HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 29-01-2024

Voorbij de hoofdingang van de kerk bevinden zich onder het oksaal drie bijzondere fraaie en merkwaardige ramen van Jonas, die tezamen de verheerlijking van Maria als koningin van de hemel, uitbeelden. Op het middelste raam wordt de Zoete Moeder, met een lelie in de hand, door twee engeltjes gekroond, terwijl twee anderen bewierokend hulde brengen aan de vorstin. Op het linker raam staan de oud testamentische vrouwenfiguren die Maria voorafbeelden: Esther, Ruth en Judith. In de verte ligt het legerkamp waar Judith haar heldendaad - de aanslag op de vijandelijke bevelhebber - verrichtte. Het rechter raam toont vereerders van Maria: boven een vrouw met kind, beneden een boerenman. De middelste figuur zit, met een rozenkrans in de hand, bijna wezenloos op een stoel. Dit is Jonas zelf; hij maakte deze ramen in de droevige dagen toen hij juist zijn vrouw en kind verloren had. Bidden kon hij toen niet meer, meende hij, maar de compositie van dit raam was een schoon gebed tot zijn Hemelse Moeder.

Bron: Kunst in de Koepelkerk