HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'

 
Soort gebouw: Grafmonument
Plaats: Meerssen
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat to 4
Postcode: 6231 HH
 
Rijksmonumentennummer: 507207 code 6231HH-00004-01
Kadastrale gegevens: Meerssen E/999
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Grafkapel en Begraafplaats

 Foto: november 2008

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Midden op de omstreeks 1880 in gebruik genomen Roomskatholieke begraafplaats van Meerssen gelegen GRAFKAPEL bestemd voor de dekens van Meerssen en gebouwd rond 1920 in Neo-Classicistische trant. De begraafplaats lag destijds buiten de bebouwde kom maar is thans in de bebouwing opgenomen. De kapel is uitgevoerd en ontworpen door : "THYS beeldh./ LUIK robermont".

Omschrijving

De grafkapel heeft een in de dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door een flauw hellend zadeldak. De dakbedekking is in natuursteen uitgevoerd. Het gebruikte materiaal is hardsteen.

Linkerzijde en achterzzijde. Foto: november 2008

De sober gedetailleerde kapel telt twee traveeën, en is geheel in natuursteen uitgevoerd. De traveeën zijn geaccentueerd door pilasters met teerlingkapitelen. De voorgevel wordt bekroond met een aan de onderzijde open fronton, waarin een gevleugelde zandloper. Op het fronton staat een kruis. De entree is gevat in een pilasterstelling met teerlingkapitelen en een driehoekig fronton met akroterieën. In het fronton de tekst "Requiescant in pace", erboven de tekst "Begraafplaats van Aubel". De dubbele deuren zijn van ijzer, versierd met ingesneden omgekeerde fakkels, geponste gaten e.d. De zijgevels bevatten rondboogvensters met een kruis, bezet met glas-in-lood. De achtergevel heeft een rond venster met een kruis, eveneens met glas-in-lood. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang een natuurstenen altaar met daarop een tabernakel. Aan de wanden marmeren memorieplaten met de namen van de overleden dekens. De vensters zijn kruisvormig geleed.

Waardering

De grafkapel van Aubel bestemd voor de dekens van Meerssen is cultuurhistorisch van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling. De kapel bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de geschiedenis van de architectuur, wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere samenhang tussen ex- en interieur.

Ensemblewaarde ontleent deze grafkapel aan haar vrijwel centrale ligging op de begraafplaats van Meerssen en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit gedeelte van Meerssen. De kapel is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de bovenregionale zeldzaamheid.

Datum: 12-03-1997

Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'
Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'
Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'
Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'
Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'
Grafkapel 'Begraafplaats van Aubel'