HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Klooster "Calveriënberg" (Voormalig)

 
Soort gebouw: Voormalig klooster
Plaats: Maastricht
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Abtstraat 2
Postcode: 6211 LS
 
Rijksmonumentennummer: 26637 code 6211LS-00002-01
Kadastrale gegevens: Maastricht B/4087
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Het gebouw herbergt diensten van de gemeente Maastricht

 Foto: juli 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Voormalig nonnenklooster Calverienberg. Tegenwoordig psychiatrische inrichting. (Inmiddels herbergt het gebouw enkele diensten van de gemeente Maastricht). Van de oude stichting bestaan o.a. nog een gedeelte uit 1671 en de kapel uit 1710 met aan de westzijde een pilastergevel, die grotendeels is ingebouwd. Verder is er een gedeelte in neoclassicistische trant van het in 1821 gebouwde ziekenhuis. (Datum: 30-06-1966).

Bouwgeschiedenis

Het klooster werd gesticht in 1628 door Elisabeth Strouven als een convent voor de verzorging van zieken. In 1661 werd het regeulier franciscanessenklooster. Dit klooster werd opgeheven in 1796, waarna de gebouwen gekocht werden door het Burgerlijk Armbestuur voor de inrichting van een ziekenhuis (in 1822) en een krankzinnigengesticht (in 1847). Tussen 1953 en 1988 is het complex in fasen gerenoveerd en herbergt nu enkele diensten van de gemeente Maastricht.

Van het in 1671 op de hoek van de Abtstraat en de Calvariestraat gebouwde U-vormige klooster resteren na vele verbouwingen slechts enkel witgeschilderde delen aan de noord- en de westzijde.

Foto: juli 2006

De kloosterkerk dateert uit 1710 en is gelegen aan de Calvariestraat. Het is een witgeschilderd zaalgebouw. De pilastergevel aan de westzijde is grotendeels ingebouwd door een aanbouw uit 1847. In 1902 werd de kerk aan de oostzijde verlengd om een nieuwe ingang ana de binnenplaats te kunnen maken. Sinds de renovatie van 1987-'88 doet de kerk dienst als ontvangstruimte en kantine. Enkele vroeg-20e-eeuwse elementen zoals delen van een muurschildering van V. Snel zijn daarbij behouden.

Aan de zuidzijde bevindt zich het voormalige ziekenhuis, een witgeschilderd U-vormig gebouw uit 1821-'22 met een kapeluitbouw aan de binnenplaats, een uitbreiding die tot stand kwam onder leiding van de stadsarchitecten M. Hermans en M. Soiron.

Op de plaats van de vroegere oostvleugel van het klooster bouwde C. Weber het voormalige administratiegebouw van het ziekenhuis in neogotische vormen.

Naast het hoofdcomplex ligt het voormalige St.-Elisabethtehuis (Abtstraat 2b). Het werd rond 1891 gebouwd door de architecten Bilsmeyer & Van Riel uit Antwerpen in neo-renaissancestijl.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg / Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Atelier J.W. Ramakers & Zonen maakte voor deze kerk:

1902/03 Altaren
1902/03 Biechtstoelen
1902/03 Banken en kerkstoelen
1902/03 Lijsten voor staties

Klooster "Calveriënberg" (Voormalig)
Klooster "Calveriënberg" (Voormalig)