HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Familiegraf Kleuters-Janssen

 
Soort gebouw: Grafmonument
Plaats: Meerssen
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat to 4
Postcode: 6231 HH
 
Rijksmonumentennummer: 507209 code 6231HH-00004-03
Kadastrale gegevens: Meerssen E/999
 
Huidig gebruik: Graf

 Foto: november 2008

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Met elementen van de Neo Gotiek rond 1910 gebouwde GRAFKAPEL voor de familie Kleuters-Janssen.

De begraafplaats is omstreeks 1880 in gebruik genomen en lag toen buiten de bebouwde kom. Thans is de begraafplaats in de bebouwing opgenomen. Aan de zuidzijde van de begraafplaats staat de grafkapel van de familie Kleuters-Janssen.

De grafkapel werd vervaardigd door "J. Cremers-Vermeulen Maastricht"      


Omschrijving

 Foto: november 2008

De grafkapel heeft een in de dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak uitgevoerd in hardsteen. Het betreft een grafkapel met een spitsboogvormige toegang, geflankeerd door twee zuilen en twee pilasters van de Corinthische orde. De grafkelder voor de kapel heeft een hekwerk bestaande uit hardstenen obeliskvormige kolommen verbonden met een smeedijzeren ketting. Het dakje wordt bekroond met enkele pinakels en een kruis. In het INTERIEUR is onder meer van belang een hardstenen altaartafel. In de achterwand van de kapel bevindt zich een spitsboogvormig blind venster.

Waardering

De grafkapel van de familie Kleuters-Janssen is cultuurhistorisch van belang als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De kapel bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de regionale geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere samenhang tussen ex- en interieur. Ensemblewaarde ontleent deze grafkapel aan haar situering op de zuidzijde van de begraafplaats van Meerssen en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit gedeelte van Meerssen. De kapel is tenslotte van algemeen belang op grond van een redelijke mate van architectonische gaafheid van ex- en interieur en de zeldzaamheid.

Datum: 12-03-1997

Familiegraf Kleuters-Janssen
Familiegraf Kleuters-Janssen