 1935 overgeplaatst naar de RK kerk te Scharn. In 1970 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en opgesteld in de Cellebroederskapel.

Ruimtelijke context

De gotische kapel ligt in de Cellebroedersgang, die bereikbaar is via de poort in het pand Brusselsestraat 58.

 Cellebroedersgang. Foto: mei 2006

Type

Driezijdig gesloten, gotisch zaalkerkje/kloosterkapel, voorzien van een dakruiter met ui-vormige spits.

Bouwgeschiedenis

De Cellebroederskapel werd in het midden van de zestiende eeuw gebouwd door de Celliten van de Orde van Sint Augustinus. Zij kregen in 1539 toestemming van het Kapittel van Sint Servaas om op een strook grond tussen de Brusselsestraat en de tweede stadsomwalling een klooster te stichten. De kapel is in het begin van de 16de eeuw uit mergelblokken opgebouwd als een zaalkerkje met een topgevel aan de westzijde en een vijfhoekige koorsluiting op het oosten en heeft roodgeverfde tegels. De topgevel aan de westzijde is opgetrokken bij een verbouwing in 1705-'06. Bij de restauratie in 1963-'66 is de verdwenen dakruiter uit 1705 gereconstrueerd.

 

Exterieur

 

 Gedeelte kloostergang. Foto: mei 2006

Tegen de kapel resteert een gedeelte van een kloostergang met mergelstenen onderbouw en een korbelen uitgekraagde houten verdieping in vakwerkbouw. Bij de restauratie is die constructie vrijwel geheel vernieuwd. De overige gebouwen van het in 1796 opgeheven klooster zijn in 1940 afgebroken

Interieur

Het interieur wordt gedekt door netgewelven met op enkele gewelfvakken nog schilderingen. De westwand toont een laat-gotische muurschildering met een voorstelling van het laatste oordeel.

Orgel

In de kapel bevindt zich het in 1962 door de gemeente Maastricht in eigendom verkregen orgel, dat in 1794 door Bivignat/Houtappel (Maastricht) geplaatst werd in de toenmalige kerk te Berg en Terblijt en dat van 1937 tot 1962 dienst deed in de parochiekerk van Scharn-Heer (thans Maastricht); het werd in 1969 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen). (Literatuur: Het historische orgelin Nederland, deel IV, blz.94)

Bron:  G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Manuaal                   C-e'"

 • Bourdon
 • Prestant
 • Montre haute
 • Flûte
 • Nasard
 • Doublette
 • Tierce
 • Sexquialter
 • Fourniture
 • Cornet
 • Trompette      B/H
 • tremblant

Pedaal                     C-g

 • aangehangen

Bron: Uitgave Orgelfestival Limburg 2005 (SOL)

Cellebroederskapel (Voormalige)
Cellebroederskapel (Voormalige)
Cellebroederskapel (Voormalige)