HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Boven het altaar een groots glasraam, definitief door Henri Jonas in 1939 ontworpen en na zijn dood in 1944 door G. Mesterom in Bunde uitgevoerd. Onder de voorstelling van de H. Geest in de gedaante van een duif, zetelt Christus Koning, met zijn doorstoken hart. Als teken van zijn koningschap zijn naast het hoofd van Christus, links, de koningskroon en, rechts, de scepter afgebeeld, terwijl de voeten van de Christusfiguur rusten op twee neergebogen leeuwen, symbolen van de geschapen macht. Daarnaast staan wierookvat en scheepje, wijzend op Zijn verheerlijking als God. Het onderste gedeelte van dit raam wordt ingenomen door een kruisgroep: de gekruisigde Christus en de soldaat die zijn zijde doorsteekt. Onder het kruis groepeerde Jonas Maria, de wenende vrouwen en de Romeinse honderdman te paard. Speels is de manier waarop Jonas dit raam signeerde. Het rechterbeen van de goede moordenaar, links boven Christus, buigt af naar de muur en verdwijnt in de gapende bek van een vis. Dit herinnert aan het verhaal uit het oude testament waarin Jonas door een vis werd uitgespuwd. Hier vereenzelvigt de schilder Jonas zich glimlachend met de goede moordenaar.

Naast dit grote raam bevinden zich twee kleinere boogvensters, voorstellend, links, Maria met het Kind, terwijl in de verte de kerk van de Sterre der Zee zichtbaar is, en rechts Sint Servatius als stadspatroon en de kerken van Sint-Jan en Sint-Servaas.

Bron: Kunst in de Koepelkerk

Foto: januari 2006